Zapisywać czy nie zapisywać?

Wielu użytkowników polega na funkcji autozapisywania w Excelu jako sposobie ochrony przed przypadkową utratą danych. Jednak czasem Autozapis może przysporzyć więcej kłopotów niż pożytku.

Wielu użytkowników polega na funkcji autozapisywania w Excelu jako sposobie ochrony przed przypadkową utratą danych. Jednak czasem Autozapis może przysporzyć więcej kłopotów niż pożytku.

Autozapis jest dodatkiem do Excela - jeśli nie znajdziesz tej opcji w menu Narzędzia, a zechcesz z niej korzystać, to zmusisz ją zainstalować. Przejdź do Narzędzia | Dodatki, zaznacz opcję Autozapis i kliknij przycisk OK. Okno dialogowe, które się pojawi, pozwala ustalić, jak często i które arkusze mają być automatycznie zapisywane na dysku (tylko aktywne czy wszystkie). Można także zdecydować, czy przed zapisaniem arkuszy ma się pojawiać okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie zapisu.

Zobacz również:

Autozapis jest bardzo przydatny, choć czasami może powodować problemy. Jeśli na przykład przypadkowo usuniesz sporo danych, a w chwilę potem arkusz zostanie zapisany na dysku, to nie będzie możliwe przywrócenie usuniętych komórek poleceniem Cofnij (wykonanie polecenia Autozapis usuwa zawartość stosu ostatnio wykonanych operacji, potrzebnego do opcji cofania).

Jeśli używasz Autozapisu, zaznacz opcję Monituj przed zapisem, aby uniknąć przykrych niespodzianek.Kliknij, aby powiększyćJeśli używasz Autozapisu, zaznacz opcję Monituj przed zapisem, aby uniknąć przykrych niespodzianek.Co więcej, automatyczne zapisanie danego stanu arkusza powoduje zamazanie stanu poprzedniego - nie jest używany żaden plik tymczasowy.

Dlatego też warto zaznaczyć opcję Monituj przed zapisem, aby się ustrzec przykrych niespodzianek. Można też nie korzystać z Autozapisu, lecz wyrobić sobie odruch częstego zapisywania arkusza za pomocą skrótu [Ctrl S].

Usuń wartości, pozostaw formuły

Arkusze zwykle składają się z pewnej liczby pól, do których wprowadzane są dane, i dużej liczby komórek zawierających formuły przetwarzające te dane. Często można kilkakrotnie użyć tego samego zestawu formuł, ale dla różnych danych wejściowych. Gdyby usunąć z arkusza wartości, pozostawiając formuły, można by zapisać taki arkusz w postaci szablonu i wielokrotnie wykorzystywać w przyszłości. Jak się pozbyć wprowadzonych wartości, nie naruszając formuł?

Można w tym celu użyć polecenia Przejdź do. Użyj klawisza [F5], aby wyświetlić okno dialogowe Przejdź do. Kliknij przycisk Specjalnie. Zaznacz teraz opcje Stałe oraz Liczby (pozycje Tekst, Błędy i Logiczne powinny pozostać niezaznaczone) Kliknij przycisk OK. Wszystkie komórki zawierające tylko liczby zostaną zaznaczone. Wystarczy teraz nacisnąć klawisz [Del], aby uzyskać arkusz gotowy do wprowadzenia nowych danych.

Zaokrąglanie wartości

Czy możliwe jest w Excelu zaokrąglenie wartości w złotych do najbliższej wielokrotności 25 groszy (np. 1,65 zł do 1,75 zł)? Funkcja ZAOKR() z reguły jest używana do zaokrąglania liczb do pełnych wartości całkowitych.

Można jednak użyć formuły =ZAOKR(A1/0,25;0)*0,25, której wynikiem będzie właśnie poszukiwane zaokrąglenie wartości do najbliższej wielokrotności 25 groszy. W podobny sposób można zresztą zaokrąglić liczbę do dowolnej wartości, na przykład do najbliższych 5 groszy ( =ZAOKR(A1/0,05;0)*0,05 ). Oczywiście w miejsce adresu A1 należy wstawić adres odpowiedniej komórki arkusza.

Jak zmienić formatowanie komentarzy?

Domyślny styl komentarzy w Excelu można zmienić, korzystając z ustawień wyglądu ekranu Windows 95/98.Kliknij, aby powiększyćDomyślny styl komentarzy w Excelu można zmienić, korzystając z ustawień wyglądu ekranu Windows 95/98.Excel umożliwia dodanie komentarza do każdej komórki arkusza. Pojawia się w dodatkowym żółtym polu ze strzałką wskazującą pole, do którego się odnosi. Aby utworzyć komentarz, wystarczy zaznaczyć wybraną komórkę, a następnie wybrać Wstaw | Komentarz.

Gotowe komentarze można edytować, a także zmieniać formatowanie ich tekstu. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę z komentarzem i z menu podręcznego wybrać opcję Edytuj komentarz. Gdy pojawi się okno z komentarzem, kliknij dowolny punkt na jego obramowaniu - dzięki temu zmiany będą dotyczyły całej zawartości komentarza. Teraz przejdź do Format |Komentarz lub użyj skrótu [Ctrl 1] i wybierz czcionkę, rozmiar oraz kolor tekstu komentarza.

Można także zmienić domyślny styl komentarza (aby nie powtarzać formatowania za każdym razem). Wymaga to jednak modyfikacji ustawień systemu operacyjnego. Przejdź do Start | Ustawienia | Panel sterowania i kliknij dwukrotnie ikonę Ekran. Przejdź na kartę Wygląd i z rozwijanej listy Element wybierz pozycję Etykietka narzędzi. Możesz teraz zmienić rodzaj, kolor i wielkość czcionki używanej w komentarzach Excela, a także kolor tła. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić nowe ustawienia. Pamiętaj, że zmiany, które wprowadziłeś, dotyczą nie tylko Excela, ale wszystkich aplikacji, korzystających z etykietek narzędzi.