Zgrywanie bez zgrywów

Nagrywanie płyt staje się już oczywistością dla komputerowców. Muzyka w formacie MP3, archiwizacja danych czy ich wymiana - lista zastosowań nie ma granic. Poniższy materiał wprowadzi Cię w świat wypalania płyt i podpowie, w jaki sposób optymalnie wykorzystać nagrywarkę.

Nagrywanie płyt staje się już oczywistością dla komputerowców. Muzyka w formacie MP3, archiwizacja danych czy ich wymiana - lista zastosowań nie ma granic. Poniższy materiał wprowadzi Cię w świat wypalania płyt i podpowie, w jaki sposób optymalnie wykorzystać nagrywarkę.

Nagrywarki CD-R/W trafiają czasami nawet do hipermarketów, a puste nośniki można kupić w każdym sklepie z akcesoriami pecetowymi. Niezależnie od tego, czy po raz pierwszy trzymasz w ręku nagrywarkę, czy może zaliczasz się do doświadczonych wypalaczy - w naszym zbiorze porad na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Zobacz również:

Materiał otwierają sposoby optymalnego instalowania napędu. W dalszej części artykułu znajdziesz szereg porad praktycznych, począwszy od tego, jak kopiować najlepiej, przez zgrywanie utworów MP3 i płyt gramofonowych, do tworzenia płyt startowych. Na koniec dowiesz się, w jaki sposób zniszczyć nośnik, zanim dane trafią w niepowołane ręce. Abyś mógł natychmiast wykorzystać porady w praktyce, podajemy, które opcje trzeba włączać w programach nagrywających. Wszystkie operacje ilustrujemy na przykładzie WinOnCD, ponieważ jest obecnie najbardziej popularnym programem do nagrywania krążków. Oprócz tego omawiamy narzędzia Easy CD Creator i Nero Burning ROM. Szczegółowy opis korzystania z tych trzech programów znajdziesz w artykule "Nagrywanie bez tajemnic" (PCWK 7-8/2000, str. 94 i n.).

Skupiliśmy się na metodologii nagrywania, zgrywania danych dostępnych w różnej postaci, archiwizowania danych i najczęstszych problemach związanych z tą tematyką. Podpowiemy, jak uzyskać maksymalną prędkość nagrywania przy minimalnej liczbie płyt niszczonych podczas wypalania. Wiele problemów można uniknąć poprzez sprytną instalację i konfigurację podzespołów. Istotną rolę pełni np. wybór interfejsu i kanału EIDE. Sporo miejsca poświęcamy tematyce zabezpieczania płyt przed kopiowaniem i omijania tych zabezpieczeń. W dziale muzycznym omawiamy kopiowanie płyt gramofonowych, kaset i konwertowanie muzyki z różnych formatów. Dowiesz się, jak się pozbyć nieprzyjemnych szumów, trzasków i przerw między utworami. W końcowej części poradnika znajdziesz metody archiwizowania danych na płytach CD oraz rozwiązanie problemów związanych z odczytem uszkodzonych nośników.

Instalowanie nagrywarki EIDE

Napędy, z których mają być kopiowane dane na płytę CD-R/W, np. twardy dysk, czytnik DVD lub CD-ROM, zaleca się podłączać do pierwszego kanału EIDE. Nagrywarkę EIDE najlepiej zainstalować jako napęd nadrzędny (master) przy drugim kanale EIDE. Wiele napędów CD-R/W nie działa poprawnie, gdy zostaną skonfigurowane jako napęd podrzędny (slave). Jeżeli masz drugi dysk, którego nie będziesz wykorzystywać jako napędu źródłowego podczas nagrywania płyt, zainstaluj go jako slave, podłączając do drugiego kanału EIDE.

Dzięki takiej konfiguracji zwiększysz prędkość transmisji danych z dysku do nagrywarki. W ten sposób zmniejszysz niebezpieczeństwo opróżnienia bufora, co prowadzi do zniszczenia nagrywanego krążka. Chipsety nowych płyt głównych, które obsługują transmisję w trybie Ultra-DMA/33 (lub szybszą), odwołują się oddzielnie do każdego z kanałów EIDE. Gdy napęd źródłowy i docelowy są podłączone do tego samego kanału EIDE, transmisja danych jest utrudniona. Podczas sczytywania danych z twardego dysku, nagrywarka nie ma dostępu do kanału transmisyjnego i odwrotnie.

Konflikty programów nagrywających

Aby uniknąć niepotrzebnych problemów, zainstaluj tylko jeden program do nagrywania płyt CD. Jak wykazuje praktyka, aplikacje tego typu rzadko ze sobą współpracują. Podczas naszych testów tylko jedna para okazała się bezkonfliktowa: Easy CD Creator (producent: Adaptec, od wersji 3.0) i Win on CD Power Edition (CeQuadrat, od wersji 3.7). Próby łączenia innego oprogramowania kończyły się częstymi zawieszeniami i komunikatami alarmowymi. Drugi z instalowanych programów zastępował bowiem wcześniejszy sterownik ASPI albo następował konflikt między sterownikami obu aplikacji. Jeżeli bardzo zależy Ci na zainstalowaniu dwóch programów nagrywających, przeczytaj następną poradę.

