Wąskie gardła w Internecie

Użytkownicy Internetu oczekują, że w ogólnoświatowej Sieci wszystkie informacje dostępne będą natychmiast po wpisaniu adresu WWW w oknie przeglądarki. Niestety, ponieważ na pobranie stron WWW musimy zazwyczaj długo czekać, internauci przechrzcili nazwę World Wide Web na World Wide Wait. Czy istnieją sposoby ominięcia wąskich gardeł w Sieci oraz internetowych korków?

Użytkownicy Internetu oczekują, że w ogólnoświatowej Sieci wszystkie informacje dostępne będą natychmiast po wpisaniu adresu WWW w oknie przeglądarki. Niestety, ponieważ na pobranie stron WWW musimy zazwyczaj długo czekać, internauci przechrzcili nazwę World Wide Web na World Wide Wait. Czy istnieją sposoby ominięcia wąskich gardeł w Sieci oraz internetowych korków?

Konstruowanie Internetu nie zostało jeszcze zakończone - firmy telekomunikacyjne i komputerowe, a także ośrodki naukowe nieustannie pracują nad jego rozwojem. Rozrasta się infrastruktura sieciowa, wdrażane są nowe technologie dostępu, mnożą się usprawnione rozwiązania sprzętowe oraz programowe. Lawinowy przyrost użytkowników i wzrost ich oczekiwań powodują, że efektywność Internetu jako narzędzia szybkiej masowej komunikacji pozostawia niekiedy wiele do życzenia. Niemal każdy, kto podłączył się do Internetu i intensywnie z niego korzysta, prędzej czy później styka się z problemami zbyt małej przepustowości łączy.

Zobacz również:

Pomimo że globalna Sieć podlega nieustannej ewolucji, nie możemy liczyć na to, że w najbliższym czasie pojawi się nowa rewolucyjna technologia transmisji danych a wszelkie problemy przepustowości zostaną rozwiązane. Nie ma natomiast wątpliwości, co do tego, że nakłady ponoszone na rozwój i utrzymanie infrastruktury sieciowej będą wzrastać oraz że wraz z wykorzystaniem nowych technologii przepustowość Sieci będzie się zwiększać. Na to potrzeba jednak czasu. Dzisiaj, pomimo wielu starań, w cyberprzestrzeni nadal jest zbyt wiele wąskich gardeł, a internetowe korki urastają do rangi największych i najpoważniejszych problemów utrudniających korzystanie z zasobów Sieci.

HTTP-ng na ratunek Sieci

Znaczącym krokiem w kierunku optymalizacji przesyłania danych w Internecie jest propozycja nowego standardu HTTP-ng. W pracach nad nową wersją protokołu za główny cel postawiono zwiększenie wydajności. Specyfikacja HTTP-ng zakłada m.in. trzywarstwowy model komunikacji, obsługę wielu zleceń podczas jednej sesji, a także wydzielenie kanałów przeznaczonych dla poleceń i odpowiedzi. Jego ostateczne założenia są jednak dopiero definiowane i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie zmienił się sposób komunikacji na stronach WWW.

Operacja wydaje się banalnie prosta. Wystarczy wybrać, za pomocą modemu, numer dostawcy usług internetowych, połączyć się z jego węzłem i po uruchomieniu przeglądarki wpisać adres żądanej strony. Prośba o jej przesłanie wędruje następnie poprzez Sieć do serwera, na którym strona się znajduje - serwer odpowiada na prośbę i przesyła wybraną stronę tą samą drogą. Proste, prawda? Niekiedy jednak, od momentu uruchomienia przeglądarki i wpisania interesującego nas adresu do wczytania strony WWW, upływa zbyt wiele czasu. Kiedy Sieć nie jest obciążona, stronę można ściągnąć w kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. W środku dnia można czekać na jej załadowanie nawet kilka minut. Gdy w Sieci są korki, zdarza się, że nie uda się ściągnąć jej w ogóle. Co może być powodem podobnych nieprawidłowości?

W pewnym stopniu winę za ten stan rzeczy ponosi sama konstrukcja internetowego protokołu HTTP (HyperText Transport Protocol), służącego do pobierania stron WWW. Protokół działa następująco: najpierw pobiera stronę WWW, następnie analizuje wszystkie zamieszczone na niej dowiązania, które muszą być ściągnięte do poprawnego wyświetlenia witryny (np. adresy rysunków, skryptów itp.). Potem ponownie łączy się z serwerem WWW, by po kolei pobrać wszystkie te obiekty. Taki mechanizm powoduje poważny spadek przepustowości, gdyż kolejne zapytania wymuszają przesyłanie znacznie większej ilości pakietów niż tego wymaga sytuacja. Dzięki unowocześnianiu i poprawianiu protokołu HTTP liczbę pakietów można by zredukować o ok. 10 procent, a tym samym zwiększyć przepustowość Sieci - protokół ten nie jest jednak głównym winowajcą.

Na proces ich ściągania składa się wiele elementów, z których każdy może zawieść. Na każdym etapie "podróżyŢ, jaką odbywają pakiety danych czyha wiele pułapek. Wystarczy przeanalizować wszystkie etapy, by dowiedzieć się, dlaczego komunikacja internetowa jest tak powolna i dlaczego niektóre próby wczytania strony WWW kończą się niepowodzeniem. Zlokalizowanie wąskich gardeł Internetu pozwoli też poznać sposoby omijania sieciowych korków.

Komputer i oprogramowanie

Jak skonfigurować pamięć

Netscape Navigator

1. Z menu Edits wybierz Preferences.#

2. W kategorii Advanced zaznacz zakładkę Cache.

3. W polu Memory ustaw wielkość pamięci operacyjnej, z jakiej może korzystać przeglądarka, a w polu Disk Cache - przestrzeń na dysku przeznaczoną na pliki tymczasowe.

Internet Explorer

1. Z menu Widok wybierz Opcje Internetowe oraz zakładkę Połączenia.

2. W sekcji Tymczasowe pliki internetowe wciśnij przycisk Ustawienia.

3. Za pomocą suwaka ustal wielkość pamięci podręcznej przeglądarki.

Komputer użytkownika Internetu jest zarazem początkiem i końcem drogi pakietów sieciowych. Należy pamiętać, że podczas przeglądania stron WWW oraz korzystania z innych usług sieciowych bardzo istotne znaczenie ma wydajność komputera.

Im szybszy procesor, im więcej pamięci operacyjnej, tym szybciej będą działały przeglądarki internetowe. Aplikacje te potrzebują zazwyczaj dużej ilości pamięci i odpowiedniej mocy procesora. Jeśli komputer wyposażony jest w wystarczający zasób pamięci RAM, to wszelkie dane pobierane z Internetu przeglądarka będzie buforować bezpośrednio w pamięci, a nie na dysku twardym, co dodatkowo zwiększy wydajność systemu. Osoby bardzo wymagające mogą zainwestować w szybszy procesor, np. w Pentium III, w którym zastosowano 70 nowych instrukcji. Część z nich umożliwia lepsze wykorzystanie dodatkowych technologii umieszczanych w internetowych witrynach, szczególnie pełną obsługę multimediów.