Wizualne programowanie

Rosnące zainteresowanie Linuksem powoduje, że wiele osób szuka wygodnych narzędzi do tworzenia programów w tym systemie.

Rosnące zainteresowanie Linuksem powoduje, że wiele osób szuka wygodnych narzędzi do tworzenia programów w tym systemie.

Linux oferuje znakomite narzędzia programistyczne, w większości bezpłatne! W przeważającej części dystrybucji można znaleźć kompilatory i interpretery do większości języków programowania. Niestety, zwykle są to programy obsługiwane z wiersza poleceń, wymagające dużej wiedzy i doświadczenia, a obecnie większość programistów jest przyzwyczajona do tzw. zintegrowanych środowisk programistycznych - IDE (Integrated Development Environment). Środowiska IDE do Linuksa zaczęły się pojawiać stosunkowo niedawno. Trzeba jednak pamiętać, że żadne ze środowisk (poza Borland Kylix) nie zawiera własnego kompilatora czy narzędzi biblio-tecznych - wszystkie korzystają ze standardowych narzędzi GNU - kompilatora GNU C/C++ (GCC, EGCS), co uzależnia jakość generowanego kodu od wersji tych programów zainstalowanych w systemie. Na szczęście ta zależność wychodzi zazwyczaj na dobre - kompilatory GNU C/C++ należą do ścisłej czołówki (wygrywając z większością narzędzi komercyjnych) pod względem jakości generowanego kodu binarnego.

Zobacz również:

Dowodem jest to, że najnowszy system operacyjny firmy Apple - Mac OS X - wykorzystuje GNU GCC jako podstawowe narzędzie rozwijania aplikacji do tego systemu. Ciekawe, że kompilatory GNU C/C++ służą również za podstawę do budowy kompilatorów innych języków np. Pascala czy Ada. Narzędzia programistyczne GNU dostępne są do kilkudziesięciu platform sprzętowych i systemowych, a napisany za ich pomocą program można zazwyczaj łatwo przenieść do innego systemu operacyjnego przez zwykłą rekompilację.

Wszystkie opisywane dalej programy (z wyjątkiem Borland Kylix) są bezpłatne i zazwyczaj znajdują się standardowo w dystrybucjach Linuksa, kilka z nich znajdziesz również na naszym CD. Oczywiście trzeba pamiętać, że poza bezpłatnymi programami jest już kilkanaście znakomitych rozwiązań komercyjnych takich jak Metrowerk CodeWarrior for Linux (www.metrowerks.com/products/linux/) czy C-Forge (www.codeforge.com).

Borland Kylix

Jest to kompletne środowisko Borland Delphi przeniesione do Linuksa. Producent starał się zachować maksymalne podobieństwo do wersji Windows, ale funkcje związane z API Windows i niektóre elementy interfejsu graficznego nie będą dostępne. Jako podstawę do tworzenia aplikacji Kylix wykorzystuje bibliotekę Qt. Zawiera własny kompilator, co będzie znacznie utrudniać przenoszenie kodu między narzędziami GNU a Kyliksem. Producent zapowiada, że wkrótce pojawi się również wersja obsługująca język C++ (odpowiednik Borland C++ Builder), ale w chwili pisania tego tekstu Kylix wciąż nie był jeszcze dostępny w sprzedaży. Szerszy opis pakietu można znaleźć w PCWK 4/2001.

Adres: www.inprise.com.

GNU Emacs/XEmacs

Tak działa podświetlanie składni języka C w XEmacs.Kliknij, aby powiększyćTak działa podświetlanie składni języka C w XEmacs.Emacs to bezkonkurencyjne narzędzie dla bardziej zaawansowanych programistów. Teoretycznie jest tylko pełnotekstowym edytorem, ale dzięki rozszerzaniu jego możliwości poprzez tworzenie dodatków w języku Lisp funkcje Emacsa znacznie wykraczają poza zwykły edytor. Takich dodatków powstało kilkadziesiąt - większość ma do obsługi kod źródłowy różnych języków programowania. Edytor rozpoznaje automatycznie typ ładowanego pliku (czyli odróżnia np. język C od Perla), analizuje go w poszukiwaniu słów kluczowych i różnymi kolorami zaznacza słowa kluczowe, zmienne i komentarze. Znacznie ułatwia to poruszanie się po kodzie źródłowym, dodatkowo - zależnie od rodzaju języka programowania - w menu pojawiają się opcje charakterystyczne właśnie dla tego języka. Z poziomu edytora możliwe jest wywoływanie kompilacji czy debuggera. Emacs ma interfejs do różnych systemów kontroli wersji, które ułatwiają nadzór nad kodem w większych programach. Są dwie odmiany: GNU Emacs i XEmacs, różniące się wyglądem interfejsu, skrótami klawiaturowymi i kilkoma mniej ważnymi funkcjami, obie dostępne również w wersjach do Windows.

KDevelop

KDevelop przypomina MS Visual C++.Kliknij, aby powiększyćKDevelop przypomina MS Visual C++.KDevelop to zaawansowane narzędzie do rozwoju aplikacji wykorzystujących bibliotekę Qt i pracujących w środowisku KDE. Bardzo przypomina środowisko MS Visual Studio. Oprócz edytora zintegrowanego z zarządcą projektów do dyspozycji jest przeglądarka klas, narzędzie do projektowania interfejsu graficznego, zintegrowany debugger czy kontrola wersji. KDevelop ma wbudowane kreatory i generatory aplikacji, kilka gotowych szablonów aplikacji i wiele przykładów. Oferuje bardzo wygodny system pomocy - nie tylko do programu, ale przede wszystkim opis obiektów, metod i funkcji biblioteki Qt. Jest to idealne narzędzie tworzenia programów do KDE i świetne rozwiązanie dla początkujących programistów, którzy znają już np. Visual Basic. Używając Kdevelop, nie musisz się stykać ze znakowymi narzędziami ani uczyć się ich składni.

