Sztuczki i chwyty w Windows

Jak upiększyć stronę startową przeglądarki i ułatwić sobie dostęp do często używanych adresów internetowych? Jak przywrócić widok okien Eksploratora znany z Windows 95, a także w jaki sposób szybko restartować program EXPLORER.EXE? Poznajmy metodę poprawnego ustalania pojemności dużych dysków z poziomu skryptów VBS. Co robić, gdy zawiesza się EXPLORER.EXE, a jak przywracać standardowe ustawienia w edytorze Word?

Jak upiększyć stronę startową przeglądarki i ułatwić sobie dostęp do często używanych adresów internetowych? Jak przywrócić widok okien Eksploratora znany z Windows 95, a także w jaki sposób szybko restartować program EXPLORER.EXE? Poznajmy metodę poprawnego ustalania pojemności dużych dysków z poziomu skryptów VBS. Co robić, gdy zawiesza się EXPLORER.EXE, a jak przywracać standardowe ustawienia w edytorze Word?

Foldery jak za dawnych lat - nieudokumentowana wartość Rejestru pozwala zablokować wszystkie ustawienia aktywnych zawartości folderów.Kliknij, aby powiększyćFoldery jak za dawnych lat - nieudokumentowana wartość Rejestru pozwala zablokować wszystkie ustawienia aktywnych zawartości folderów.Wszystkie porady dotyczące systemu operacyjnego opatrujemy identyfikatorami według poniższej legendy. Jeśli nie odnoszą się bezpośrednio do systemu, lecz do programów użytkowych, znajdziesz w tytule nazwę danej aplikacji, np. Word czy Excel. Dodatkowe piktogramy pozwalają dość szybko ustalić stopień trudności opisywanych operacji.

Zobacz również:

Wydeptane ścieżki w Internecie

IE5/Netscape Comminicator 6

Czy rozpoczynasz każdą wędrówkę po ścieżkach Internetu od tych samych witryn? Jeśli tak, możesz sobie zaprojektować atrakcyjną i praktyczną stronę startową. Przyda Ci się, jeśli większość czasu w Internecie spędzasz na ulubionych stronach lub np. preferujesz określoną wyszukiwarkę. Strona startowa, którą przygotujesz, będzie zawierała odnośniki do odpowiednich witryn i portali. Można to wykonać, nie znając wcale języka HTML. Podstawę poniższych wskazówek tworzy folder Ulubione.

<font color="red">Internet Explorer. Utwórz zapasową kopię zakładek. Dzięki temu będziesz mógł w łatwy sposób przywrócić pierwotny stan Ulubionych. W Internet Explorerze 5 (i nowszych - np. Internet Explorer 5.5 PL znajdziesz na krążku CD-ROM dołączonym do PCWK 11/2000) wybierz w tym celu menu Plik | Importuj i eksportuj. Kliknij przycisk Dalej, zaznacz wiersz Eksportuj ulubione i potwierdź przyciskiem Dalej. Potem zaznacz folder źródłowy (najlepiej najwyższy w hierarchii, czyli folder Ulubione). Wpisz nazwę i ścieżkę pliku docelowego - np. C:\WINDOWS\BOOKMARK.BAK.

Teraz możesz rozpocząć tworzenie nowej strony startowej. Wskaż menu Ulubione | Organizuj ulubione. Usuń odnośniki, które uważasz za zbyteczne, i dodaj nowe, które uznasz za przydatne. Nazwy nowych skrótów możesz dobierać według własnego gustu. Jeśli wolisz edytować odnośniki w oknie Eksploratora, a nie Internet Explorera, przytrzymaj naciśnięty klawisz [Shift] podczas klikania polecenia Ulubione | Organizuj ulubione. Teraz ponownie wyeksportuj zmodyfikowany zestaw Ulubionych - cały folder lub jeden z podfolderów. Zapisz go w pliku C:\WINDOWS\BOOKMARK.HTM. Plik ten możesz poddać edycji w Wordzie, dołączając tytuły, zwiększając wcięcia i odstępy, a także opatrując fragmenty elementami formatowania (np. drukiem pogrubionym czy kursywą).

Aby ustanowić przygotowaną w ten sposób stronę stroną startową przeglądarki, uruchom Internet Explorer i wczytaj plik BOOKMARK.HTM poprzez menu Plik | Otwórz. Następnie wybierz menu Narzędzia | Opcje internetowe i wskaż kartę Ogólne. Kliknij przycisk Użyj bieżącej w rubryce Strona główna. Gdy będzie trzeba odtworzyć poprzednią wersję Ulubionych, przywołaj menu Plik | Importuj i eksportuj i zaimportuj zawartość kopii zapasowej w pliku BOOKMARK.BAK.

