Pingwinem w drukarkę

Drukarka to jeden z niezbędnych dodatków do komputera. Niestety w Linuksie jej konfiguracja może przyprawić o ból głowy nawet doświadczonych użytkowników.

Drukarka to jeden z niezbędnych dodatków do komputera. Niestety w Linuksie jej konfiguracja może przyprawić o ból głowy nawet doświadczonych użytkowników.

Nieraz zastanawiałeś się zapewne, dlaczego użytkownicy Windows i Mac OS tak łatwo instalują i korzystają z drukarek, dlaczego wystarcza im tylko kilka kliknięć, a ty, jako użytkownik Linuksa, musisz ręcznie tworzyć kolejki drukowania i ustawiać skomplikowane skrypty po to tylko, aby wydrukować kilka stron. Zazwyczaj nie można też wykorzystać wszystkich funkcji udostępnianych przez drukarkę. Większość tych problemów wynika stąd, że gros dystrybucji Linuksa (włącznie z SuSE 7.0) do sterowania drukarką korzysta z oprogramowania (LPD - Line Printer Daemon). Program ten wywodzi się jeszcze z lat 70. i jest całkowicie nie przystosowany do wymagań i możliwości współczesnych drukarek. Zaczęto więc tworzyć rozwiązania alternatywne. Jednym z nich jest CUPS (Common Unix Printing System), dostępny nieodpłatnie wraz z kilkudziesięcioma sterownikami do popularnych modeli drukarek. Bardziej wymagający użytkownicy mogą zakupić komercyjną wersję - ESP Print Pro z ponad 16 000 sterowników drukarek.

Zobacz również:

Co robi CUPS?

Przede wszystkim umożliwia precyzyjną kontrolę pracy drukarki i sterowanie takimi jej parametrami, jak wielkość papieru, opcje drukowania dwustronnego, drukowanie w odcieniach szarości itd. System LPD nie ma takich możliwości. W przypadku drukarek postscriptowych dostępne są takie opcje wydruku, jak w Windows i Mac OS. W przypadku pozostałych drukarek obsługa dodatkowych funkcji jest uzależniona od sterownika (zawartego zazwyczaj w programie Ghostscript). Ale CUPS to nie tylko nowe możliwości drukowania, ale także łatwe zarządzanie drukarkami, a zwłaszcza drukarkami sieciowymi i printe serwerami. CUPS zapewnia zarządzanie każdą drukarką poprzez interfejs HTML i dowolną przeglądarkę WWW. Dodatkowo ser-wer CUPS przekazuje w sieci lokalnej informacje o podłączonych drukarkach, dzięki czemu są one automatycznie udostępniane w sieci i nie trzeba przepro-wadzać konfigurowania drukarek sieciowych. Wszystko odbywa się automatycznie, a użytkownik jedynie wybiera, na której z dostępnych drukarek ma być wydrukowany dokument. Warto zaznaczyć, że CUPS obsługuje wszystkie najważniejsze protokoły drukowania: SMB (sieci Windows), LPD (systemu UNIX), App-Socket (stosowany przez niektóre zintegrowane serwery wydruku) oraz IPP (internetowy protokół drukowania - patrz dalej).

CUPS działa podobnie jak inne sys-temy wydruku, opierając swe działanie na serwerze kolejki wydruku, który przyjmuje polecenia wydruku od programów lokalnych i zdalnych. Każde zadanie jest przetwarzane z wykorzystaniem podanych opcji wydruku. Stosowane są również priorytety przetwarzania zadań i przesyłane informacje zwrotne do użytkowników o wykonaniu ich zadania. Serwer kolejki wydruku (określany jako demon CUPS albo scheduler CUPS) jest sercem CUPS, ale to nie odróżnia go od innych uniksowych systemów wydruku. Unikatową cechą CUPS jest to, że wykorzystuje on standard Internet Printing Protocol (IPP), który jest używany zarówno do komunikacji między demonami CUPS pracującymi na różnych maszynach połączonych w sieci, jak i programami do obsługi CUPS i demonem CUPS. IPP jest rozszerzeniem HTTP, przeznaczonym do obsługi zdalnego drukowania. To nowy standard, z którego korzystają już niektóre drukarki sieciowe i serwery wydruku (np. HP JetDirect).

