Źle się dzieje w Rejestrze

Wszyscy to znamy - po włączeniu komputera musimy odczekać chwilę, aż zostanie sprawdzona konfiguracja sprzętowa, a następnie załadowany system operacyjny...

Wszyscy to znamy - po włączeniu komputera musimy odczekać chwilę, aż zostanie sprawdzona konfiguracja sprzętowa, a następnie załadowany system operacyjny. Przebieg procesu jest widoczny na ekranie. Jednak podczas ładowania systemu operacyjnego wiele dzieje się poza naszą kontrolą - konfiguracja sprzętu i oprogramowania konsultowana jest z zawartością Rejestru, kluczowego miejsca systemu.

Na tym etapie może pojawić się wiele błędów. Jeżeli system nie rozpoznał jednego z urządzeń, to, o ile posiadamy odpowiednie sterowniki, możemy szybko rozwiązać problem. Gorzej, jeśli system operacyjny zupełnie odmawia współpracy - oznacza to, że brakuje pamięci operacyjnej lub że Rejestr jest uszkodzony.

Zobacz również:

Okno podające komunikat o błędzie związanym z Rejestrem zawiera zwykle przycisk, dzięki któremu możemy odtworzyć zawartość Rejestru z automatycznej kopii zapasowej (pliki user.da0 i system.da0 w Windows 95 lub pliki.cab w Windows 98). Jeżeli również te pliki są uszkodzone, to zaczynają się poważne kłopoty. Oto kilka porad, jak radzić sobie w takich sytuacjach:

Jeżeli używasz Windows 98, po wystąpieniu kłopotów system może automatycznie przejść do trybu MS-DOS lub wyświetlić menu startowe, w którym możemy wybrać opcję trybu dosowego. Jeżeli pracujesz pod Windows 95, musisz zrestartować komputer. Gdy pojawi się napis "Uruchamianie Windows 95", wciśnij F8, aby przejść do menu startowego. W menu startowym wybierz opcję /Tylko wiersz poleceń trybu awaryjnego/.

Kliknij, aby powiększyćWarto teraz zrobić kopię bezpieczeństwa plików Rejestru (uszkodzonych lub nie) - dzięki temu w najgorszym wypadku będziemy mogli powrócić do stanu sprzed modyfikacji. Należy w tym celu przejść do katalogu z systemem Windows (c:\Windows w większości komputerów). Ponieważ pliki Rejestru są ukryte, musimy posłużyć się poleceniem attrib -s -h -r *.da*. Możemy teraz skopiować pliki Rejestru do innego katalogu, są to: system.dat, user.dat, system.da0, user.da0 (w Windows 98 nie znajdziemy plików z rozszerzeniem.da0). Nie wolno skasować żadnych poprzednich kopii bezpieczeństwa - najlepiej utworzyć nowy katalog. Jeżeli chcesz umieścić kopie plików Rejestru np. w katalogu c:\temp, użyj poleceń: copy system.da* c:\temp i copy user.da* c:\temp.

Metoda 1

Teraz można rozpocząć naprawę uszkodzonego Rejestru. Jeżeli używasz Windows 98, masz pod ręką dobre narzędzie. W linii poleceń wpisz scanreg i wciśnij [Enter].

Pojawi się okno z dwoma przyciskami: Rozpocznij i Anuluj Domyślnie zaznaczony jest przycisk Rozpocznij. Wciśnij [Enter], aby rozpocząć proces sprawdzania poprawności Rejestru. Program ScanReg odtwarza zawartość Rejestru z ostatniej dobrej kopii, czyli z ostatniej kopii Rejestru, z której system poprawnie wystartował. Następnie należy zrestartować komputer.

Metoda 2

Jeżeli poprzedni sposób nie pomógł lub jeśli jesteś pewien, że kopie plików Rejestru są również uszkodzone, powróć do trybu MS-DOS i użyj polecenia scanreg /restore. Dodanie parametru /restore spowoduje wyświetlenie listy plików razem z datami ich utworzenia (modyfikacji). Możesz teraz wybrać kopię, co do której masz pewność, że jest prawidłowa i na jej podstawie odtworzyć zawartość Rejestru.

