Znajdź sobie miejsce

Bezpłatne konta e-mail i WWW to środowisko początkującego webmastera. Sprawdźmy czy zaawansowani webmasterzy mają czego szukać w ofercie komercyjnych dostawców usług internetowych.

Bezpłatne konta e-mail i WWW to środowisko początkującego webmastera. Sprawdźmy czy zaawansowani webmasterzy mają czego szukać w ofercie komercyjnych dostawców usług internetowych.

Pod koniec 1999 r. w Polsce działało ponad 300 firm świadczących usługi dostępu do Internetu. Obecnie funkcjonuje ok. 500 firm związanych z rynkiem usług internetowych (w tym ponad 150 zapewniających dostęp do sieci) i liczba ta sukcesywnie rośnie. Dla klienta większy wybór firm providerskich oznacza szerszą ofertę, lepszą jakość świadczonych usług, a także objęcie zasięgiem ich działania praktycznie całego kraju.

Zobacz również:

Większość firm providerskich działa lokalnie, oferując usługi mieszkańcom najbliższej okolicy wokół siedziby firmy. Wśród największych usługodawców inernetowych o ogólnopolskim zasięgu prym wiedzie Telekomunikacja Polska SA. To właśnie TP SA pionierską w skali Europy decyzją o wprowadzeniu bezpłatnego numeru dostępowego do Internetu 0-202122 przyczyniła się do wzrostu zainteresowania użytkowników Internetem oraz usługami online w Polsce. Mimo popularności darmowego dostępu do sieci, nie spadło zainteresowanie płatnymi usługami dostępowymi świadczonymi przez firmy providerskie. Telekomunikacja Polska SA to jednocześnie największy dostawca łączy typu Frame Relay i firma dysponująca najbardziej rozbudowaną strukturą sieci szkieletowej. Kolejną firmą o zasięgu ogólnopolskim jest Netia wraz ze spółką zależną Internetią, świadczącą w jej imieniu usługi internetowe. Firma działa w 20 strefach numeracyjnych, oferując pełen zakres usług providerskich. Zasięg jej działania obejmuje już znaczną część kraju. Firmami o zasięgu ogólnopolskim są także Multinet z 14 oddziałami oraz Internet Partners i jego 10 oddziałów, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Jeśli przed wyborem operatora Internetu staje firma posiadająca oddziały na obszarze całego kraju, warto wziąć pod uwagę providerów dysponujących oddziałami regionalnymi. Pozwoli to na wynegocjowanie jednolitej, korzystnej cenowo oferty dostępu do sieci dla wszystkich oddziałów firmy.

Oferta firm providerskich jest bardzo bogata. Obejmuje zazwyczaj typowe usługi hostingowe (e-mail, WWW, sklep internetowy, serwery), dostęp za pomocą łączy komutowanych, dzierżawionych łączy stałych, radiowych bądź satelitarnych oraz szeroką gamę dodatkowych usług serwerowych. W niektórych przypadkach są one wzbogacone w projektowanie, wykonywanie i obsługę serwisów WWW. Zakres świadczonych usług wiąże się przede wszystkim z możliwościami technicznymi i finansowymi firmy. Część świadomie je ogranicza, skupiając się na wybranej grupie usług. Niektóre koncentrują się na oferowaniu łączy dzierżawionych czy integracji systemów informatycznych, inne zdecydowały się na oferowanie usług typowo hostingowych. Spowodowało to wyodrębnienie się trzech grup usługodawców: ISP (Internet Service Provider - dostawcy Internetu), ASP (Application Service Provider - dostawca aplikacji) i SI (System Integrator - integrator systemowy).

Dostęp, ale jaki?

Najpowszechniejszym sposobem dostępu do Internetu są w dalszym ciągu połączenia za pomocą analogowych linii telefonicznych (PSTN - Public Switched Telephone Network). Użytkownik może skorzystać z połączenia z szybkością transmisji danych 33,6 Kb/s i 56 Kb/s. Obecnie standardem stała się prędkość 56 Kb/s (transmisja z wykorzystaniem protokołu V.90). Mimo wprowadzenia przez TP SA ogólnopolskiego bezpłatnego numeru dostępowego, firmy providerskie nadal oferują usługę dostępu komutowanego do własnych sieci. Dostęp przez numer ogólnopolski TP SA jest ograniczony ze względu na duże obciążenie linii, szczególnie odczuwalne w godzinach popołudniowych i nocnych. Decydując się na podłączenie do Internetu za pośrednictwem firmy providerskiej, należy upewnić się, z jakiej klasy modemów dostępowych (33,6/56 Kb/s) korzysta dana firma, co bezpośrednio będzie się przekładać na prędkość transmisji danych między naszym modemem a modemem ISP. Coraz więcej firm oferuje również połączenia za pomocą telefonii ISDN, zapewniającej szybkość przesyłu danych na poziomie 2 x 64 Kb/s (64 Kb/s na każdy kanał przesyłu danych). Jeśli tylko pozwolą na to fundusze, warto pokusić się o wybór tego typu podłączenia.

Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi SDI oferowanej przez TP SA. Do zestawiania połączeń stosuje ona urządzenia HIS firmy Ericsson, pozwalające na przesyłanie danych z szybkością 128 Kb/s. Oferta ta jest atrakcyjna cenowo, szczególnie dla małych firm i osób prywatnych, którym zależy na szybkim dostępie do sieci. Niestety nie jest jeszcze oferowana na terenie całego kraju. Podstawowe ograniczenia to możliwość zapewnienia połączenia o odpowiedniej jakości na danym obszarze oraz wyposażenie centrali telefonicznej w specjalne urządzenia dostępowe.

Bez domeny ani rusz

Decydując się na wybór dostawcy usług internetowych należy dowiedzieć się czy pośredniczy on w procedurze rejestracji domen internetowych - uwolni to użytkownika od konieczności wypełniania formularzy i przesyłania ich do odpowiednich jednostek rejestrujących. W przypadku decyzji o samodzielnej rejestracji domeny warto pamiętać, że największym dysponentem domen internetowych w Polsce jest NASK oraz firma o zasięgu międzynarodowym NetNames (w Polsce jej przedstawicielem jest NetNames Polska). NASK zawiaduje domeną pierwszego poziomu jaką jest .pl, a tym samym większością domen regionalnych i funkcjonalnych rejestrując wszelkie nazwy firm oraz dokładnie uzasadnione tzw. wolne słowa. Do rejestracji abonent może zgłosić jedynie tę nazwę, której ma prawo używać. Rejestracji nie podlegają nazwy powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. W nazwie domeny mogą występować tylko litery (wielkie lub małe), cyfry oraz znak minus. NASK nie rejestruje domen o nazwach złożonych wyłącznie z cyfr, a dopuszczalna liczba znaków w nazwie wynosi 63.

Proces rejestracji domen przebiega w kilku etapach. Pierwszym jest sprawdzenie czy domena, którą chcemy zarejestrować, nie jest już w czyimś posiadaniu. Na stronach firm zajmujących się rejestracja domen możemy znaleźć specjalne wyszukiwarki sprawdzające czy domena nie jest już zajęta. Jeśli okaże się, że wybrana przez nas domena, jest wolna możemy przystąpić do wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego. Rejestracja domeny, w NASK wymaga również wypełnienia formularza na piśmie, który należy podpisać i przesłać do firmy faksem. Po dopełnieniu tych formalności, klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji. NASK zobowiązuje się do rejestracji domeny w ciągu 5 dni roboczych, o ile wnioski zostały wypełnione poprawnie, Firma NetNames potwierdza rejestrację w 48 godzin, o ile domena nie jest podrzęd-ną dla domeny pierwszego poziomu .pl.

Za rejestrację domen pobierana jest opłata roczna, uzależniona od typu rejestrowanej domeny. Najwyższe opłaty pobierane są za domeny pierwszego poziomu, najniższe za domeny regionalne.

Opłata za czas czy abonament?

Rejestracja domenKliknij, aby powiększyćRejestracja domenKażdy użytkownik Internetu dąży do ponoszenia jak najmniejszych kosztów dostępu. Rozwiązaniem problemu wysokich rachunków telefonicznych mogą stać się podłączenia oparte na opłatach abonamentowych (SDI, łącza dzierżawione, telewizja kablowa) lub usługa typu callback. Zasada działania jest prosta. Użytkownik wykupuje u firmy providerskiej pakiet usług, uprawniający do korzystania z Internetu. Po połączeniu z serwerem firmy providerskiej i zidentyfikowaniu użytkownika następuje rozłączenie i następnie oddzwonienie przez modem ISP bezpośrednio do modemu użytkownika. Od tego momentu koszt połączenia ponosi firma providerska (w ramach wykupionego pakietu usług), a nie klient. Na świadczenie tego typu usług decyduje się jednak niewiele firm, wymagają one bowiem zakupu odpowiedniego sprzętu obsługującego połączenia oraz podpisania odpowiednich umów z operatorami telefonii stacjonarnej. Największą pod względem zasięgu usługę typu callback, obejmującą 14 stref numerycznych, świadczy firma Internetia.

W ciągu ostatnich kilku lat do grona firm providerskich dołączyli operatorzy telewizji kablowych. Ich oferta w większości przypadków jest ograniczona do dużych aglomeracji miejskich. Na jej atrakcyjność mają jednak wpływ takie elementy, jak relatywnie niewielki koszt instalacji łącza, atrakcyjne opłaty abonamentowe oraz możliwość jednoczesnego podłączenia (za pomocą jednego kabla) do Internetu sieci telewizji kablowej oraz telefonii internetowej (Voice over IP), a także oferowane pakiety usług hostingowych. Przykładem tak działających firm są Aster City Cable czy wchodząca do Polski Chello (UPC). Szybkość przesyłu danych poprzez sieci kablowe utrzymuje się w zakresie 128-512 Kb/s.