Szukaj z Kopernikiem

O wyszukiwaniu informacji w Internecie napisano już wiele artykułów. Najczęstszym sposobem jest użycie jednej z wielu wyszukiwarek, ale czasem warto skorzystać z wyspecjalizowanych narzędzi, takich jak chociażby program Copernic 2001.

O wyszukiwaniu informacji w Internecie napisano już wiele artykułów. Najczęstszym sposobem jest użycie jednej z wielu wyszukiwarek, ale czasem warto skorzystać z wyspecjalizowanych narzędzi, takich jak chociażby program Copernic 2001.

Copernic 2001 ułatwia wyszukiwanie informacji dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu kilkunastu sieciowych szperaczy. Copernic 2001 dostępny jest w kilku wersjach, w tym w bezpłatnej wersji Basic, zamieszczonej na krążku dołączonym do jubileuszowego wydania PC Worlda. Należy pamiętać, aby podczas instalacji programu wybrać dodatkowe wyszukiwarki związane z polskim Internetem (opcja The Web -Poland) - dzięki temu możliwe będzie korzystanie z najbardziej znanych polskich wyszukiwarek (onet.pl, altavista.pl itd.).

Zobacz również:

Rozpoczęcie wyszukiwania za pomocą programu Copernic 2001 jest proste. Wystarczy kliknąć przycisk Search (lub użyć skrótu [Ctrl N]), po czym w pole Query wpisać szukany ciąg znaków. Można stosować formy zapisu znane z większości wyszukiwarek internetowych, a więc np. znak + dla oznaczenia wyrazów, które muszą pojawić się w odnalezionych dokumentach, znak - i cudzysłowy. Podobne efekty można uzyskać także w inny sposób. Po wpisaniu szukanych wyrazów w pole Query należy zaznaczyć jedną z opcji poniżej, dzięki czemu poszukiwane będą strony zawierające wszystkie wpisane wyrazy (Search for all words), jakikolwiek z wpisanych wyrazów (Search for any word), dokładny ciąg znaków (tzn. wszystkie wyrazy w podobnej kolejności, opcja Search for exact phrase). Możliwe jest także zadanie pytania, najlepiej w języku angielskim (można wpisać pytanie w dowolnym języku, ale rezultaty nie będą różnić się od wyszukania ciągu znaków) i zaznaczyć opcję Answer my question. Jeśli chcesz zmienić liczbę wyników wyszukiwania wyświetlaną na jednej stronie, przejdź do karty Details, w przeciwnym wypadku naciśnij [Enter] lub kliknij przycisk Search Now.

Kliknij, aby powiększyćPo chwili zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. Zanim otworzysz jedną lub kilka z wyszukanych stron w swojej przeglądarce (możliwe jest także użycie przeglądarki wbudowanej w Copernic 2001), warto sprawdzić najpierw, czy są w danej chwili osiągalne - szperacze internetowe, z których korzysta Copernic 2001 aktualizują indeksy stron dość często, ale i tak zdarza się, że po kliknięciu linku do strony otrzymamy tylko komunikat o wystąpieniu słynnego błędu 404. Na szczęście Copernic 2001, udostępnia opcję umożliwiającą szybkie sprawdzenie, czy wybrane strony są dostępne. Wystarczy zaznaczyć jeden lub kilka linków (trzymając naciśnięty klawisz [Crtl]), a następnie kliknąć przycisk Validate lub użyć skrótu [Cltr I].

Wyniki wyszukiwania można przejrzeć w dowolnym momencie - także przy następnym i kolejnych uruchomieniach - Copernic 2001 automatycznie zapamiętuje wyniki wyszukiwań. Oczywiście, jeżeli jakieś wyszukiwanie nie jest już potrzebne, można je usunąć - wystarczy użyć klawisza [Del], lub kliknąć wybraną pozycję prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Delete. Jednak, jeśli chcesz skorzystać z wyni-ków wyszukiwa- nia, które wykonane było przed kilkoma dniami, warto uaktualnić wyniki. Zaznacz wyszukiwanie i kliknij przycisk Update lub użyj skrótu [Ctrl U].

Jeśli liczba odnalezionych stron jest duża, można spośród nich wybrać mniejszą grupę, taką, która spełni dodatkowe kryteria. W tym celu należy kliknąć przycisk Refine lub użyć skrótu [Ctrl R]. Copernic 2001 Basic umożliwia także ściągnięcie wybranych stron WWW na twardy dysk, do późniejszego ich przeglądania offline. W tym celu należy kliknąć przycisk Download lub użyć skrótu [Ctrl W]. Pobieranie wielu plików z kilku lub kilkunastu stron WWW trwa dość długo. Można w pewnym stopniu przyspieszyć pobieranie stron, ustawiając jedną z opcji programu. Przejdź do Tools| Options i kliknij pozycję Performance. Teraz zmniejsz wartość w polu Skip files larger than ... KB when downloading. Pliki o rozmiarze przekraczającym ustawioną wartość graniczną nie będą pobierane.

Jedną z ważniejszych cech programu Copernic 2001 jest możliwość wygodnego konfigurowania wyszukiwań, a także stosowanie kategorii poszukiwań - stron WWW, adresów e-mail, przeszukiwania grup dyskusyjnych itd. W wersji Basic dostępnych jest tylko 6 kategorii wyszukiwania - zwykłe strony WWW (The Web), grupy dyskusyjne (Newsgroups), adresy e-mail (E-mail Addresses) oraz książki (Buy Books), sprzęt (Buy Hardware) i oprogramowanie (Buy Software). Jeśli więc np. poszukujemy adresu e-mail, to wystarczy kliknąć kategorię E-mail Addresses i wpisać np. nazwisko szukanej osoby.

Listę szperaczy używanych w danej kategorii można zmodyfikować - należy w tym celu kliknąć wybraną kategorię prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Properties. Teraz można zaznaczyć wyszu-kiwarki, których chcemy użyć, i usunąć te, które uznamy za niepotrzebne.