<font color="red">Netscape Navigator. W przeglądarce Netscape Communicator 6 możesz uzyskać podobny efekt. Zakładki są tu zapisywane w postaci plików HTML. Przywołaj menu Bookmarks | Manage Bookmarks. W nowym oknie kliknij menu File | Export Bookmarks. Pozostałe czynności wykonaj jak powyżej. Po upiększeniu strony z zakładkami ustaw ją jako domyślną stronę startową. Wskaż w tym celu menu Edit | Preferences, zaznacz wiersz Navigator, a następnie kliknij przycisk Use Current Page w rubryce Home Page (w oknie przeglądarki powinna być otwarta gotowa strona z zakładkami).

Foldery jak w Windows 95

95+IE, 98, Me, NT+IE, 2000

Sam moduł Active Desktop nie pochłania bardzo wielu zasobów systemowych nawet wtedy, gdy użytkownik ustawi w tle plik HTML. Jednak kilka otwartych obok siebie okien folderów zawierających treści HTML znacznie obniża łączną wydajność systemu. Z tego względu wiele osób woli korzystać z Eksploratora w pierwotnej postaci (czyli tak jak w Windows 95, bez Active Desktop).

Istnieje możliwość wyłączenia "aktywnych" zawartości w trybie globalnym (czyli we wszystkich oknach Eksploratora). Wymaga to drobnej modyfikacji Rejestru. Ustawienie może obowiązywać tylko bieżącego użytkownika lub wszystkich użytkowników, którym wolno się logować w systemie. O tym, jakich użytkowników będzie dotyczyło ograniczenie, decyduje usy- tuowanie nowej wartości wewnątrz Rejestru. Jeśli korzystasz z Windows 95/98/Me i nie założyłeś profilów użytkownika, pierwszy wariant rozwiązania obejmie wszystkich użytkowników - niezależnie od nazwy, pod którą logują się w systemie.

Aby wyłączyć dla bieżącego użytkownika tryb "aktywnego" przeglądania w EXPLORER.EXE, przywołaj Edytor Rejestru i przejdź do klucza "HKEY_CUR RENT_ USER\SOFTWA RE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies".

Jeśli w podanym kluczu nie ma podklucza "Explorer", utwórz go. Załóż w nim nową wartość DWORD o nazwie -ClassicShell" i przypisz jej wartość 1.

Gdy w Windows 95/98/Me są uaktywnione profile użytkowników, a także w Windows NT 4 i 2000 (niezależnie od profilów), uzyskasz ten sam rezultat dla wszystkich użytkowników systemu, umieszczając ten sam podklucz i wartość DWORD w obrębie klucza "HKEY_ LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies". Wyłączenie aktywnych zawartości folderów nie zablokuje w Windows 95/98 i NT 4 modułu Active Desktop. Tylko w systemach Windows Me i 2000 ustawienie to spowoduje dezaktywację Active Desktop.

Restart EXPLORER.EXE

95, 98, Me, NT, 2000

W systemie Windows wiele ustawień jest wprowadzanych dopiero po zrestartowaniu programu EXPLORER.EXE. Standardowym sposobem wykonania tej czynności jest wylogowanie się i ponowne zalogowanie użytkownika w systemie (menu Start | Wyloguj: ...). Jednak podczas codziennej pracy zabiera to zwykle dużo czasu.

Jako przykład może posłużyć wartość DWORD o nazwie "NoSaveSettings", którą umieszcza się w Rejestrze w obrębie klucza "HKEY_CURRENT_USER\SOFTW ARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer". Gdy przypiszesz tej wartości cyfrę 1, podczas zamykania Windows system nie zapamięta typu, rozmiaru i usytuowania wszystkich otwartych okien EXPLORER.EXE, aby odtworzyć je przy kolejnym uruchomieniu systemu. W tym i w większości innych przypadków wylogowanie i ponowne zalogowanie użytkownika nie jest konieczne, aby uaktywnić to usta- wienie. Za pomocą nieudokumentowanej kombinacji klawiszy można zamknąć program EXPLORER.EXE, nie kończąc pracy w Windows. Mimo to bieżący użytkownik pozostaje zalogowany w systemie.

Otwórz w tym celu okno trybu MS-DOS. Będzie później nieodzowne do ponownego uruchomienia programu EXPLORER.EXE. Teraz wskaż menu Start | Zamknij. Na ekranie pojawi się znajome okno Zamknij system Windows. Przytrzymując wciśnięte klawisze [Shift] [Ctrl] i [Alt], kliknij przycisk Anuluj. Znikną wszystkie ikony pulpitu i pasek zadań. Zamknąłeś program EXPLORER.EXE. Aby przywołać go ponownie, przejdź do okna trybu MS-DOS i wpisz polecenie <font color="red">explorer.

Jeśli przed naciśnięciem powyższych klawiszy zapomnisz przywołać okna trybu MS-DOS, nie będziesz mógł uruchomić pliku EXPLORER.EXE. Wówczas pozostaje zrestartować system, używając klawiszy [Ctrl Alt Delete].