Adjustment Layers

Dzięki warstwom korekcyjnym możemy dokonać korekcji tonalnej na specjalnych warstwach - Adjustment Layers.

Dzięki warstwom korekcyjnym możemy dokonać korekcji tonalnej na specjalnych warstwach - Adjustment Layers.

Jest to niezwykle przydatna funkcja programu. Warstwy korekcyjne pozwalają na edycję kolorów, jasności, kontrastu pracy, bez zmiany oryginału. Ma to duże znaczenie podczas pierwszych samodzielnych prób korekcji.

Zobacz również:

Oryginalna pracaKliknij, aby powiększyćOryginalna pracaMożemy przygotować kilka warstw korekcyjnych z różnymi ustawieniami czy nawet z innymi narzędziami (np. Levels, Curves).

Efekt działania warstwy korekcyjnej możemy wyłączyć (ikona oczko), osłabić (parametr Opacity w palecie Layers) czy też po prostu zgrać z innymi warstwami (Merge) lub usunąć (Delete).

Warstwa korekcyjna standardowo działa na wszystkie warstwy, leżące poniżej (także Background). Jeżeli jednak zgrupujemy ją z warstwą niżej (przycisk Group With Previous), jej efekt będzie jedynie dotyczyć danej warstwy.

Ciekawym sposobem wykorzystania warstw korekcyjnych jest samodzielna edycja maski warstwy. Warstwa korekcyjna jest przedstawiona jako maska, która w odpowiednich miejscach dokonuje korekcji. Domyślnie warstwy korekcyjne pracują na całej powierzchni obrazu. Aby zmienić tę właściwość, wystarczy użyć dowolnego narzędzia malarskiego i koloru...

Oczywiście, koloru czarnego i białego. Tak jak w innych maskach, czarny i odcienie szarości pozwalają edytować maskę i wpływają na efekt działania warstwy korekcyjnej.

Rysunki obok przedstawiają kilka przykładów wykorzystania warstw korekcyjnych i edycji maski. Jednym z ciekawszych przykładów jest możliwość użycia narzędzia Gradient Tool bezpośrednio na masce warstwy korekcyjnej. Odpowiednio dobrana przezroczystość gradientu pozwala uzyskać bardzo ciekawe efekty specjalne.