Metoda 3

Może się jednak zdarzyć, że tuż przed awarią zainstalowałeś nowy sprzęt lub program i nie zdążyłeś zrobić kopii zmienionych w trakcie instalacji plików Rejestru (lub w ogóle nie masz żadnej kopii Rejestru). W takiej sytuacji warto spróbować polecenia scanreg /fix (z poziomu trybu MS-DOS). Jeżeli to tylko możliwe, program ScanReg zreperuje uszkodzone pliki Rejestru. Jeżeli jednak również ten sposób nie zadziała, przejdź do następnej metody.

Metoda 4

Jeżeli używasz Windows 95 lub nie uzyskałeś zadowalających efektów, korzystając z programu ScanReg w Windows 98, nadszedł czas na odtworzenie Rejestru ze starej kopii bezpieczeństwa (na dyskietce lub innym nośniku). W trybie MS-DOS zmień nazwy pliku system.dat i system.da0 za pomocą polecenia ren system.dat system.dat.bak i ren system.da0 system.da0.bak. Możesz teraz skopiować odpowiedni plik z dyskietki (lub innego katalogu twardego dysku) do folderu c:\windows. Jeżeli np. kopia plików system.dat znajduje się w folderze c:\backup, użyj komendy copy c:\backup\system.dat c:\windows.

Zrestartuj komputer. Jeżeli wciąż pojawiają się kłopoty, wykonaj powyższe operacje również z plikami user.dat i user.da0. Programy, które zostały zainstalowane po wykonaniu ostatniej kopii bezpieczeństwa (tej, z której odtworzyłeś Rejestr), mogą nie działać prawidłowo - być może będziesz musiał dokonać powtórnej instalacji. Dobrym zwyczajem jest tworzenie kopii plików Rejestru przed i po każdej instalacji sprzętu lub oprogramowania.

Metoda 5

Jeśli nadal nic nie chce działać, spróbuj wykorzystać program regedit.exe (Windows 95 i 98). Być może uda się rozwiązać kilka problemów, konwertując pliki Rejestru do postaci tekstowej i, po modyfikacji, importując je z powrotem.

Użyj polecenia regedit /l:c:windows\ user.dat /e c:\user.txt (z dokładnością do ścieżki dostępu). Parametr /e oznacza, że chcemy wyeksportować zawartość części Rejestru do pliku tekstowego, natomiast /l wskazuje na część Rejestru, którą się zajmujemy (więc informacji na ten temat znajduje się w dalszej części porad). Zmień teraz nazwę pliku user.dat poleceniem ren user.dat user.dat.bak.

Możesz teraz odtworzyć plik user.dat, bazując na wyeksportowanym pliku tekstowym. Użyj w tym celu komendy regedit /l:c:\windows\user.dat /c c:\user.txt.

Jeżeli używasz Windows 98 (i tylko wtedy), zastosuj parametr /r zamiast /l w opisywanych poleceniach.

Możesz teraz zrestartować system i sprawdzić, czy wszystko działa jak należy.

Jeżeli nadal pojawiają się problemy, wykonaj powyższą operację na pliku system.dat. W trybie DOS użyj polecenia regedit /l:c:\windows\system.dat, zmień nazwę pliku system.dat (komenda ren system.dat system.dat.bak) i dokonaj importu pliku tekstowego do Rejestru: regedit /l:c:\windows\system.dat /c c:\system.txt.

Metoda 6

Doświadczeni użytkownicy Windows - i tylko oni - mogą dokonać ręcznej modyfikacji zawartości Rejestru (np. gdy problemy pojawiły się zaraz po instalacji sprzętu lub po zmianie pewnej wartości w Rejestrze). W tym celu należy wyeksportować zawartość całego Rejestru do pliku tekstowego (a nie tylko pojedynczego pliku jak w poprzednim przypadku) poprzez polecenie regedit /e registry.txt i dokonać zmian, korzystając np. z edytora edit.com. Jeżeli nie chcesz potem odtwarzać całego Rejestru, a tylko wprowadzić do niego zmiany z pliku tekstowego, użyj polecenia regedit registry.txt.

Może się zdarzyć, że po eksporcie całego Rejestru wynikowy plik tekstowy będzie zbyt duży, by nadawał się do obróbki w programie edit.com. Spróbuj w takim wypadku eksportować pojedyncze pliki Rejestru (jak w metodzie 5), dokonać zmian i zaimportować je z powrotem do Rejestru.