Adres: www.kdevelop.org

Xwpe

Xwpe to wygodne, znakowe środowisko programistyczne.Kliknij, aby powiększyćXwpe to wygodne, znakowe środowisko programistyczne.Podobnie jak RHIDE, Xwpe (Windows Programming Environment) jest środowiskiem programistycznym wzorowanym na Borlandzie C i Pascalu. Natomiast w przeciwieństwie do RHIDE ma tworzyć aplikacje do X-Window i wymaga X-Window - mimo że pracuje w trybie przypominającym tryb znakowy. Tak jak każde z opisywanych środowisk, Xwpe oferuje edytor z podświetlaniem.

Xwpe potrafi pracować z kodem źródłowym języków C/C++, Fortran i Pascal. Program można uruchamiać na dwa sposoby - tylko w trybie zwykłego edytora (poleceniem xwe) lub całe środowisko (polecenie xwpe).

Adres: www.identicalsoftware.com/xwpe/

QtDesigner i Glade

QtDesigner firmy Trolltech jest bezpłatny i przeznaczony do projektowania interfejsu programów pisanych za pomocą biblioteki Qt. Nie jest to kompletne narzędzie do programowania, a raczej rozbudowana aplikacja do projektowania wyglądu interfejsu programów opartych na bibliotece Qt. Program generuje kod pośredni, wykorzystywany (łączony z kodem źródłowym) w trakcie kompilacji programu.

Analogicznym narzędziem, tyle że do aplikacji przygotowywanych dla biblioteki Gtk jest Glade. Służy tylko do generowania kodu opisu menu i innych elementów w formie akceptowanej (format XML) przez preprocesor.

RHIDE

RHIDE to linuksowy klon znanego i nadal popularnego znakowego środowiska programistycznego firmy Borland, wykorzystywanego na przykład w Turbo Pascalu i Turbo C. Podobieństwo jest bardzo daleko posunięte, obejmuje nawet rozmieszczenie opcji menu i skróty klawiaturowe. Ponieważ program działa w trybie znakowym, nadaje się właściwie jedynie do tworzenia programów działających na konsoli tekstowej, ponieważ nie zawiera żadnego narzędzia do budowy interfejsu, a konieczność przełączania do trybu X-Window byłaby uciążliwa. RHIDE obsługuje kolorowanie składni (do języków C/C++ i Pascal). Bardzo przydatny jest zintegrowany debugger, dzięki czemu RHIDE nie korzysta z zewnętrznej aplikacji. Zaletami są również szybkość i małe wymagania - nie jest przecież potrzebne środowisko X-Window, a zatem RHIDE można uruchamiać również zdalnie, np. w sesji programu telnet. Niestety, rozwój RHIDE został wstrzymany, można go więc jedynie polecić jako ciekawostkę wiernym wielbicielom środowisk znakowych firmy Borland.

Adres:

www.lanet.lv/~pavenis/rhide.html

VDK/VDK Builder

To uniwersalne środowisko programistyczne, które naśladuje wygląd i funkcje produktów firmy Borland. VDK Builder jest bardzo zbliżone funkcjonalnie do KDevelop i ściśle powiązanez biblioteką VDK (Visual Development Kit), będącą z kolei interfejsem do biblioteki Gtk+. Jeśli chcesz tworzyć programy do GNOME lub inne, korzystające z biblioteki Gtk+, to VDK Builder jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem.

Adres: http://vdkbuilder.sourceforge.net/

Biblioteki dla linuksowych programistów

Ponieważ Linux - w przeciwieństwie do Windows - nie ma jednolitego interfejsu graficznego i ujednoliconego zbioru funkcji (API), programiści korzystają z bibliotek, które oferują usystematyzowany zbiór obiektów i procedur do szybkiego i wygodnego tworzenia programów. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku X-Window, ponieważ standardowa biblioteka tego systemu (Xlib) jest bardzo uciążliwa w programowaniu i nawet prosta aplikacja wymaga napisania kilkuset linii kodu. Oto biblioteki najczęściej wykorzystywane do tworzenia aplikacji użytkowych.

<font color="red">Gtk+

Gtk zostało wykorzystane do tworzenia znanego programu graficznego GIMP i środowiska GNOME. Dostępne są różne rozszerzenia tej biblioteki - zarówno obiektowe, jak i interfejsy do innych języków, na przykład do Perla, dzięki czemu można nawet pisać programy do X-Window przy użyciu tego języka!

Adres: www.gtk.org

<font color="red">Qt

To obecnie najpopularniejsza biblioteka do tworzenia programów przeznaczonych do X-Window. To właśnie w Qt zostało utworzone całe graficzne środowisko użytkownika KDE. Jest również łatwa do przyswojenia przez początkujących jako biblioteka obiektowa i nie trzeba wielu nakładów pracy, aby zbudować prototyp aplikacji.

Adres: www.trolltech.com/products/qt/

<font color="red">Ncurses

To podstawowa biblioteka do tworzenia programów znakowych działających w trybie znakowym, potrafi (w ograniczonym stopniu) emulować elementy semigrafiki, takie jak ramki. Obecnie używa się jej zazwyczaj do tworzenia prostych instalatorów, chociaż to właśnie bilioteka Ncurses została wykorzystana przy tworzeniu znanej, tekstowej przeglądarki Lynx. Biblioteka Ncurses (new curses) znajduje się obecnie w każdej dystrybucji Linuksa.

Adres: www.gnu.org/software/ncurses/ncurses.html