Uwolnijcie znaki w QuarkXPressie

Personalizacja tekstów jest łatwiejsza, niż myślimy

Personalizacja tekstów jest łatwiejsza, niż myślimy

Dziś dostępnych jest więcej fontów niż kiedykolwiek. Ale czasami chcemy, aby tekst wyróżniał się i wyglądał zupełnie inaczej niż gdzie indziej. Jeżeli tytuł czy logo mają coś istotnego do przekazania, a w budżecie nie uwzględniono kosztu projektu własnego fontu, zawsze można zmodyfikować istniejące znaki.

Modyfikacja fontów od dawna była możliwa w programach do grafiki wektorowej, takich jak Adobe Illustrator czy Macromedia FreeHand, ale potem pracę trzeba wyeksportować w formacie EPS, by umieścić ją w programie do składu stron. Na szczęście (prawie) to samo można zrobić bezpośrednio w programie Quark-XPress 4.1 (www.quark.com). I wszystko czego do tego potrzeba, to polecenie Text To Box i, oczywiście, chęć eksperymentowania.

Zobacz również:

Łatwo można dodać obramowanie, zmienić kolory, pozycje i kształt liter czy nawet wypełnić litery (lub całe słowa) grafiką lub tekstem. Niestety, te funkcje nie działają na tekście sformatowanym (stylach), a więc jeśli chcemy coś takiego zrobić np. z wersalikami, trzeba je stworzyć ręcznie (wpisywać tekst z wciśniętym klawiszem Shift), a nie funkcjami z menu Style.

Zanim spróbujemy opisanych poniżej sztuczek, wpiszemy tekst (słowo lub zdanie), który posłuży jako podstawa do modyfikowania, w ramkę tekstową dowolnego typu. Zaznaczamy tekst (nie więcej niż jeden wiersz) narzędziem Content i z menu Style wybieramy polecenie Text To Box. Poniżej oryginału pojawi się duplikat zaznaczonego tekstu, narysowany z użyciem krzywych BŽziera i bez wypełnienia. Po puknięciu w duplikat możemy zacząć modyfikację.

1 Obramowanie i kolorowanie wszystkich liter. Po zamianie tekstu na ramkę (krzywe) można dodać do niej obramowanie i kolor wypełnienia, tak samo jak do każdej ramki w QuarkXPressie. Łatwo przy tym zmieniać grubość i styl obramowania.

Po zaznaczeniu duplikatu tekstu wybieramy polecenie Modify z menu Item (lub wciskamy klawisze Command-M). W oknie dialogowym, które się pojawi, wybieramy właściwy kolor i odcień wypełnienia. Pukamy w zakładkę Frame i wybieramy szerokość linii, styl, kolor i odcień (<font color="red">A).

(A)Kliknij, aby powiększyć(A)

Odpowiednio dobierając te parametry, jak też dzięki funkcji Blend z palety Colors, można stworzyć wiele różnych efektów (<font color="red">B).

(B)Kliknij, aby powiększyć(B)

Łatwo także uzyskać efekt cienia - powielamy tekst (poleceniem Command-Option-D), w oknie dialogowym powielania wpisujemy niewielkie przesunięcie (<font color="red">C) i zmieniamy kolor nowej ramki (<font color="red">D).

Kliknij, aby powiększyć

2 Stylowe litery. Jeżeli chcemy nadać tekstowi silniejszy wyraz, można zmienić kolor oraz pozycję pojedynczych liter - zmiany mogą być niewielkie lub potężne, zależnie od naszych zamysłów.