Kierunek Internet

Co ma zrobić użytkownik małej sieci komputerowej, gdy chce sprawdzić aktualne wyniki giełdowe lub odebrać pocztę, a jedyny komputer z modemem jest właśnie zajęty? Cierpliwie czekać? Nie trzeba! Łatwo można zapewnić dostęp do Internetu wszystkim stacjom w sieci lokalnej.

Co ma zrobić użytkownik małej sieci komputerowej, gdy chce sprawdzić aktualne wyniki giełdowe lub odebrać pocztę, a jedyny komputer z modeme m jest właśnie zajęty? Cierpliwie czekać? Nie trzeba! Łatwo można zapewnić dostęp do Internetu wszystkim stacjom w sieci lokalnej.

Porównanie róznych metod dostępu do InternetuKliknij, aby powiększyćPorównanie róznych metod dostępu do InternetuW zamierzchłych czasach, a w informatyce oznacza to 5-6 lat temu, głównym zastosowaniem sieci lokalnych było współdzielenie urządzeń. Dawało to stosującym je firmom poważne oszczędności. Zamiast wyposażać każde stanowisko komputerowe w kosztowne drukarki lub dyski, instalowano serwer i wszyscy użytkownicy korzystali z jego możliwości. Tego typu rozwiązania, niewątpliwie stosowane do tej pory, nie stanowią głównego przeznaczenia sieci komputerowych - dla każdego przedsiębiorstwa decydujący okazuje się szybki dostęp do informacji. Między innymi z powodu spadku cen podzespołów komputerowych oraz błyskawicznego rozwoju Internetu zaczynają powstawać sieci domowe.

Zobacz również:

Celem tego warsztatu jest pokazanie, jak szybko i bez problemów skonfigurować połączenie z Internetem za pomocą najpopularniejszych systemów operacyjnych. Przedstawimy kilka rozwiązań - niektóre nadają się najlepiej do niewielkich sieci, łączących nie więcej niż 8-10 komputerów; inne spełniają też wymagania sieci większych, do 25 stanowisk. Opiszemy nie tylko rozwiązania oparte na systemach operacyjnych i zastosowanym w nich oprogramowaniu, ale także coraz częściej stosowane rozwiązania sprzętowe.

Którędy do Internetu?

Zanim się dowiesz, jak skonfigurować odpowiednie elementy, powinieneś ustalić, jakie połączenie będzie najbardziej efektywne w Twoim wypadku. Usługodawcy internetowi oferują dwa podstawowe typy łączy, dial-up i stałe, różniące się między innymi wydajnością i kosztami utrzymania. Wybór zależy od potrzeb oraz możliwości finansowych.

Kliknij, aby powiększyćPołączenia dial-up obejmują połączenia uzyskiwane przez modem analogowy oraz ISDN. W takim wypadku, aby korzystać z Internetu, trzeba wybrać numer modemu dostawcy usług internetowych i zapłacić za czas trwania połączenia. Wysokość opłaty nie zależy od typu połączenia. Połączenie przez modem analogowy i ISDN kosztuje tyle samo, natomiast wydajność nie jest taka sama. W przypadku linii komutowanej decyduje prędkość modemu oraz jakość linii. Największa możliwa szybkość to 56 Kb/s, czyli około 7 KB/s, w praktyce najczęściej udaje się transmitować dane nie szybciej niż 5 KB/s. Naturalnie, jeśli masz wolniejszy modem, np. 33,6 Kb/s, albo linia, z której korzystasz, jest złej jakości, prędkości są zdecydowanie mniejsze. ISDN stanowi lepsze rozwiązanie, bo do przesyłania danych otrzymujesz szersze pasmo, maksymalnie 128 Kb/s. Dodatkowo, ze względu na cyfrowy sposób przesyłania danych, jakość połączenia jest lepsza. Główną wadą obu typów linii jest to, że opłaty zależą od czasu spędzanego w Internecie. Jeśli masz ochotę nieco dłużej przeglądać strony WWW lub ściągnąć wersję demonstracyjną ciekawej gry, odbije się to zdecydowanie na Twoim rachunku. Wydajność połączeń, do 128 Kb/s, nie pozwala również na bardzo szybkie pobieranie danych. Do plusów połączeń modemowych (analogowych i ISDN) należą jednak ich uniwersalność i dostępność. W przypadku ISDN dodatkowe zalety to możliwość pobierania danych i prowadzenia rozmów równolegle.

Oprócz połączeń dial-up dostawcy usług internetowych oferują inne metody dostępu do Internetu, przeważnie wydajniejsze i tańsze, biorąc pod uwagę współczynnik cena/szybkość. W wypadku SDI lub linii dzierżawionych opłaty nie zależą od czasu trwania połączenia; obowiązuje miesięczny abonament. Zwłaszcza SDI jest kuszącą propozycją dla właścicieli małych sieci, np. w niewielkich biurach bądź w domach. Bardzo wysoką, sięgającą 1000 zł opłatę za instalację po krótkim czasie rekompensują niższe opłaty miesięczne - abonament wynoszący 160 zł jest w wielu przypadkach korzystniejszy niż wysokie rachunki telefoniczne. Warto zauważyć, że podobnie jak ISDN, SDI pozwala na równoległe prowadzenie rozmowy i przesyłanie danych. Dostęp do Internetu przez łącze stałe jest zarezerwowany raczej dla większych firm oraz sieci osiedlowych, ponieważ łącza tego typu są drogie. Przykładowo, korzystanie z linii dzierżawionej pozwalającej na pracę z prędkością 256 Kb/s kosztuje ponad 1000 zł miesięcznie. Najważniejszą zaletą takich łączy jest możliwa do uzyskania wydajność, zależna przede wszystkim od zasobności portfela klienta.

