Przykazania webmastera

Motywy, które skłaniają wielu do spędzenia kilku, a czasem kilkunastu godzin przed komputerem, by wklepać kolejne linijki kodu, są różne: dla jednych może to być miły sposób na spędzenie wolnego czasu, dla innych chęć pokazania swojego dzieła w Internecie, dla kolejnych sposób na zarabianie pieniędzy. Większość osób, które choć raz przygotowały stronę WWW, potwierdza jednak, że najprzyjemniejszy jest fakt tworzenia dzieła, które można obejrzeć i ocenić. Kreowanie wirtualnej rzeczywistości może sprawić przyjemność, o ile będą przestrzegane istotne zasady.

Motywy, które skłaniają wielu do spędzenia kilku, a czasem kilkunastu godzin przed komputerem, by wklepać kolejne linijki kodu, są różne: dla jednych może to być miły sposób na spędzenie wolnego czasu, dla innych chęć pokazania swojego dzieła w Internecie, dla kolejnych sposób na zarabianie pieniędzy. Większość osób, które choć raz przygotowały stronę WWW, potwierdza jednak, że najprzyjemniejszy jest fakt tworzenia dzieła, które można obejrzeć i ocenić. Kreowanie wirtualnej rzeczywistości może sprawić przyjemność, o ile będą przestrzegane istotne zasady.

Planuj starannie

Przed przystąpieniem do tworzenia strony WWW, którą będą oglądać tysiące internautów, potrzebny jest dobry pomysł i plan działania. Dlatego zanim zostanie uruchomiony ulubiony edytor HTML, warto zastanowić się nad tym, co i jak ma być pokazane w sieci. Na pewno muszą to być aktualne, interesująco zredagowane informacje. Fantazyjna oprawa graficzna strony może zachęcić internautów do jej oglądania, lecz witryna pozbawiona oryginalnej treści na pewno na dłużej ich nie zatrzyma.

Zobacz również:

Warto więc przyjrzeć się witrynom o podobnej tematyce, istniejącym w Internecie. Wiedza ta będzie przydatna w poznaniu poziomu prezentowanego przez innych twórców i przygotowaniu serwisu co najmniej tak dobrego, a nawet lepszego. Przed rozpoczęciem zasadniczej webmasterskiej pracy wskazane jest wykonanie makiety przyszłego serwisu, która pomoże zaplanować funkcjonalność witryny. Wówczas znacznie łatwiej dostrzec pewne uchybienia czy niedociągnięcia, takie jak braki w systemie nawigacji lub niezrozumiały podział witryny na sekcje. Makietę serwisu możne wykonać zarówno za pomocą edytora tekstu, np. Microsoft Word (http://www.microsoft.com) czy Corel Word Perfect (http://www.corel.com), który obsługuje hipertekst, jak i kartki papieru. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą w tym celu posłużyć się programami do tworzenia elektronicznych prezentacji, np. Microsoft Power Point lub Corel Presentations.

Wstępne zaplanowanie najistotniejszych sekcji przyszłej witryny oraz rozmieszczenia elementów na każdej z nich jest etapem często bagatelizowanym i przez amatorów, i profesjonalistów. Makieta jest jednak nieoceniona podczas tworzenia serwisu, często też jest wymagana do zatwierdzenia projektu przez zleceniodawcę.

Zadbaj o nawigację

Makieta przyszłego serwisu jest nieocenioną pomocą podczas pracy nad nim.Kliknij, aby powiększyćMakieta przyszłego serwisu jest nieocenioną pomocą podczas pracy nad nim.Przy projektowaniu witryny należy zadbać o to, by nawigowanie po serwisie było intuicyjne i nie wymagało od odwiedzającego ponadprzeciętnego ilorazu inteligencji lub zdolności jasnowidzenia. Nikt nie lubi błądzić w labiryncie podstron, tym bardziej że dla większości internautów czas spędzony w wirtualnym świecie jest przeliczalny na złotówki. System nawigacji musi odpowiadać tematyce witryny, twórcy serwisów artystycznych mogą sobie pozwolić na więcej niż autorzy site'ów biznesowych.

Spójny i jednorodny system nawigacji zdecydowanie wpływa na komfort korzystania z serwisu. Przyciski nawigacyjne i informacyjne muszą być takie same na każdej podstronie, by odwiedzający mógł łatwo zorientować się co do tego, jak poruszać się po stronie. Należy więc tak opracować witrynę, aby przyciski bądź tekstowe linki nawigacyjne były dostępne z każdej podstrony - prowadząc do głównych sekcji czy kolejnych podstron. Nie można zapomnieć o umożliwieniu użytkownikom powrotu do strony głównej z każdego miejsca serwisu.