Dwa programy w jednym systemie

Istnieje łatwy sposób bezkonfliktowego użytkowania dwóch programów nagrywających pod warunkiem, że jednym z nich jest Nero Burning ROM. Producent aplikacji, Ahead, udostępnia użytkownikom specjalne menu startowe (działają w systemach Windows 95, 98 i 98 SE), które uaktywniają się podczas wczytywania systemu i dają możliwość wyboru spośród zainstalowanych programów nagrywających. Wymienione menu można znaleźć na stronie www.nero.com (rozmiary plików: od 9 do 19 KB). Nie dochodzi do konfliktów, gdyż podczas uruchamiania systemu wczytywane są tylko sterowniki programu wybranego przez użytkownika.

Instalacja z błędem

Gdy instalacja programu nagrywającego lub napędu SCSI nie powiedzie się, na ekranie pojawiają się komunikaty alarmowe. Sprawdź wówczas listę zainstalowanych składników Aspi (Aspi to zaprojektowany przez firmę Adaptec interfejs, poprzez który programy nagrywające odwołują się do napędów Atapi i SCSI.) Możesz skorzystać w tym celu z bezpłatnego programu Aspichk (działa w środowiskach Windows 95/98, NT 4 i 2000), który jest dostępny na stronie www.adaptec.com/support/faqs/aspilayer.html (rozmiar pliku: 113 KB). Podczas instalacji każdy program nagrywający i napęd SCSI wgrywa automatycznie swój sterownik Aspi, zastępując zazwyczaj fragmenty zainstalowanych dotychczas sterowników. Do konfliktów dochodzi najczęściej wtedy, gdy poszczególne składniki sterownika Aspi są w odmiennych wersjach lub nie pochodzą od jednego producenta. Wówczas nagrywarka odmawia posłuszeństwa, sygnalizując to odpowiednim komunikatem (np. "ASPI reported an error: Invalid buffer size").

Gdy Aspichk wykryje konflikt, należy usunąć sterownik Aspi i wgrać go na nowo albo po prostu zastąpić dotychczasową wersję sterownika nowszą.

Sterownik Aspi w Windows 95

Jeżeli udało Ci się znaleźć konflikt pomiędzy składnikami sterownika Aspi w Windows 95, usuń biblioteki WINASPI.DLL i WNASPI32.DLL (obie w katalogu C:\WINDOWS\SYSTEM) oraz plik APIX.VXD (w katalogu C:\WINDOWS\SYSTEM\IOSUBSYS). Następnie włóż instalacyjną płytę Windows 95 do napędu CD-ROM i otwórz tryb MS-DOS. Korzystając z polecenia <font color="red">extract, wgraj następnie standardowe pliki Aspi Microsoftu. Jeżeli pracujesz w Windows 95 A, wpisz dwa poniższe polecenia:

extract x:\win95\win95_03.cab winaspi.dll wnaspi32.dll /L c:\windows\system

extract x:\win95\win95_03.cab apix.vxd /L c:\windows\system\iosubsys

Jeśli masz zainstalowany Windows 95 w wersji B (OSR 2.0 lub 2.1) albo C (OSR 2.5), plik APIX.VXD musi być wyodrębniony z archiwum WIN95_04.CAB. Zastąp więc katalog źródłowy "x:\win95\win95_03.cab" podany w drugim wierszu ścieżką "x:\win95_04.cab". Pamiętaj o tym, by wstawić właściwą literę napędu CD-ROM zamiast zmiennej "x:", której użyliśmy w powyższych poleceniach.

Sterownik Aspi w Windows 98

Kliknij, aby powiększyćW podobny sposób możesz pozbyć się konfliktów Aspi w Windows 98. Wystarczy zamienić dotychczasowe składniki standardowym sterownikiem Microsoftu. Włóż instalacyjny krążek Windows 98 do napędu CD-ROM i przywołaj Kontroler plików systemowych. Kliknij w tym celu menu Start | Uruchom, po czym wpisz <font color="red">sfc w polu listy Otwórz. Następnie zaznacz opcję Wyodrębnij jeden plik z dysku instalacyjnego. Wpisz <font color="red">apix.vxd w wierszu tuż poniżej i kliknij przycisk Rozpocznij. W polu listy Przywróć z wpisz ścieżkę <font color="red">x:\win98 (zastąp zmienną "x:" literą napędu CD-ROM). Windows automatycznie poda właściwy katalog docelowy w polu Zapisz w. Gdy potwierdzisz kliknięciem OK, system zaproponuje utworzenie zapasowej kopii istniejącego pliku. Możesz zrezygnować z tej operacji, klikając przycisk Pomiń.

Wykonaj powyższe czynności w odniesieniu do dwóch pozostałych plików - WINASPI.DLL i WNASPI32.DLL.