Proste animacje w programie Macromedia Flash

Flash 4.0 dał się poznać jako doskonałe narzędzie graficzne do tworzenia animacji na potrzeby WWW. Stosowanie grafiki wektorowej znacznie zmniejsza wielkość plików animacji sprawiając, że coraz częściej widzimy ją na witrynach internetowych.

Flash 4.0 dał się poznać jako doskonałe narzędzie graficzne do tworzenia animacji na potrzeby WWW. Stosowanie grafiki wektorowej znacznie zmniejsza wielkość plików animacji sprawiając, że coraz częściej widzimy ją na witrynach internetowych.

Do pełnej obsługi strony WWW zapisanej z użyciem technologii Flash niezbędny jest dodatkowy moduł w przeglądarce internetowej. Szczęśliwie dla osób nie posiadających odpowiedniego PlugIna strona WWW sama łączy się z odpowiednim serwerem WWW i proponuje ściągnięcie wtyczki. Można mieć nadzieję, że z biegiem czasu coraz więcej internautów będzie wyposażonych w PlugIn umożliwiający obsługę technologii Flash.

Zobacz również:

Stąd coraz więcej ciekawych stron wykorzystujących niezwykłe możliwości Flasha. Spróbujemy wykonać prostą animację, przedstawiającą logo i nazwę firmy.

Aby przystąpić do animowania obiektów, należy przygotować odpowiednią grafikę. W naszym przykładzie jest to napis "Box" - nazwa firmy oraz koło z napisem "company". Aby efektywnie animować obiekty, proponuję każdy z nich umieścić na odrębnej warstwie.

Aby w pełni rozumieć proces budowy i działania animacji w wielu programach multimedialnych, należy zaznajomić się z podstawowym pojęciem - Keyframe, czyli klatką kluczową.

<center>

Kliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyć
</center>

Flash, jak wiele innych aplikacji, pozwala automatycznie budować nieskomplikowane animacje, wykorzystując model klatek kluczowych. Animacja tego typu nosi nazwę Tweening. Program generuje efekt pośredni pomiędzy wybranymi klatkami (kluczowymi). Aby wybrany obiekt można było animować, musi on mieć co najmniej dwie klatki kluczowe (pierwsza jest stawiana automatycznie). W pierwszej klatce kluczowej obiekt ma pewne parametry, np. wielkość, pozycję na scenie, pochylenie.

W drugiej klatce kluczowej wszystkie bądź tylko niektóre parametry Sprite'a mogą ulec zmianie. Flash automatycznie animuje obiekt pomiędzy klatkami kluczowymi. Musimy przystąpić do budowania klatek kluczowych. W pierwszej klatce filmu są one utworzone automatycznie. Proszę zauważyć symbol malutkiego kółeczka w pierwszej i drugiej warstwie filmu. Są to właśnie klatki kluczowe.

Aby dodać klatki kluczowe, ustawiamy kursor na 30. klatce filmu i wybieramy polecenie Insert Keyframe. Podobnie robimy w przypadku drugiej warstwy. Powinniśmy uzyskać efekt widoczny na rysunku poniżej. Mamy już zdefiniowane dodatkowe (tu końcowe) klatki kluczowe. W dalszej części musimy zadbać o zmianę parametrów obiektów.

<center>

Kliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyć
</center>

Uwaga! Aby można było automatycznie animować obiekty (tweening), muszą one wcześniej zostać zgrupowane lub przekształcone na Symbol (specjalny typ obiektu programu Flash).

W moim przykładzie obiekty na warstwie "kolo", czyli elipsa i napis, zostały wcześniej zaznaczone i zgrupowane (polecenie Group z menu Modify). Zgrupowane obiekty zaznaczają się w prostokątnej ramce.

Moją prostą animację wyobrażam sobie następująco:

1. Obiekt zgrupowany - "kolo" obracając się i jednocześnie powiększając wjedzie z zewnątrz na środek mojego okna filmu.

2. Nazwa firmy "box" wjedzie na scenę filmu od dołu, w momencie gdy obiekt "kolo" będzie już we właściwym położeniu.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, musimy przesunąć w czasie oba obiekty względem siebie. Chwytamy zatem pierwszą klatkę kluczową warstwy "box" i przesuwamy ją w prawo do klatki numer 20. Możemy podejrzeć, jak wygląda teraz nasz film. Początkowo jest widoczny tylko obiekt "kolo", po pewnym czasie widać już oba obiekty.