Wypalanie z głową

Dla zespołu rozpoczynającego karierę idealnym nośnikiem materiału demo będzie płyta CD. Z nagrywarki skorzysta również meloman, tworząc składankę ulubionych przebojów. Czy trudno samemu wypalić płytę? Jest to znacznie łatwiejsze niż przypuszczasz! Trzeba jednak pamiętać o kilku szczegółach.

Dla zespołu rozpoczynającego karierę idealnym nośnikiem materiału demo będzie płyta CD. Z nagrywarki skorzysta również meloman, tworząc składankę ulubionych przebojów. Czy trudno samemu wypalić płytę? Jest to znacznie łatwiejsze niż przypuszczasz! Trzeba jednak pamiętać o kilku szczegółach.

Zwykle wraz z nagrywarką otrzymujemy program do nagrywania płyt. Nie musi to być jego najnowsza wersja, ważniejsze, by bez problemu współpracował z sprzętem. Programy do nagrywarek są do siebie dość podobne. My natomiast przedstawimy instrukcję "krok po kroku" na przykładzie popularnego Nero - Burning Rom. Również pokusiliśmy się o przedstawienie specyfiki programu WinOnCd.

Zobacz również:

Płyta audio na dwa sposoby

Kliknij, aby powiększyćWłasny krążek można nagrać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na dokładnym skopiowaniu istniejącej płyty. Drugi - na złożeniu własnego krążka z wybranych plików (właśnie opis tej, nieco trudniejszej, metody zamieszczamy). Materiał na CD najczęściej jest w postaci plików WAV, choć najnowsze wersje Nero - Burning Rom "potrafią" zdekodować pliki MP3.

Po uruchomieniu programu Nero - Burning Rom automatycznie otwiera się okno, w którym należy określić typ nagrywanej płyty. W naszym przypadku będzie to Audio CD. Aby utworzyć nowy projekt, trzeba nacisnąć przycisk NEW. Wtedy otworzy się główne okno programu. Obszar roboczy jest podzielony na dwie części. W prawej znajduje się okno, w którym wskazujemy pliki przeznaczone do nagrania na CD. Po odnalezieniu katalogu z plikami przeciągamy je do lewego okna.

Utwory, które mają być nagrane, nie muszą znajdować się w tym samym katalogu. Wraz z dodawaniem kolejnych plików do projektu program oblicza ilość zajmowanego przez nie miejsca. Informacja o tym jest podawana na niebieskim pasku u dołu ekranu.

I tu ważna uwaga. Standardowa płyta CD ma pojemność ok. 650 MB, co odpowiada 74 minutom muzyki. Zwykle jednak można na niej zapisać kilka megabajtów więcej. Aby się przekonać o rzeczywistej pojemności, włóż do nagrywarki czystą płytę i wybierz z menu opcję CD-Recorder/CD-info... Jak widzisz na rys. 3, ta płyta ma pojemność 656 MB - 74 minuty 40 sekund muzyki. Nigdy też nie sugeruj się ilością zajmowanego przez pliki miejsca na dysku, sprawdzaj to w programie do nagrywania płyt.

Kliknij, aby powiększyćProgram Nero zawiera wiele opcji pozwalających określić indywidualne cechy każdego z utworów. Po kliknięciu w oknie projektu na wybranym pliku i wybraniu opcji Properties... otworzy się okno Audio Track Info. W zakładce Track Properties (rys. 4.) oprócz podstawowych informacji (Basic Track Information) o wybranym utworze znajduje się sekcja Editable Properties. Jeżeli nasza nagrywarka potrafi umieścić na płycie informacje typu CD-Text, to właśnie tu wpisujemy tytuł utworu i nazwę wykonawcy. Zakładka Filters (rys. 5.) pozwala uaktywnić i ustawić parametry dostępnych w programie filtrów:

Normalize - ustawienie jednakowego poziomu głośności dla wybranych ścieżek. Opcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy poszczególne utwory pochodzą z różnych źródeł.

DeClick - usuwanie trzasków z nagrań pochodzących np. z płyt analogowych.

Hiss Reduction - redukcja syczenia, określa się poziom głośności syczenia oraz stopień redukcji w decybelach.

Fade In i Fade Out - wyciszenie utworu na początku i (lub) na końcu.

Stereo Widening - rozszerzenie lub redukcja efektów stereofonicznych.

Karaoke - usunięcie partii wokalnych w utworze.

Echo - efekt pogłosu.

Equalizer - korektor graficzny, można wybrać jedno z wielu ustawień fabrycznych lub w własnym zakresie stworzyć charakterystykę korekcji.

Ingerencja w brzmienie utworów z poziomu programu nagrywającego nie jest najlepszym pomysłem. Utworami, które opuszczają studio nagrań, zwykle zajmuje się realizator znacznie przewyższający nas fachowością...

