Akcje w Photoshopie i Image Ready

Postaram się wam pokazać, kiedy i w jaki sposób możemy skorzystać z zawartej w Photoshopie i Image Ready możliwości automatyzowania naszych zadań.

Postaram się wam pokazać, kiedy i w jaki sposób możemy skorzystać z zawartej w Photoshopie i Image Ready możliwości automatyzowania naszych zadań.

Kliknij, aby powiększyćSkorzystamy z trzech zestawów ilustracji, żeby zobrazować wiele sposobów użycia palety Actions, przydzielania komend do klawiszy funkcyjnych (F1 - F12) oraz stosowania trybu Button Mode. Wykorzystując komendy przetwarzania wsadowego, poprawki dokonane w jednej ilustracji automatycznie wprowadzimy do pozostałych, znajdujących się w tym samym folderze.

Zobacz również:

1 Paleta Actions potrafi zachować "nagranie" czynności wykonanych przy pracy z ilustracją oraz "odtworzenie" ich dla innego obrazu. Rozpocznij od stworzenia zestawu czynności, które będziesz wykonywał. Kliknij na przycisk, znajdujący się u dołu palety Actions. Wygląda on jak symbol folderu. Nazwij nowy zestaw For Cow Images. Następnie kliknij na przycisk nowej akcji, wyglądający jak symbol nowej warstwy. Nazwij nową akcję Cow Adjustments. Nie zmieniaj innych ustawień. Wciśnij nagrywanie.

Kliknij, aby powiększyć

2 Paleta Actions jest teraz w trybie nagrywania. Symbol nagrywania znajdujący się u dołu palety jest podświetlony. Od tego momentu wszystko co zrobisz zostanie zarejestrowane. Wybierz File>Open, znajdź teczkę Images-Cows, otwórz plik Cow1. Najpierw popracuj w menu Level, następnie zmień balans kolorystyczny obrazu.

Kliknij, aby powiększyć

3 Jak zapewne zauważyłeś, paleta Actions rejestruje wszystkie dokonane przez ciebie zmiany. Przejdź do okna dialogowego Image Size i zmień szerokość na 5 cm przy 200 dpi. Constrain Proportions oraz Resample powinny być zahaczone. Teraz zachowaj obraz w nowym folderze Final Cows. Zamknij okno i wciśnij Stop w palecie Actions.

Kliknij, aby powiększyć

4 W palecie znajdują się wszystkie kroki potrzebne do wprowadzenia zmian w ilustracji krowy. Kliknij w trójkąt po lewej, aby prześledzić wykonane zmiany. Teraz możemy użyć palety Actions, by podobnie zmienić pozostałe dwie krowy. Żeby wybrać z teczki plik, który ma zostać zmieniony, kliknij w obszar po lewej stronie od kroku oznaczonego Open. Pojawi się symbol pauzy.

Kliknij, aby powiększyć