Flash dla eksperta - współdzielone biblioteki

Nowością w Macromedia Flash 5 jest możliwość współdzielenia pozycji z jednej biblioteki w wielu filmach Flash. Jedną z oczywistych zalet tej funkcji jest osiągnięcie minimalnego czasu pobierania pliku, zwłaszcza gdy witryna korzysta z wielokrotnych symboli. W dzisiejszym przykładzie zajmiemy się właśnie tworzeniem współdzielonej biblioteki (shared library) i stosowaniem tych samych symboli w wielu filmach.

Nowością w Macromedia Flash 5 jest możliwość współdzielenia pozycji z jednej biblioteki w wielu filmach Flash. Jedną z oczywistych zalet tej funkcji jest osiągnięcie minimalnego czasu pobierania pliku, zwłaszcza gdy witryna korzysta z wielokrotnych symboli. W dzisiejszym przykładzie zajmiemy się właśnie tworzeniem współdzielonej biblioteki (shared library) i stosowaniem tych samych symboli w wielu filmach.

Kliknij, aby powiększyć1. Najpierw musimy stworzyć plik współdzielonej biblioteki. Jest to film Flash ze zmodyfikowanymi wartościami symbolu w polu Linkage. Wykorzystamy do tego celu - dostępny pod adresem http://www.digitmag.co.uk - dokument shared.fla, którego symbolami będziemy chcieli się podzielić. Żeby wprowadzić wartości dla Linkage, otwórz Library filmu, zaznacz symbol logo: infographic final, a następnie wybierz Linkage z menu Library Options.

Zobacz również:

<hr size=1 noshade>

Kliknij, aby powiększyć2. W oknie dialogowym Linkage Properties zaznacz opcję Export This Symbol oraz wprowadź unikalny identyfikator symbolu w polu Identifier (musi to być jedno słowo bez spacji), a następnie kliknij OK. Powtórz całą operację dla symbolu Control Strip.

<hr size=1 noshade>

Kliknij, aby powiększyć3. Jeśli współdzielony plik będzie miał inną lokalizację niż film, który ma z niego korzystać (np. kiedy kilka filmów na witrynie korzysta z tej samej biblioteki), dodaj jego adres URL w polu właściwości Shared Library (Library Options>Shared Library Properties) i zapisz film Flash.

<hr size=1 noshade>

Kliknij, aby powiększyć4. Zważywszy, że inne filmy będą korzystać z przyłączonych pozycji zawartych w filmie.swf współdzielonej biblioteki, istotne jest stworzenie pliku.swf, żeby móc przeglądać zlinkowane pozycje. W filmie shared.fla wybierz File>Publish Settings, kliknij Publish i zamknij film.

<hr size=1 noshade>

Kliknij, aby powiększyć5. Kolejnym etapem jest utworzenie linków do pozycji z naszej Shared Library z innych flashowych filmów, które mają korzystać z jej zasobów. Otwórz teraz dowolny film, który ma wykorzystywać symbole współdzielonej biblioteki. W naszym przykładzie wykorzystamy infographic1.fla i infographic2.fla, które już częściowo są skonstruowane. Musimy jeszcze dodać do nich symbole logo i paska kontrolnego [control strip] z naszej Shared Library.