Do wypalania jeden krok

Po przygotowaniu utworów do nagrania wybieramy z menu opcje File/Write CD... Wygląd okna Write CD jest zbliżony do prezentowanego na rys. 1. Zanim naciśniemy przycisk Write, przyjrzyjmy się kilku opcjom:

Determine maximum speed - program przed nagraniem dokona pomiaru prędkości, z jaką system może dostarczać dane do nagrywarki. Przeprowadzenie tego testu zapobiegnie sytuacji, gdy prędkość nagrywania jest większa od wydajności dysku twardego. Współpraca najnowszych nagrywarek ze starymi dyskami IDE może przysporzyć wiele problemów.

Simulation - włączenie symulacji nagrywania płyty. Jeżeli symulacja się nie powiedzie, proces nagrywania zostanie przerwany, a to może zapobiec zniszczeniu nośnika. Niestety, pomyślna symulacja nie gwarantuje stuprocentowego sukcesu.

Write - jeżeli opcja nie zostanie zaznaczona, program przeprowadzi tylko symulację lub pomiar prędkości.

Finalize CD - "zamknięcie" płyty. W przypadku nagrywania dysków wielosesyjnych (multisession) opcja ta powinna być zaznaczona tylko przy nagrywaniu ostatniej sesji. Większość odtwarzaczy CD nie obsługuje wielosesyjnych płyt Audio CD. W naszym przypadku opcję zaznaczamy.

Write speed - prędkość nagrywania. Nie zawsze wskazana jest najwyższa prędkość - należy również wziąć pod uwagę możliwości nośnika. Na opakowaniu płyty zwykle podawana jest informacja o dopuszczalnej prędkości nagrywania. Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować uszkodzenie płyty. Większość osób ma własne, sprawdzone i ulubione modele nośników. Jedni stosują wyłącznie produkty znanych producentów, inni decydują się na eksperymenty.

Disc-At-Once - ("dysk na raz") metoda polegająca na nagraniu całej zawartości płyty za jednym razem. Jej użycie jest uzasadnione w przypadku nagrywania płyt Audio CD. Alternatywną dla niej jest metoda Track-At-Once ("ścieżka na raz") wykorzystywana przy nagrywaniu dysków wielosesyjnych. Opcja DAO nie powinna być zaznaczana przy nagrywaniu płyty z plików MP3 i przy korzystaniu z filtrów.

Kliknij, aby powiększyćCzas rozpocząć nagrywanie. Naciśnij przycisk Write i trzymaj kciuki. UWAGA! W niektórych programach po nagraniu płyty automatycznie wysuwa się tacka podajnika z nagrywarki. Jeżeli komputer jest chowany np. w biurku, pozostaw otwarte drzwiczki.

WinOnCD

Proces nagrywania płyty został już opisany w odniesieniu do programu Nero, dlatego w przypadku równie popularnej aplikacji WinOnCd v3.7 Power Edition skupimy się na istotnych kwestiach.

Po otwarciu okna projektu w górnej części ekranu znajdujemy utwory, które chcemy nagrać, i przeciągamy je myszką do dolnej części. Po wybraniu wszystkich żądanych plików w oknie projektu (CD Digital Audio) naciskamy przycisk Disc.

Twórcy programu WinOnCd przyjęli inne konwencje wyboru opcji:

Kliknij, aby powiększyćClose CD - po nagraniu płyta zostanie "zamknięta".

Don't close CD - opcję tę zaznaczamy tylko przy nagrywaniu dysku wielosesyjnego.

Simulate writing only - program przeprowadzi tylko symulację procesu nagrywania płyty.

Simulate writing once - program nagra płytę tylko wtedy, gdy proces symulacji zakończył się sukcesem.

Write immediately - nagrywanie płyty bez symulacji.

Speed - określenie prędkości nagrywania płyty.

Write mode - sekcja, w której wybieramy metodę nagrywanie płyty.

Write 'on the fly' if possible - nagrywanie płyty bez wcześniejszego utworzenia obrazu na dysku. Wyłączenie tej opcji ma sens np. gdy nagrywamy dane umieszczone na różnych dyskach. Jeżeli jeden z nich jest starego typu i nie nadąży z przekazywaniem danych do nagrywarki, strumień danych zostanie przerwany i proces wypalania zakończy się błędem. Zwykle wiąże się to z uszkodzeniem płyty. Na życzenie program przed nagraniem może utworzyć obraz płyty na wskazanym dysku. Zwiększa to prawdopodobieństwo zakończenia sukcesem nagrywania płyty.

Program WinOnCd ma ciekawą funkcję, której brak w programie Nero. Uaktywniamy ją wybierając z menu Record/Close session. Teraz możemy zakończyć sesję nagrywania danej płyty. Jeżeli w czasie nagrywania wystąpił błąd i płyta nie została zamknięta, nośnik w zasadzie nadaje się do wyrzucenia. Jednak gdy nagranych zostało np. 19 z 20 utworów, można podjąć próbę zamknięcia płyty (Finalize CD). Może się również zdarzyć, że błąd wystąpił tuż po rozpoczęciu nagrywania. W takim przypadku zamykamy ostatnią sesję (Finalize session). Efektem jest "czysta" płytę o nieco mniejszej pojemności. Oczywiście nie w każdej sytuacji można uciec się do takiego podstępu. Zwykle przedwczesne zakończenie nagrywania jest równoznaczne z trwałym uszkodzeniem nośnika.