WinZip od podszewki

Najpopularniejszym formatem kompresji danych jest ZIP, a najpopularniejszym programem do kompresji i dekompresji plików ZIP jest, wydaje się, WinZip. Obsługa WinZipa jest prosta, często jednak poprzestaje się na prostym pakowaniu i rozpakowywaniu plików, gdy tymczasem WinZip oferuje jeszcze wiele innych ciekawych możliwości.

Najpopularniejszym formatem kompresji danych jest ZIP, a najpopularniejszym programem do kompresji i dekompresji plików ZIP jest, wydaje się, WinZip. Obsługa WinZipa jest prosta, często jednak poprzestaje się na prostym pakowaniu i rozpakowywaniu plików, gdy tymczasem WinZip oferuje jeszcze wiele innych ciekawych możliwości.

Oprócz typowych zadań - kompresji i dekompresji plików, WinZip potrafi także testować poprawność skompresowanych zasobów - należy w tym celu użyć opcji Action| Test. Pliki ZIP mogą także być wzbogacone o dodatkowy komentarz (opcja Action|Comment), opisujący np. zawartość skompresowanych zbiorów i będący wygodniejszym odpowiednikiem plików "readme.txt". Jeśli często korzystasz z możliwości dodawania komentarzy, spraw, by były wyświetlane automatycznie przy każdym otwarciu plików ZIP. Wystarczy przejść do Options|Configuration na kartę Miscellaneous i zaznaczyć pole wyboru Show comments when opening Zip files (wszystkie opisywane opcje dotyczą wersji 8.0).

Zobacz również:

WinZip umożliwia uruchamianie programów instalacyjnych znajdujących się w spakowanych plikach. Do tego celu służy opcja Action|Install. Będzie jednak działać tylko wtedy, gdy archiwum zawiera plik setup.exe lub install.exe. W przypadku inaczej pomyślanych instalacji można spróbować użyć opcji CheckOut i uruchomić program instalacyjny z tymczasowo rozpakowanych plików. WinZip potrafi także automatycznie instalować wystroje Pulpitu i wygaszacze ekranu dla Windows przechowywane w skompresowanych plikach - również w tym przypadku wystarczy użyć opcji Install. Najpierw jednak należy upewnić się, że pole Options|Configuration|Miscellaneous|Desktop theme/screen saver nstaler jest zaznaczone.

Okno WinZipa nie zawiera zbyt wielu przycisków, wszystkie opcje są dostępne poprzez menu Action. Jeśli jednak często korzystasz z np. tworzenia samorozpakowujacych się archiwów EXE, warto dodać odpowiedni przycisk do paska narzędzi. Przejdź do Options|Configuration na kartę Toolbar i kliknij przycisk Select buttons. Możesz teraz wybrać jeden lub więcej przycisków i dołączyć je do standardowego paska narzędziowego.

Po zainstalowaniu WinZip przejmuje pieczę nad wszystkimi rodzajami plików archiwalnych, tzn. jest traktowany jako domyślny program otwierający pliki tych typów. Jeśli jednak do niektórych rodzajów archiwów, np. plików CAB, chcemy użyć innego programu, można łatwo usunąć je z listy typów rozpoznawanych przez WinZipa. Wystarczy w Options|Configuration przejść do karty System, kliknąć przycisk Associations, usunąć zaznaczenia z wybranych pozycji i kliknąć OK. Na karcie System można także sprawić, by opcje WinZipa nie były wyświetlane w menu kontekstowym, uruchamianym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony pliku - należy usunąć zaznaczenie opcji Use shell extensions lub niektóre opcje poniżej, np. Enable Zip and E-Mail in context menus.

WinZip może współpracować z programem antywirusowym, wystarczy ustawić kilka opcji.Kliknij, aby powiększyćWinZip może współpracować z programem antywirusowym, wystarczy ustawić kilka opcji.Należy pamiętać, że chociaż WinZip potrafi czytać i zapisywać większość używanych formatów kompresji, to pliki ARJ, ARC i LZH wymagają użycia zewnętrznych programów (dostępnych w Internecie), na szczęście WinZip może być skonfigurowany tak, aby korzystał z nich automatycznie. W tym celu należy przejść do Options|Configuration na kartę Program Locations. Teraz w pola ARJ, LZH, ARC wpisz ścieżki dostępu do odpowiednich programów (można też skorzystać z przycisków obok tych pól i wybrać folder, i program za pomocą myszy).

W tym samym miejscu, na karcie Program Locations, można także skonfigurować inne opcje WinZipa. Jedną z nich jest możliwość skanowania obrabianych plików archiwalnych w poszukiwaniu wirusów. WinZip próbuje odnaleźć odpowiedni program antywirusowy już podczas instalacji (korzystając z zapisów w Rejestrze). WinZip potrafi współpracować tylko z niektórymi antywirusami (m.in.McAfee VirusScan i Norton AntiVirus), pełna lista programów antywirusowych, które mogą być użyte w WinZipie dostępna jest pod adresem www.winzip.com/xvirus.htm. Jeśli jednak antywirus został zainstalowany po instalacji WinZipa, należy ręcznie wprowadzić ścieżkę dostępu i parametry dla programu antywirusowego. Najpierw rozwiń listę Scan program i wybierz jeden z antywirusów (nie przejmuj się na razie ścieżką dostępu) - dzięki temu zabiegowi pole Parameters zostało wypełnione automatycznie. Teraz można już wpisać w pole Scan program prawdziwą ścieżkę dostępu do skanera antywirusowego. Jeśli jednak antywirus, którego używamy, nie znajduje się na liście w Scan program, można odpowiednie parametry wprowadzić własnoręcznie. Jeśli pole Parameters pozostanie puste, WinZip uruchomi skaner antywirusowy z jednym parametrem - nazwą pliku, nad którym pracujesz. Jeśli korzystasz z opcji Checkout, upewnij się podczas jej uruchamiania, że pole Run virus scanner jest zaznaczone - rozpakowywany plik archiwalny będzie wtedy na pewno sprawdzany, a Ty będziesz spał spokojniej.

WinZip może także nadzorować pobieranie plików z Internetu, ale potrzebny jest do tego mały, bezpłatny dodatek, który można pobrać z www.winzip.com/ibrowser.cgi. Po zainstalowaniu tego dodatku skompresowane pliki będą pobierane z Sieci automatycznie i przenoszone do wskazanego folderu i tam rozpakowywane.