Łebdizajn domowy

Co sprawia, że Internet każdego dnia przyciąga setki milionów ludzi? Niespotykane gdzie indziej bogactwo informacji, nieprzebrana ilość danych na każdy temat, dostępnych przez 24 godziny 7 dni w tygodniu? A może wszechobecne bajecznie kolorowe, wirujące lub migające obrazki, graficzne ozdobniki? Jakikolwiek jest powód, jedno nie ulega wątpliwości: dobra oprawa graficzna witryny to najskuteczniejsza przynęta dla internetowych ciekawskich. Po wakacyjnym odpoczynku przyszedł czas na odnowienie lekko zakurzonych witryn domowych.

Co sprawia, że Internet każdego dnia przyciąga setki milionów ludzi? Niespotykane gdzie indziej bogactwo informacji, nieprzebrana ilość danych na każdy temat, dostępnych przez 24 godziny 7 dni w tygodniu? A może wszechobecne bajecznie kolorowe, wirujące lub migające obrazki, graficzne ozdobniki? Jakikolwiek jest powód, jedno nie ulega wątpliwości: dobra oprawa graficzna witryny to najskuteczniejsza przynęta dla internetowych ciekawskich. Po wakacyjnym odpoczynku przyszedł czas na odnowienie lekko zakurzonych witryn domowych.

Większość przedstawionych przykładów prezentujemy w Photoshopie 6, ale wykorzystywane narzędzie i filtry dostępne są w większości popularnych edytorów graficznych. Różnice polegają tylko na sposobie dotarcia do nich.

Zobacz również:

Trójwymiarowe ramki

Photoshop dzięki samym ustawieniom warstw pozwala łatwo utworzyć atrakcyjne trójwymiarowe ramki, które można wykorzystać na własnej stronie internetowej. Informacje będą przedstawione w atrakcyjnej formie i łatwiej przyciągną uwagę odwiedzających. Prezentowany tu sposób ich wykonania pozwala na bardzo proste wprowadzenie późniejszych zmian w razie potrzeby.

Kliknij, aby powiększyć<font color="red">Etap 1. Zaczniemy od określenia rozmiarów ramki. Większość stron internetowych przygotowywana jest do oglądania na monitorze o rozdzielczości 800x600 pikseli. Oznacza to, że mamy do dyspozycji około 770 pikseli, pozostałe to boczne suwaki i brzegi przeglądarki. Zwykle około 300 pikseli zabierają boki strony, na których umieszczone są przyciski nawigacyjne oraz skrócone informacje o zawartości. Środek o szerokości zwykle około 460 pikseli to właśnie miejsce prezentowania najważniejszych informacji. Spróbujmy odtworzyć ten schemat (rys. 1).

Otwieramy nowy dokument o wymiarach 770x600 pikseli i przezroczystym tle. Za pomocą prowadnic (Guides) zdefiniujemy wstępnie podstawowe elementy strony. Prowadnicę można umieścić poleceniem View | New Guide. Określamy tylko, czy ma być pionowa (Vertical) czy pozioma (Horizontal) oraz w jakiej odległości od lewego brzegu lub góry dokumentu się pojawi (rys. 2). Przyjmujemy, że pierwsze 160 pikseli szerokości strony przeznaczone będzie na pasek zawierający przyciski nawigacyjne. Pasek będzie miał szerokość 150 pikseli, a 5 pikseli z lewej i z prawej strony zapewni odstęp od krawędzi i środka strony. Pierwsza pionowa prowadnica powinna się zatem znaleźć w odległości 5 pikseli od krawędzi, a druga o 150 pikseli dalej. Środek strony będzie miał szerokość 460 pikseli, w tym przypadku również 10 zarezerwujemy na odstęp po obu stronach. Umieszczamy zatem prowadnice po kolei na 160, 165, 615, 620, 625, 765 pikselu (rys. 3).

Dodamy jeszcze dwie poziome prowadnice: pierwszą w odległości 150 pikseli od góry strony i drugą 200 pikseli dalej. Teraz należy włączyć opcję View | Snap to | Guides. Osadzane elementy będą przyciągane przez prowadnice i z łatwością umieścimy je dokładnie w wyznaczonym miejscu. Prowadnice ułatwią również późniejsze pocięcie elementów w programie ImageReady.

<font color="red">Etap 2. Narzędziem Rounded Rectangle rysujemy w środkowej części prostokątny kształt będący podstawą ramki. Dzięki prowadnicom łatwo uzyskamy wymiary 450x200 pikseli (rys. 4).

<font color="red">Etap 3. Przechodzimy do edycji właściwości i stylu warstwy. Poleceniem Layer Properties nadajmy jej nazwę Podstawa środka. Polecenie Blending Options otwiera okno Layer Style, w którym zdefiniujemy wygląd ramki (rys. 5).

