Po powierzchni

Tworzenie powierzchni wody w 3D Studio MAX jest procesem w miarę łatwym i nie wymagającym od użytkownika dużej znajomości programu. Naszą wirtualną wodę można zrobić na kilka sposobów, które postaram się omówić.

Tworzenie powierzchni wody w 3D Studio MAX jest procesem w miarę łatwym i nie wymagającym od użytkownika dużej znajomości programu. Naszą wirtualną wodę można zrobić na kilka sposobów, które postaram się omówić.

rys. 1Kliknij, aby powiększyćrys. 1Na początek utworzymy patch'a (Create->Patch Grids->Quad Patch) o wymiarach dowolnych np. 300x300 w środku globalnego układu współrzędnych. To właśnie na nim będziemy nakładać utworzone przez nas "wodne" materiały. Powinniśmy w naszą scenę wkomponować kamerę oraz światła (jedno spot i np. 2-punktowe). Nad powierzchnią patcha możemy utworzyć kilka prymitywów takich jak np. cylindry, kule, torusy itd. w celu pokazania odbić tych przedmiotów w lustrze wody. Dodatkowo jako tła użyjemy bitmapy cloud2. jpg dostarczanej razem z MAX-em.

Zobacz również:

Najprostszym sposobem na utworzenie w miarę realistycznej powierzchni wody jest stworzenie odpowiedniego materiału z wykorzystaniem mapy Noise. A więc przechodzimy do edytora materiałów, naciskamy na ikonkę Get Material i wybieramy materiał Raytrace (rys.1) (dostępny w MAX-sie 2.x) . Następnie jako mapy dla Diffuse i Reflect używamy Reflect/Refract.

rys. 10Kliknij, aby powiększyćrys. 10Parametr Shininess ustawiamy na 100 a Shininess Strenght na 95;, wartość Bump ustalamy na poziomie ok. 50, a jako mapę, dla opcji Bump wybieramy Noise (rys. 2). Teraz zajmiemy się dobraniem odpowiednich parametrów mapy szumu, gdyż to właśnie od niej zależy wygląd naszej wody. Na rolecie Noise Parameters (rys. 3) ustalamy Noise Type jako Regular, natomiast Noise Size ustawiamy na wartości 5. Tak spreparowany materiał nakładamy na naszego patcha.

Po renderingu powinniśmy otrzymać coś podobnego do tego na rys. 4. Zmiana parametru Noise Size z 5 na 15 spowoduje powiększenie się fal (rys. 5) . Natomiast zmianę typu szumu (Noise Type) możemy zaobserwować na rys. 6 i 7 (odpowiednio Fractal i Turbulence). Zamiast mapy Noise możemy użyć specjalnie dla tego celu przygotowanej mapy Water. Na rolecie Water Parameters (rys. 8) mamy do dyspozycji kilka opcji, takich jak:

- ustalenia liczby fal, zmian długości fal (minimalna i maksymalna), ustalenie amplitudy, zmiana promienia fali oraz zmiana fazy. Wygląd takiej wody jest podobny do tego uzyskanego za pomocą Noise (rys. 9 przy następujących parametrach: Num Wave Sets:50, Wave Len Max:15, Wave Len Min:5, Wave Radius:100).

<CENTER>

rys. 2Kliknij, aby powiększyćrys. 2 rys. 3Kliknij, aby powiększyćrys. 3
</CENTER>

Posiadając plug-in LumeTools do stworzenia naszej wody możemy wykorzystać mapę LumeOcean (rys. 10). Na rolecie LumeOcean Parameters również znajduje się wiele opcji pomocnych przy tworzeniu naszego wirtualnego oceanu. Za ich pomocą możemy ustalić np. wielkość fal, ich liczbę oraz ich ukształtowanie. Na rys. 11 możemy zobaczyć wodę wykreowaną za pomocą LumeOcean przy podstawowych ustawieniach.

<CENTER>

rys. 4Kliknij, aby powiększyćrys. 4rys. 6Kliknij, aby powiększyćrys. 6
rys. 7Kliknij, aby powiększyćrys. 7rys. 9Kliknij, aby powiększyćrys. 9
rys. 11Kliknij, aby powiększyćrys. 11rys. 13Kliknij, aby powiększyćrys. 13
</CENTER>

Kolejnym sposobem tworzenia w miarę realistycznych powierzchni wody jest utworzenie odpowiedniej siatki. Możemy takową utworzyć z istniejącego w naszej scenie patcha. Musimy jedynie zmienić liczbę segmentów z 1 na 10 (Lenght i Width Segs), a następnie przyporządkować temu obiektowi modyfikację Noise (Modify->Noise). Następnie skalujemy Gizmo na 20%. W parametrach modyfikacji odhaczamy opcję Fractal i wartość parametru Roughness ustalamy na 0,5, a Iterations - na 3. W polu Strenght wartości na osiach X, Y i Z ustawiamy na 30 (rys. 12) .

rys. 12Kliknij, aby powiększyćrys. 12Następnie przechodzimy do edytora materiałów i tworzymy materiał Raytrace identyczny jak poprzednio tyle tylko, że pole Bump pozostawiamy bez mapy (none) . Taki materiał aplikujemy naszemu zmodyfikowanemu patchowi. Po wykonaniu renderingu powinniśmy otrzymać obrazek przedstawiony na rys. 13.

Przedstawione powyżej metody tworzenia powierzchni wody są - jak widać - bardzo proste i jak już wspomniałem nie wymagają zagłębiania się w program. Inną ich zaletą jest szybki proces renderingu oraz możliwość zanimowania wody poprzez zmianę parametru Phase. Istnieje również plug-In Digital Nature Tools, który umożliwia stworzenie chmur, efektów powietrznychi wody jako efektów atmosferycznych dodawanych do Enviroment.