Przekształcanie tabel w QuarkXPress

Używanie barwnych pasków do atrakcyjnego i czytelnego przedstawiania danych.

Używanie barwnych pasków do atrakcyjnego i czytelnego przedstawiania danych.

Wielu projektantom tworzenie tabelek nie stwarza żadnych trudności. Wiemy jednak, że tabelka wypełniona wielu danymi nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Prawdziwym więc wyzwaniem jest stworzenie tabeli - zestawienia na tyle atrakcyjnego wizualnie, że nie spowoduje oczopląsu i dzięki elegancji i przejrzystości przekazu zatrzyma na dłużej wzrok czytającego. Jednym ze stosowanych efektów jest podkładanie kolorowych pasków pod każdą linię tekstu.

Można do tego użyć kilku narzędzi w QuarkXPress, np. Table2000 firmy Tableworks (200 USD, http://www.tableworks.com ) lub TableMaker, Gluon (80 USD, http://www.gluon.com ).

Zobacz również:

Rozszerzenia są bardzo pomocne, gdy musisz obrobić wiele tabelek. Jeśli robisz je sporadycznie i nie są one skomplikowane, możesz użyć wbudowanej w QXP funkcji Tabs do stworzenia tabel i podłożenia pod każdą linię barwnego paska. Niektórzy używają do tego funkcji Rule Above, ale uważam, że jest ona bardzo czasochłonna. Ja stosuję funkcję QXP, której wiele osób w ogóle nie kojarzy z tabelami - Dashes & Stripes. Zamieniam linie w serię barwnych pasków za tabelą. Jest to łatwe, szybkie i bardzo elastyczne.

1 Utwórz linię. Funkcja Linie (Dashes) w QXP 4 jest o wiele bardziej użyteczna niż się na początku wydaje. W tym przykładzie stworzyłem linie doskonale pasujące do rozmiaru tabeli (stworzone w dwóch osobnych "boxach" przy użyciu funkcji Tabs).

Kliknij, aby powiększyć

Sprawdź okno dialogowe Formats i zanotuj wielkość obszaru pomiędzy akapitami twojej tabeli (wartości Leading, Space Before oraz Space After). Wartość ta będzie potrzebna przy konfiguracji linii.

Kliknij, aby powiększyć

Następnie wybierz Dashes & Stripes z menu Edit. W oknie dialogowym wybierz Dash z wyskakującego menu New (<font color="red">A); otworzysz okno dialogowe Edit Dash.

Kliknij, aby powiększyć

Zacznij od prostej linii klikając na znaku 50% w górnej części okna (<font color="red">B) lub poprzez wpisanie 50 w polu Position (<font color="red">C) i klikając na przycisk Add (<font color="red">D).

Kliknij, aby powiększyć

Bardzo ważne są pola Dash Attributes w tym oknie dialogowym. Zaznacz Points z pop-up menu Repeats Every (<font color="red">E) i upewnij się, że opcja Stretch To Corners (<font color="red">F) jest niezaznaczona (spowoduje to, że długość linii nie będzie różna). Podwój wartość odległości pomiędzy akapitami twojej tabeli i wpisz wynik w pole Repeats Every (<font color="red">G).