Wstęp surowo wzbroniony!

Czy chcesz chronić swoje pliki przed ciekawskimi? Uaktywnij zabezpieczenie hasłowe w BIOS-ie. Podpowiemy Ci, jak to zrobić i na co zwrócić szczególną uwagę. Ponadto dowiesz się, jak duży stopień bezpieczeństwa daje hasło w BIOS-ie.

Czy chcesz chronić swoje pliki przed ciekawskimi? Uaktywnij zabezpieczenie hasłowe w BIOS-ie. Podpowiemy Ci, jak to zrobić i na co zwrócić szczególną uwagę. Ponadto dowiesz się, jak duży stopień bezpieczeństwa daje hasło w BIOS-ie.

Wystarczy nacisnąć włącznik, a komputer udostępnia dane każdemu, kto uruchomi system. Możesz temu zapobiec, definiując hasło w BIOS-ie, czyli fundamentalnym systemie wejścia/wyjścia (Basic Input/Output System). Element ten gromadzi wiele ustawień konfiguracyjnych podzespołów sprzętowych komputera i zawiera podstawowe procedury ich obsługi. Poniższy materiał podaje wszystko, co trzeba wiedzieć, na temat wspomnianych haseł - jak je ustawiać, dobierać i usuwać. Opisujemy, jak zwiększyć ochronę dodatkowymi zabezpieczeniami i co robić, gdy hasło wyleci z pamięci...

Zobacz również:

Implementacje hasła

Wielka trójka producentów BIOS-ów - AMI, Award i Phoenix - oferuje swoim klientom, czyli producentom płyt głównych i gotowych pecetów, po kilka modułów hasłowych. Ci z kolei dowolnie wybierają moduły do zaimplementowania w BIOS-ie płyt głównych, dlatego w Twoim BIOS-ie może brakować pewnych opcji, o których mowa w tym artykule. Oprócz tego nazwy poszczególnych opcji i ich lokalizacja w obrębie struktury menu może się różnić zależnie od wersji BIOS-u. Na pewno jednak każdy komputer powinien być wyposażony w co najmniej jedno zabezpieczenie hasłowe.

Jak konfigurować hasło?

BIOS komputera może dysponować dwoma rodzajami haseł: hasłem użytkownika (User Password) i hasłem administratora (Supervisor Password). Hasło użytkownika ma uniemożliwiać uruchamianie systemu wszystkim nieznającym "magicznego słówka". Jedno z założeń polega na tym, że osoba nieupoważniona (nieznająca hasła) nie może wczytać systemu nawet z dyskietki startowej. Hasło administratora broni dostępu nie tylko do systemu operacyjnego, lecz również do ustawień BIOS-u.

W niektórych wersjach BIOS-u Phoenixa hasło użytkownika nosi miano System Password, a hasło administratora Setup Password. Pierwsze z nich reguluje dostęp do systemu, a drugie wyłącznie dostęp do ustawień BIOS-u.

W BIOS-ach AMI i Awarda opcja konfigurowania hasła znajduje się zazwyczaj na ekranie startowym. W BIOS-ie Phoenixa jest umieszczona w menu Security.

A oto sposób uaktywniania zabezpieczenia hasłowego. Jeśli blokada ma uniemożliwiać tylko wczytywanie systemu operacyjnego, przejdź do punktu User Password. Na ekranie pojawi się okno z prośbą o wpisanie hasła. Po potwierdzeniu klawiszem [Enter] musisz ponownie wpisać hasło. Dzięki takiej weryfikacji unikniesz kłopotów związanych z pomyłką podczas wpisywania hasła. Od tej pory BIOS będzie przerywać wczytywanie systemu. Kontynuacja będzie możliwa tylko po wpisaniu poprawnego hasła. Hasło administratora (blokuje również dostęp do ustawień BIOS-u) definiuje się w analogiczny sposób.

Dostęp do systemu

W niektórych wersjach BIOS-u producenci komputerów lub płyt głównych dają użytkownikowi możliwość wybrania zakresu, który ma być zabezpieczony hasłem. W tym przypadku jest do dyspozycji tylko hasło administratora (punkt Supervisor Password). W oddzielnym punkcie ustalasz, czy hasło obejmuje dostęp do BIOS-u i do systemu operacyjnego, czy tylko dostęp do BIOS-u.

Przykładem płyty głównej wyposażonej w opisany mechanizm jest Shuttle AE 22. W BIOS-ie AMI tej płyty należy przejść do menu Advanced CMOS Setup i znaleźć punkt Password Check. Do wyboru są opcje Setup i Always. Gdy uaktywnisz opcję Setup, musisz wpisywać hasło tylko podczas próby dostania się do ustawień BIOS-u. W przypadku wybrania opcji Always hasło będzie wymagane zarówno podczas przywoływania ustawień BIOS-u, jak i uruchomienia systemu operacyjnego. Obu opisanych ustawień można dokonać oddzielnie dla hasła administratora i hasła użytkownika.

