Pamięć absolutna

Aby program "pamiętał", musi w jakiś sposób zapisywać swoje "stany wewnętrzne", które giną wraz z usuwaniem go z pamięci operacyjnej. Najprostszym sposobem jest zapis odpowiednich parametrów w pliku, który zapewni ich bezpieczne przechowanie i odtworzenie podczas następnego uruchomienia programu.

Aby program "pamiętał", musi w jakiś sposób zapisywać swoje "stany wewnętrzne", które giną wraz z usuwaniem go z pamięci operacyjnej. Najprostszym sposobem jest zapis odpowiednich parametrów w pliku, który zapewni ich bezpieczne przechowanie i odtworzenie podczas następnego uruchomienia programu.

Mimo że operacje plikowe wykonuje się praktycznie w każdej aplikacji użytkowej, wcale nie trzeba ich znać, aby pisać programy. Współczesne biblioteki programistyczne, w tym Visual Basic, oferują bowiem mnóstwo obiektowych metod dostępu do danych i funkcji, które przeważnie wykonają całą pracę za Ciebie. Dzięki nim nie musisz wnikać w zawiłe mechanizmy indeksowania baz danych i zastanawiać się, w jaki sposób zapisać dźwięk lub obraz w pojedynczym rekordzie. Wystarczy, że wykonasz odpowiednią metodę, a kompilator zrobi resztę.

Zobacz również:

Są jednak miejsca, w których warto obsłużyć operacje dyskowe "na piechotę". Jednym z nich jest na pewno plik przechowujący ustawienia poszczególnych okien programu, ich rozmiar, historię, wybrane opcje czy też ostatniego użytkownika. Mowa oczywiście o pliku konfiguracyjnym. Naturalnie, zawsze możesz utworzyć go jako tabelę bazy danych, której pola będą opisywały stany aplikacji, ale takie rozwiązanie jest mało eleganckie i wymaga odpowiednich bibliotek oraz umiejętności, a ponadto utworzony plik zawiera mnóstwo niepotrzebnych rzeczy.

Sekwencyjny czy swobodny

Okno komponentówKliknij, aby powiększyćOkno komponentówObsługa pliku w języku Visual Basic może być realizowana na dwa sposoby. Pierwszy, zwany sekwencyjnym, to najprostszy do zaimplementowania rodzaj komunikacji z danymi. Polega na tym, że niezależnie od tego, czy czytasz, czy piszesz, plik jest przetwarzany od początku do końca. Aby przeczytać informację, która znajduje się pod koniec zbioru danych, musisz najpierw przeczytać wszystkie, które ją poprzedzają.

Sposób ten wywodzi się jeszcze z czasów, gdy podstawowy komponent pamięci masowej stanowiła taśma magnetyczna i dane były zapisywane jako fizycznie spójny ciąg symboli, zakończony znakiem końca zbioru. Ten typ przetwarzania nie nadaje się do dużych zbiorów, ale jego niewątpliwą zaletą jest prostota obsługi i duża szybkość pojedynczego dostępu.

Drugi sposób, zwany bezpośrednim lub swobodnym, umożliwia w każdej chwili sięgnięcie do dowolnej części pliku. Wymaga to bardziej skomplikowanej obsługi i implementacji oraz zmniejszenia szybkości pojedynczego sięgnięcia do danych, jednakże podczas obsługi dużych zbiorów taki sposób komunikacji z dyskiem jest dużo bardziej wydajny niż przetwarzanie sekwencyjne.

Często podczas swobodnego dostępu używa się struktur danych, aby móc zapisywać całe zestawy informacji w określonych punktach pliku. Parametrem niezbędnym do obsługi tego typu operacji jest długość pakietu w bajtach.

Aby maniupulować danymi na poziomie pojedynczego bajtu, powinieneś zadeklarować dostęp bezpośredni ze strukturą o długości jeden, ale znacznie wygodniej jest używać do tego celu specjalnie wyodrębnionego typu dostępu swobodnego zwanego binarnym.

Otwierać!

Podstawowym poleceniem przeznaczonym do pracy z plikami jest instrukcja Open. Dobre zrozumienie jej ogólnej postaci naświetli najważniejsze zagadnienia związane z operacjami plikowymi.

