Pro Tools dla początkujących

Muzyk, kompozytor, nawet zaznajomiony z programami do realizacji dźwięku, uruchamiając po raz pierwszyPro Tools, jest trochę zagubiony. I chociaż z pewnością nieraz słyszał od kolegów, że to doskonały program, łatwy w obsłudze i intuicyjny, nie bardzo im wierzy. Patrząc na ikony, znaczki, obrazy, okna itp., zwłaszcza gdy włączone są liczne opcje wspomagające, jest trochę przerażony. Ten warsztat ma ułatwić pracę nowicjuszom, pokazać, że obsługa programu nie jest wcale trudna, jeśli rozumie się jego filozofię.

Muzyk, kompozytor, nawet zaznajomiony z programami do realizacji dźwięku, uruchamiając po raz pierwszyPro Tools, jest trochę zagubiony. I chociaż z pewnością nieraz słyszał od kolegów, że to doskonały program, łatwy w obsłudze i intuicyjny, nie bardzo im wierzy. Patrząc na ikony, znaczki, obrazy, okna itp., zwłaszcza gdy włączone są liczne opcje wspomagające, jest trochę przerażony. Ten warsztat ma ułatwić pracę nowicjuszom, pokazać, że obsługa programu nie jest wcale trudna, jeśli rozumie się jego filozofię.

Kliknij, aby powiększyćJako przykład wykorzystamy proste zadanie: posługując się programem Pro Tools FREE (wersja 5.0.1), spróbujesz z kaset magnetofonowych lub płyt CD wgrać kilka ulubionych utworów, wybrać z nich ulubione fragmenty, zmontować, poprawić trochę brzmienie oraz przygotować materiał do nagrania płyty CD.

Zobacz również:

Sesja

Zakładam, że instalacja przebiegła prawidłowo, program jest uruchomiony, pozostało odpowiedzieć na pytanie, jak z niego skorzystać. W tym celu trzeba utworzyć nową sesję (File | New Session). Co to jest sesja i dlaczego się ją tworzy? Otóż autorzy programu Pro Tools, programiści z Digidesign, wymyślili, że wszystko, co dotyczy bieżącego działania, będzie się nazywać sesją. Jednorazowo możesz korzystać tylko z jednej (!) sesji. Tworząc na przykład sesję o nazwie NNN, tworzysz folder NNN, w którym znajduje się sesja NNN oraz kilka folderów uzupełniających: Audio Files (tu przechowasz pliki dźwiękowe), Fade Files (tu znajdą się wszystkie wytworzone przez Ciebie sklejki i rozbiegówki) oraz Plug-in Settings (tu program umieści, kiedy mu to polecisz, ustawienia efektów).

Kliknij, aby powiększyćGdy wybierzesz polecenie New Session z menu File, program wyświetli okno dialogowe z pytaniem, jak się ma nazywać i gdzie znajdować nowa sesja. Jako nazwę wpisz to, co najlepiej opisuje Twoją pracę (i co zaakceptuje Twój system operacyjny), np. NNN, natomiast warto wybrać inny dysk niż systemowy. Przed utworzeniem nowej sesji w kolejnym oknie dialogowym musisz określić rozdzielczość, z jaką chcesz pracować. Proponuję 16, a nie 24 bity, gdyż pliki są wówczas mniejsze o 50 procent (2, a nie 3 bajty informacyjne na każdą próbkę), więc system lepiej pracuje, a podczas tej wstępnej próby rozdzielczość nie będzie miała wielkiego wpływu na jakość dźwięku.

Kliknij, aby powiększyćZostała otwarta nowa, pusta sesja. Składa się z dwóch podstawowych okien przeznaczonych do pracy, Edit Window i Mix Window, oraz kilku okien opcjonalnych, m.in.: Transport, Big Counter, Memory Locations, które możesz otwierać i zamykać, korzystając z menu Windows. Wyboru właściwego okna podstawowego dokonujesz, klikając je myszą lub naciskając klawisze [Ctrl =] w Windows lub [Cmd =] w MacOS.

Kliknij, aby powiększyćTeraz pustą sesję trzeba przygotować do pracy. W tym celu z menu File wybierz polecenie New Track (nowy ślad). Pojawi się okno dialogowe New Track. W pole Create (Utwórz) wpisujesz liczbę śladów w sesji. Mówiąc inaczej, określasz, iluśladowy będzie Twój magnetofon i stół mikserski. Wpisz na początek cztery. W każdej chwili możesz dopisać nowe ślady (w sumie może być ich najwyżej osiem), jeśli okażą się potrzebne. W drugim polu określasz typ śladu: Audio, Aux (pomocniczy), Master (suma) ewentualnie MIDI. Pozostaw bez zmian Audio Track i kliknij przycisk Create (Utwórz). Od tej chwili Twoja sesja wyposażona jest w cztery ślady w oknie Edit, przeznaczone do nagrania materiałów dźwiękowych oraz cztery tory foniczne w oknie Mix, przeznaczone do zgrania zarejestrowanych materiałów.