Jaka drukarka dla Linuxa?

Linux znacznie gorzej obsługuje drukarki niż Windows. Trzeba więc dokonać rozsądnego wyboru, jeśli w przyszłości drukowanie ma się odbywać w Linuksie. Należy przede wszystkim unikać najtańszych drukarek atramentowych, określanych terminem drukarki GDI (Winprinters). Nie mają one własnej pamięci RAM i procesora, dlatego nie mogą interpretować standardowych języków opisu wydruku PCL i Postscript. Przyjmują one jedynie specjalne bitmapy tworzone dla nich przez specjalny sterownik działający w systemie operacyjnym. Specyfikacja tej bitmapy jest tajemnicą każdego z producentów. Nie trzeba wspominać, że niezbędne sterowniki powstają w zasadzie jedynie dla Windows, dlatego dla użytkowników Linuksa drukarki GDI są bezwartościowe. Wyjątkiem są niektóre częściowo obsługiwane modele: HP DeskJet PPA, Lexmark 1xxx, 2050, 2070, 3200, 5xxx, 7xxx, Z11, Z51, Z52. Listę dostępnych sterowników i obsługiwanych drukarek można znaleźć pod adresem http://www.linuxprinting.org.

Sprawa jest prostsza w przypadku zakupu drukarki postscriptowej. Większość tego typu urządzeń będzie bez problemu współpracować z CUPS i - co ważniejsze - w taki sam sposób jak w Windows i Mac OS. Niestety taki sprzęt jest znacznie droższy.

Konfiguracja i sterowniki

Proces drukowania nie jest skomplikowany. Program, który ma umożliwić drukowanie, przesyła żądanie wydruku do demona CUPS, używając tzw. CUPS front end (znakowego lub graficznego), który pozwala użytkownikowi określić parametry związane z drukarką i jej opcjami (np. rozdzielczością). Przykładem programu front end jest program "xpp" (patrz opis poniżej).

Zadanie wydruku jest przesyłane do demona CUPS działającego lokalnie. Jeśli ten nie działa, program front end próbuje połączyć się ze zdalnym demonem, określonym w pliku konfiguracyjnym. Przyjęte zadanie trafia do kolejki wydruku, a demon przepuszcza dane do wydruku przez kilka filtrów. Filtry przetwarzają plik na dane binarne, które są zrozumiałe dla drukarki.

Ogólne informacje na temat typów drukarek są przechowywane w pliku definicji kolejki drukowania. Szczegółowe opisy drukarek postscriptowych i ich parametrów są przechowywane w specjalnych plikach PPD (Postscript Printer Definition), zawierających opis sterownika do tego modelu drukarki i dostępne opcje (format plików PPD opracowała firma Adobe). Bezpłatna wersja CUPS jest dostarczana z plikami PPD do drukarek HP LaserJet, HP DeskJet, EPSON (9 i 24 igły) i EPSON Stylus printers. Pliki są oferowane przez producentów i często udostępnione bezpłatnie w Internecie (pokaźny ich zbiór znajduje się na drugiej płycie CD-ROM w katalogu "/office/printing"). Można je dodawać do CUPS-a, kopiując do katalogu "/usr/share/cups/model". W kreatorze nowej drukarki będą wówczas widoczne nowe typy drukarek. Pliki PPD są również wykorzystywane w Windows i Mac OS. Dla drukarek niepostscriptowych opracowano specjalne wersje plików PPD, zawierające dodatkowe informacje o tym, jaki filtr ma być użyty do zamiany danych na format zrozumiały dla drukarki. Ponadto plik PPD zawiera domyślne ustawienia opcji drukowania. Informacje o drukarkach są przechowywane jedynie na serwerach wydruku, skąd demony CUPS, działające na stacjach roboczych, w razie potrzeby je pobierają.