Open NazwaPliku _

[For TrybPracy] _

[Access Prawa dostępu użytkowników] _

[Rodzaj zabezpieczenia] _

As [#]intNumerPliku _

[Len = intDługośćRekordu]

Głównym zadaniem instrukcji Open jest określenie rodzaju dostępu do pliku i przypisanie mu uchwytu w postaci numeru - #intNumerPliku. Później, w kodzie programu wszelkich operacji odczytu i zapisu dokonuje się, odwołując się do pliku wyłącznie przez jego numer.

Tryb pracy to kombinacja rodzaju dostępu oraz sposobu pisania i czytania z pliku. Input mówi instrukcji Open, że będziesz czytać wyłącznie w sposób sekwencyjny. Dane są czytane dokładnie w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane. Output oznacza otwarcie pliku do zapisu w sposób sekwencyjny. Jeśli plik o wyspecyfikowanej nazwie istnieje, zostaje nadpisany. Append to dokładnie to samo co Output, ale dane są dopisywane do przetwarzanego pliku.

Dostęp swobodny opisany jest przez typ Random, który umożliwia czytanie i zapisywanie rekordów w określonym punkcie zbioru. Tryb pracy Binary gwarantuje pisanie i czytanie w pliku z dokładnością do bajtów. Opcja Len najczęściej używana jest w trybie Random, gdzie określa długość rekordu w bajtach. W trzech trybach sekwencyjnych opcja Len rezerwuje w pamięci bufor, który znacznie przyspiesza wykonywanie operacji wejścia/wyjścia. Len użyte w kombinacji z Binary jest.

Prawa dostępu użytkowników, poprzedzone kluczowym słowem Access, umożliwiają kontrolowanie uprawnień. Write umożliwia wyłącznie pisanie, a Read - czytanie. Znaczenie Read Write jest oczywiste. To również opcja domyślna.

Rodzaj zabezpieczenia pozwala kontrolować wprowadzanie zmian w środowisku wielodostępnym. Używając pliku, możesz dzielić go z innymi dzięki ustawieniu Shared. Lock Read uniemożliwi innym użytkownikom przeczytanie pliku w czasie Twojej sesji. Lock Write blokuje pisanie. Lock Read Write uniemożliwi innym jakikolwiek kontakt z plikiem, który otworzyłeś. Domyślnym ustawieniem jest Shared.

Kilka przykładów:

Open 'C:\Docs\Czytanie.txt' For Input Lock Read As #1 - otwiera plik w katalogu C:\Docs do czytania i nadaje mu numer 1. Dzięki opcji Lock nikt inny w czasie sesji nie może go przeglądać.

Open 'Pisanie.txt' For Output Lock Write As #511 Len 32768 - otwiera plik Pisanie.txt, znajdujący się w bieżącym katalogu, do sekwencyjnego zapisu i nadaje mu numer 511. Dzięki opcji Lock inni użytkownicy, którzy próbowaliby robić to samo w czasie Twojej sesji, zobaczą komunikat, że plik jest zabezpieczony przed zapisem. Zapisując dane na dysk, będziemy używać bufora o wielkości 32 kB. Jest to maksymalna wartość tej opcji.

Open Dane.dbf For Random Access Read Lock Write Len 34 As #7 - otwiera plik Dane.dbf z bieżącego katalogu w trybie swobodnego dostępu. Aplikacja może go tylko czytać (Access Read), a dzięki opcji Lock Write to samo dotyczy użytkowników sieciowych. Dostęp swobodny o długości 34 oznacza, że możesz sięgać do danych w pliku co 34 bajty, licząc od bajtu otwierającego, który oznaczony jest numerem 1 i stanowi pierwszy fizyczny bajt danych w zbiorze Dane.dbf.

Operacje sekwencyjne

Po ustaleniu parametrów dostępu do pliku i nadaniu mu numeru możesz dokonywać operacji zapisu i odczytu. W przypadku plików sekwencyjnych służą do tego sprzężone instrukcje Input # i Write #. Polecenie Input przy pierwszym wywołaniu ustawia wskaźnik dostępu do pliku w jego pierwszym wierszu i wczytuje kolej-ne, oddzielone przecinkami wartości wierszy na wyszczególnione w tym samym wierszu zmienne. Jeśli liczba zmiennych nie zgadza się z liczbą danych bądź typy danych w pliku nie odpowiadają typom danych zadeklarowanych, w programie generowany jest błąd. Po pomyślnym odczycie wskaźnik dostępu przesuwany jest do kolejnego wiersza i następna instrukcja Input # przeczyta już nowe dane.