Czynności wstępne

Kliknij, aby powiększyćZanim zaczniesz nagrywać, warto wykonać pewne czynności wstępne. Po pierwsze, pogrupuj ślady. Ponieważ Pro Tools rozpoznaje tylko ślady monofoniczne (w opisywanej wersji programu), a będziesz nagrywać materiały stereofoniczne, więc warto zgrupować parami ślady: Audio 1 z Audio 2 oraz Audio 3 z Audio 4. W tym celu, przytrzymując naciśnięty klawisz [Shift], kliknij nazwę śladu Audio 1 w oknie Edit lub Mix. Przycisk przestaje być podświetlony. Kliknij go jeszcze raz (tym razem nie naciskaj [Shift]) - w ten sposób informujesz program, że wybrałeś ślad Audio 1 do grupowania z innym śladem. Następnie wskaż kolejny ślad, Audio 2, w taki sam sposób jak poprzednio. W rezultacie nazwy śladów do grupowania (Audio 1 i Audio 2) są podświetlone. Grupowanie wykonujesz, korzystając z polecenia Group Selected Tracks (Grupuj zaznaczone ślady) z menu File. W wyświetlonym oknie dialogowym ogranicz się do kliknięcia OK. Z pewnością tu wrócisz, gdy lepiej poznasz program. Podobnie pogrupuj ślady Audio 3 i Audio 4.

Kliknij, aby powiększyćDruga czynność to zmiana nazwy śladów. Jest to konieczne, ponieważ nazwa śladu określa nazwę pliku audio na dysku i miałbyś pliki Audio XX-XX, co podczas szukania byłoby wyjątkowo kłopotliwe. Ponadto sesje stają się czytelniejsze, jeżeli ślad nazywa się Wokal czy Gitara, a nie np. Audio 5 i Audio 7. Zmiana nazwy jest bardzo prosta. Kliknij dwukrotnie nazwę śladu i w oknie dialogowym wpisz nową. Proponuję muz.L i muz.R dla śladów Audio 1 i Audio 2 oraz efekt.L i efekt.R dla śladów Audio 3 i Audio 4. Rozszerzenia jednoliterowe L i R są o tyle ważne, że dzięki nim program Pro Tools traktuje dwa pliki audio o tej samej nazwie głównej jako pary stereofoniczne (tzw. tryb split stereo).

Czynność trzecia to prawidłowe ustawienie panoramy odsłuchu na śladach, ponieważ każdy nowo powstały tor foniczny ma panoramę domyślnie ustawioną na środek. Wybierz okno Mix i przesuń poziome suwaki panoramy, znajdujące się w każdym torze fonicznym miksera poniżej przycisków solo|mute, w skrajne położenia - w lewo dla torów 1 i 3, w prawo dla torów 2 i 4.

Czwarta czynność to kliknięcie polecenia Save Session (Zapisz sesję) w menu File. Szkoda byłoby stracić wszystko to, co już wykonałeś. Komputer może się zawieszać, warto więc systematycznie zapisywać każdą partię pracy.

Nagranie

Kliknij, aby powiększyćPrzystępujemy do nagrania. Na śladach muz.L i muz.R kliknij przyciski rec. Zostaną podświetlone, a suwaki na tłumikach zmienią kolor z szarego na czerwony. Teraz na wskaźnikach poziomu sygnału (VU) umieszczonych w torach fonicznych wzdłuż tłumików głównych po ich prawej stronie powinien być widoczny poziom sygnału wejściowego. Musi być jednak regulowany poza systemem, ponieważ tłumiki na ekranie służą tylko do odsłuchu (!). Warto więc skorzystać z regulowanych wyjść (np. słuchawkowych) urządzenia zewnętrznego, które pozwalają na optymalne dopasowanie wielkości sygnału. Uwaga! Jest to działanie odwrot-ne niż podczas typowego nagrywania na magnetofonie. Jeśli jednak sygnał nie jest w ogóle monitorowany przez komputer, sprawdź, jak przydzielone są wejścia/wyjścia audio w systemie operacyjnym. Niestety, Pro Tools nie rozpoznaje automatycznie ich zmiany. Dlatego należy zamknąć program (menu File | Quit), prawidłowo ustawić we/wy w systemie i powtórnie otworzyć

sesję.