Szkielet witryny w GoLive 5

Łatwe, szybkie i przyjemne tworzenie struktury witryny internetowej

Łatwe, szybkie i przyjemne tworzenie struktury witryny internetowej

Kiedy projektujesz witrynę internetową, twoim najpotężniejszym narzędziem nie jest szybki Power Mac czy nieograniczone łącze, ale plan struktury, mapa tworzonej witryny oraz projekt jej rozwoju. Podstawowym problemem map witryn internetowych, które często powstają na papierze, jest to, iż ulegają one drastycznym zmianom w trakcie przenoszenia projektu z kartki do komputera. Na papierze pozostaje nam plątanina bazgrołów, skreśleń. Nawet kiedy zmieniasz mapę witryny w cyfrowy dokument, np. FreeHanda czy Illustratora, to i tak poświęcasz godziny na poprawienie jej po dokonaniu zmian w strukturze witryny.

Do tej pory mieliśmy, zwłaszcza na Macintoshu, niewiele elektronicznych narzędzi służących do tworzenia szkieletu witryn.

Zobacz również:

Adobe GoLive 5 ( www.adobe.com) zawiera teraz Design, który pozwala nie tylko budować i edytować strukturę witryny, ale także stworzyć kilka alternatywnych szkieletów dla tej samej witryny. Daje to możliwość wypróbowania wielu pomysłów.

Raz stworzona w ten sposób mapa może posłużyć jako struktura bazowa do budowania kolejnych witryn.

1 Tworzenie pliku witryny (Site File) oraz użycie narzędzia Design. Kręgosłupem systemu zarządzania strukturą witryny w GoLive jest plik Site, który zawiera dużą ilość informacji. Możesz go przeglądać w zakładce Designs w oknie Site.

Utwórz nowy plik Site, wybierając Blank (command-option-N) z podmenu New Site, znajdującego się w menu File. Nadaj mu nazwę. Mój plik nazywa się outta.site (GoLive automatycznie dodaje rozszerzenie .site do nazwy nadanej plikowi). Wybierz opcję Create Folder (<font color="red">A), żeby zachować wszystkie powiązane ze sobą pliki razem. Na zakończenie kliknij w przycisk Choose (<font color="red">B).

Kliknij, aby powiększyć

Teraz GoLive automatycznie utworzy główną stronę nazwaną index.html (<font color="red">C)

Kliknij, aby powiększyć

W zakładce Designs (<font color="red">D) z menu wybierz New Site Design oraz nadaj mu nazwę. Ja swój nazwałem Even More Coffee.

Kliknij, aby powiększyć

Żeby rozpocząć budowę mapy witryny, kliknij podwójnie w ikonę projektu (<font color="red">E). Otworzysz okno edycji projektu.

2 Rodzina stron. Żeby zbudować mapę, połącz projekt ze stroną index.html. Następnie dodaj kolejne planowane strony, przeciągając je z palety Objects.

Przejdź do zakładki Files w oknie Site i przeciągnij plik index.html do okna edycji projektu. Następnie, w palecie Objects (command-2), przejdź do zakładki Site (<font color="red">A) i znajdź ikony czterech narzędzi używanych do projektowania stron: Generic Page (<font color="red">B), Design Section (<font color="red">C), Design Group (<font color="red">D) oraz Design Annotation (<font color="red">E)

Kliknij, aby powiększyć

Żeby rozpocząć tworzenie rodziny stron, przeciągnij nową ikonkę Generic Page lub ikonę Design Section na index.html, tak by pojawiła się ciemna belka za stworzoną przez nas stroną.