W BIOS-ie Awarda należy przejść do menu Bios Features Setup lub Advanced BIOS Features. Znajdziesz tu punkt Security Option z opcjami Setup i System. Opcja Setup żąda hasła tylko podczas próby dostępu do BIOS-u, opcja System - podczas uruchamiania systemu. Hasło administratora pozwala w tym przypadku modyfikować wszystkie ustawienia konfiguracyjne w BIOS-ie. Dysponując hasłem użytkownika, możesz jedynie zmienić swoje hasło. Jeżeli wybrałeś opcję System w punkcie Security Option, na ekranie pojawia się okno z pytaniem o hasło, które wstrzymuje wczytywanie systemu operacyjnego i uniemożliwia przywołanie ustawień BIOS-u. Uruchomienie systemu wznawia się po wpisaniu hasła administratora lub hasła użytkownika, ale zmiany w konfiguracji BIOS-u dokona tylko ten, kto zna hasło administratora.

W BIOS-ie Phoenixa zabezpieczenie hasłowe ustawia się w menu Security. Odpowiedni punkt nosi nazwę Password on boot i zawiera jeden z dwóch zestawów opcji. Pierwszy zestaw to Disabled i Enabled, drugi składa się z opcji Disabled, On Boot i Always.

Jeśli włączona została opcja Disabled, system wczytuje się bez pytania o hasło. Jest ono wymagane zazwyczaj tylko do przywołania konfiguracji BIOS-u. Opcje Enabled i Always służą przeważnie do włączenia zabezpieczenia ustawień BIOS-u i systemu operacyjnego. Opcja On Boot pozwala kontrolować wyłącznie dostęp do systemu operacyjnego.

Zmiana i usuwanie hasła

Niekiedy trzeba zmienić hasło. Przywołaj wówczas ustawienia BIOS-u i wybierz opcję, za pomocą której ustawiałeś hasło, np. Supervisor Password. Na ekranie pojawi się okno z pytaniem o hasło. Podaj w nim nowe hasło i potwierdź, wpisując ponownie. Niektóre wersje BIOS-u, przede wszystkim Phoenixa, akceptują nowe hasło dopiero po poprawnym podaniu dotychczasowego.

Oprócz tego możesz anulować zabezpieczenie hasłowe. Wystarczy nacisnąć klawisz [Enter], gdy pojawi się okno z pytaniem o hasło. Niektóre wersje BIOS-u sygnalizują usunięcie hasła komunikatem Password disabled.

Długość hasła

Maksymalna długość hasła i minimalna liczba liter w haśle zależą od wersji BIOS-u. Niektórzy producenci komputerów i płyt głównych dopuszczają hasła składające się z jednego znaku, inni nie akceptują haseł krótszych od trzech czy czterech znaków. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy dobierać hasła o maksymalnej długości. Dzięki temu nikt go łatwo nie ustali, wypróbowując dowolne kombinacje. Ponadto utrudnisz odgadnięcie hasła osobom, które (przypadkowo lub nie) zajrzą Ci przez ramię podczas wpisywania.

Jeśli wykorzystałeś maksymalną liczbę liter, definiując hasło, to mimo że wpiszesz je poprawnie, w niektórych przypadkach BIOS odmawia dostępu do systemu. Oznacza to, że nie zapisał hasła w całości, choć nie przekroczyłeś dopuszczalnej długości. W niektórych płytach głównych (np. w wybranych modelach MSI) BIOS akceptuje maksymalnie osiem znaków, ale zapisuje tylko sześć pierwszych.

Poprawność hasła BIOS ocenia, analizując wszystkie znaki wpisane przez użytkownika. Gdy wprowadzone hasło różni się od zapisanego w układzie CMOS, uparcie odmawia dostępu. Jeśli jesteś pewien, że nie popełniłeś błędu podczas wpisywania, podaj pierwsze sześć czy siedem znaków. Nie obawiaj się, że po kilku próbach na stałe zablokujesz system.

Bezpieczne hasło

Aby nie dopuścić ciekawskich do swoich danych, uaktywnij zabezpieczenie systemu i zdefiniuj hasłoKliknij, aby powiększyćAby nie dopuścić ciekawskich do swoich danych, uaktywnij zabezpieczenie systemu i zdefiniuj hasłoStaraj się dobrać hasło trudne do odgadnięcia. Nie używaj do tego celu swojego imienia ani imion członków rodziny. Nie szukaj inspiracji w danych osobowych i osobistych preferencjach. Na hasło nie nadają się: data urodzin, przydomek, marka samochodu, tytuł ulubionego serialu czy nazwa miejscowości, w której corocznie spędzasz urlop. To samo dotyczy pojęć, które mają coś wspólnego ze słowem "hasło" (np. "haslo"). Szwedzka firma Defcom, która zajmuje się bezpieczeństwem w branży komputerowej, przeprowadziła badania w 500 firmach. Okazało się, że wielu użytkowników obiera za hasła nazwy pór roku. Nazbyt łatwe do odgadnięcia (choć na pierwszy rzut oka nie sprawiają takiego wrażenia) okazują się popularne słowa wpisywane od tyłu, np. "retupmok" zamiast "komputer".