Planując stworzenie obszernej witryny o rozbudowanej strukturze, wskazane jest zamieszczenie, choćby najprostszej tekstowej, mapy serwisu. Tu przydatne okazują się wyspecjalizowane programy typu Wisebot Pro 2.0 (www.pcworld.com.pl/ftp/pc/programy/0288.html).

Do weryfikacji poprawności połączeń stron i zminimalizowania możliwości wystąpienia tzw. martwych linków zarówno w obrębie tworzonego serwisu, jak i dowiązań do zewnętrznych witryn, warto skorzystać z opcji udostępnianych przez edytory HTML, np. Allaire HomeSite 4.5 (www.pcworld.com.pl/ftp/pc/programy/0173.html), Macromedia Dreamweaver (www.macromedia.com) lub niezależnych programów Linkbot Pro 5.5 (www.pcworld.com.pl/ftp/pc/programy/0287.html).

Optymalizuj grafikę

Nawet najciekawsze pod względem graficznym strony, lecz pozbawione treści nie są w stanie na dłużej zatrzymać internauty. Podobnie jako interesująca zawartość zaprezentowana na nudnym, szarym tle również zniechęci odbiorców. Należy więc dokładnie przemyśleć wygląd (design) strony i przy użyciu programów graficznych wykonać jej oprawę graficzną (layout) wraz ze wszystkimi, nawet najdrobniejszymi składnikami, tj. elementami typu: przyciski, logotypy, grafiki nawigacyjne i informacyjne itd.

W tym celu można posłużyć się obszernym zestawem programów graficznych np. Adobe Photoshop (www.adobe.com), Corel Photo-Paint (www.corel.com), Macromedia Fireworks (www.macromedia.com), Micrografx Publisher (www.micrografx.com). Jednak oprócz kosztownych aplikacji istnieje też możliwość skorzystania z tańszych, sharewarowych narzędzi, takich jak JASC Paint Shop Pro 7.0 (www.pc-world.com.pl/ftp/pc/programy/0469.html). Programy te mają również opcję cięcia (slice) graficznego projektu strony, a niektóre z nich (np. Adobe Image Ready - edytor grafiki sieciowej dystrybuowany razem z Adobe Photoshop oraz Paint Shop Pro 7.0) natychmiast tworzą odpowiedni kod HTML.

W trakcie tworzenia elementów graficznych, które znajdą się na stronie, należy pamiętać o optymalizacji zapisywanych plików. Choć przeglądarki webowe obsługują trzy formaty graficzne - GIF, JPG i PNG - to wciąż najbardziej popularne są dwa pierwsze. Format GIF powinno się stosować przede wszystkich do zapisywania małych obrazków i grafik, zarówno statycznych, jak i animowanych, w maksymalnie 256 kolorach, oraz grafiki z dużymi obszarami jednolitego koloru. Aby upewnić się, że grafika zostanie wyświetlona poprawnie przez przeglądarki dominujące na rynku: Netscape Navigator i Internet Explorer niezależnie od platformy (PC czy Mac), należy podczas tworzenia i zapisu używać tzw. bezpiecznej palety (web safe palette), która składa się z 216 kolorów. Do optymalizacji obrazków w formacie GIF można użyć standardowych programów graficznych i dedykowanych aplikacji Absolute GIF Optimizer (www.pcworld.com.pl/ftp/pc/programy/0687.html) SuperGIF i PhotoGif (www.boxtopsoft.com) oraz usług online, np. GIF Cruncher (www.spin-wave.com).

Do prezentowania na stronach WWW fotografii i grafiki, zawierającej płynne przejścia tonalne, można wykorzystać format JPG. Wprawdzie paleta barw obsługiwana przez JPG wynosi 16 mln kolorów (24 bity), to jednak dzięki odpowiedniej optymalizacji, przy zachowaniu jakości, skutecznie (nawet kilkakrotnie) można zmniejszyć wielkość wynikową pliku. Do zoptymalizowania rozmiarów plików w tym formacie w większości przypadków wystarczą opcje, w które są wyposażone programy graficzne. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by posłużyć się wyspecjalizowanymi programami, np. ProJPEG (www.boxtop-soft.com).

Istotną sprawą podczas projektowania strony jest zestaw kolorów, jaki ma być użyty. Niewłaściwe zestawienie koloru czcionki i tła może irytować odbiorcę, który zostanie zmuszony do wpatrywania się w niewyraźny tekst. Zestawienie jaskrawozielonego tła z żółtymi literami przyniesie znacząco gorszy efekt niż białego tła z granatowymi znakami. Należy sobie uświadomić, że barwy dopełniające (np. czerwony i zielony) nie współgrają ze sobą, podobnie jest w przypadku gdy kolory są w zbliżonej tonacji. Wybrana gama kolorystyczna powinna być stosowana konsekwentnie na wszystkich stronach serwisu.