<font color="red">Etap 4. Zaczniemy od wyboru koloru ramki. Zaznaczamy opcję Color Overlay, która powoduje pokrycie całej aktywnej warstwy wybranym kolorem. Korzystając z opcji Bevel and Emboss, określamy sposób uwypuklenia ramki. Wybieramy opcję Inner Bevel, w górę (Up) na wysokość 6 pikseli. Dodajemy jeszcze niewielki cień o wymiarach nieprzekraczających 5 pikseli, aby nie wyszedł poza cały obszar zarezerwowany na środkową część strony. Służy do tego polecenie Drop Shadow (rys. 9), w którego oknie dialogowym należy ustawić odległość (Distance) na 5 pikseli. Zamykamy okno Layer Style i podstawę mamy gotową (rys. 6).

<font color="red">Etap 5. Tworzymy kopię warstwy i nadajemy jej nazwę Wnętrze środka. Następnie klikamy kolejno polecenia Edit | Transform Path | Scale i zmieniamy jej wymiary na 97 procent pierwotnej szerokości i 75 procent wysokości.

Kliknij, aby powiększyć<font color="red">Etap 6. Przystępujemy do definicji stylu tej warstwy. Zaczniemy od zmiany koloru. W tym miejscu na stronie internetowej będzie się znajdował tekst. Tło musi dobrze kontrastować z jego kolorem, aby całość była dostatecznie czytelna. W naszym przykładzie wybraliśmy kolor jasnoszary o wartościach RGB: R 220, G 220, B 220. Środek ramki będzie wklęsły, zmienimy więc ustawienia opcji Bevel and Emboss. Wybieramy opcję Outer Bevel, w dół (Down) na głębokość 4 pikseli. Usuwamy również zewnętrzny cień, wyłączając opcję Drop Shadow. Dodamy za to dodatkowy cień wewnątrz okna, zaznaczając Inner Shadow. Cień będzie padał maksymalnie 3 piksele od krawędzi - pole Distance (rys. 7).

<font color="red">Etap 7. W ten sam sposób utworzymy teraz oba boczne paski. Nie musimy powtarzać wszystkich czynności. Wystarczy narzędziem Rounded Rectangle określić kształt ramek, a następnie poleceniem kopiowania stylu warstwy Copy Layer Style oraz wklejania Paste Layer Style przenieść style na odpowiednie elementy (rys. 8). Można je, oczywiście, zmodyfikować, zmienić kolory, uwypuklenie itd. W podobny sposób szybko dodamy na dole lub na górze środkowej ramki np. małe okna, w których będzie można umieścić datę lub elementy nawigacyjne.

Ramki gotowe, przejdźmy do cięcia ich na kawałki, które wykorzystamy na naszej stronie.

Tniemy kawałki

Kliknij, aby powiększyć<font color="red">Etap 1. Przechodzimy do programu ImageReady, naciskając przycisk na samym dole palety narzędzi Photoshopa. Teraz wykorzystamy osadzone wcześniej prowadnice (Guides) do wstępnego zdefiniowania poszczególnych kawałków (Slices), na które podzielimy ramki. Służy do tego polecenie Slices | Create Slices from Guides. Nie wszystkie utworzone tym sposobem wycinki ramek będą potrzebne. Usuniemy zbędne i dodamy nowe.

<font color="red">Etap 2. Wybieramy narzędzie Knife - nóż (rys. 2), a właściwie jego drugą odmianę, tzn. Slice Select Tool. Prawym przyciskiem myszy klikamy środkową, dużą ramkę i z podręcznego menu wybieramy polecenie Divide Slice (rys. 3). Podzielimy teraz ten kawałek wzdłuż na dwa mniejsze. Zaznaczamy zatem opcję Divide Horizontally Into (Podziel poziomo), a w pole slices down, evenly spaced wstawiamy wartość 2. W rezultacie otrzymamy dwa nowe, identyczne kawałki, które wykorzystamy do wycięcia góry i dołu ramki.

Kliknij, aby powiększyć<font color="red">Etap 3. Powiększymy teraz lewy górny róg ramki tak, żeby widoczne były pojedyncze piksele. Narzędziem Slice Select przeciągamy dolną krawędź tego kawałka aż do punktu, poniżej którego brzeg ramki jest jednolity (rys. 5). Analogicznie postępujemy z dołem ramki, tyle że brzeg będzie jednolity powyżej krawędzi kawałka. Potrzebne będą również kawałki jednolitego brzegu z góry i z dołu ramki. Wystarczą dwa piksele szerokości (rys. 4).

<font color="red">Etap 4. W podobny sposób wycinamy teraz rogi ramki. Dzielimy kawałki górny i dolny w poprzek, a krawędzie dociągamy do granicy jednolitego brzegu ramki. Ważne jest, aby dolne i górne rogi po obu stronach ramki miały tę samą szerokość. Można sprawdzić na palecie Info pozycje W (Width - Szerokość) oraz H (Height - Wysokość).

<font color="red">Etap 5. Teraz wytnijmy wąski kawałek środka, a właściwie jego brzegi o tej samej szerokości co rogi ramki. Wystarczą dwa paski o wysokości dwóch pikseli (rys. 7).