Niezbędnik harcerski

Kliknij, aby powiększyćKrótki przewodnik dotyczący sposobów nawiązywania połączenia mamy za sobą. Jasno wynika z niego, że pierwszy etap to wybór najkorzystniejszego sposobu dostępu do Internetu. Od niego będzie zależało Twoje dalsze postępowanie. Jeśli wystarczy Ci zwykłe połączenie modemowe oraz masz dostęp do linii telefonicznej, wystarczy kupić i zainstalować modem.

Jeśli interesuje Cię ISDN lub SDI, przede wszystkim ustal, czy tam, gdzie chcesz je zastosować, da się to zrobić. Główną przeszkodą może być "brak możliwości technicznych", jak zwykła TP S.A. uzasadniać decyzje odmowne w tego typu przypadkach. Problem w tym, że centrala lub linia może uniemożliwić zestawienie połączenia. Jednak decydując się na łącza inne niż komutowane, skontaktuj się z wybranym dostawcą usług interne-towych, zgłoś chęć podłączenia się

do Internetu i poczekaj na ocenę techniczną. Jeśli masz szczęście, czyli istnieją odpowiednie warunki do zestawienia linii, wypełniasz kilka druków i czekasz na instalację.

Oprócz uzyskania łącza musisz poczynić pewne przygotowania dotyczące sieci lokalnej. W każdej stacji końcowej powinien zostać zainstalowany i odpowiednio skonfigurowany protokół TCP/IP. Ponieważ do jego konfiguracji potrzeba nieco wiedzy teoretycznej, przybliżymy ten temat.

Protokół sieciowy jest rodzajem języka, którym posługują się komputery, wymieniając dane między sobą. Oznacza to, że w każdej stacji sieci musi być zainstalowany taki sam protokół, aby komunikacja była możliwa. Do identyfikacji poszczególnych komputerów stosowane jest odpowiednie adresowanie. W przypadku TCP/IP adres składa się z czterech części oddzielonych kropką. Każda część, tzw. oktet, może przybierać wartości z przedziału 0-255. W celu właściwego zaadresowania wewnętrznej sieci lokalnej najlepiej skorzystać z grupy adresów prywatnych. Adresy te zostały wydzielone z całej puli adresów IP i nie mogą być wykorzystane do oznaczania komputerów bezpośrednio połączonych z Internetem. Mówiąc prościej, w Internecie żaden serwer nie może się posługiwać adresem pochodzącym z tej grupy. W małych sieciach najbardziej zasadne jest zastosowanie adresów z przedziału 192.168.0.1 - 192.168.255.254. Oprócz identyfikatora komputera w skład adresu IP wchodzi jeszcze maska podsieci. Są to również liczby wpisane w cztery oktety, ale wartości, które mogą przybierać, są jednoznacznie określone. W przypadku wymienionej wcześniej grupy adresów prywatnych maska podsieci może wynosić np. 255.255.0.0. Na jej podstawie komputer określa, czy pecet będący odbiorcą przesyłanych danych znajduje się w Twojej sieci lokalnej czy w Internecie. Jeśli w sieci lokalnej, dane są wysyłane bezpośrednio do odbiorcy, jeśli nie, są kierowane pod adres występujący w polu Nowa Brama w oknie konfiguracji protokołu TCP/IP.

Kliknij, aby powiększyćWysyłając informacje do innych sieci, w tym do Internetu, korzystamy zatem z adresu IP umieszczo-nego w polu Nowa Brama. Wpisa-nie go nie zapewnia jeszcze moż- liwości przeglądania stron bądź pobierania plików ze światowych zasobów. System wymaga adresu serwera DNS. Domain Name Server to usługa, której celem jest zamiana adresów składających się z nazw słownych na adresy IP. Jeśli w jakiejkolwiek przeglądarce wpiszesz www.pcworld.com.pl, system zada pytanie serwerowi DNS i odnajdzie odpowiedni adres IP skojarzony z tą nazwą. Gdy ten mechanizm zawiedzie, komunikacja może się odbywać tylko poprzez numery IP, co jest bar-dzo uciążliwe, bo trudniej zapamiętać numer serwera niż jego nazwę. Większość systemów operacyjnych do konfiguracji TCP/IP oferuje dwie opcje: omówioną już konfigurację ręczną, w której wszystkie parametry trzeba wprowadzić samemu, oraz konfigurację automatyczną. W tym przypadku system pobierze adresy z przydzielającego je serwera DHCP.