Telefon na Javie

Czy możliwe jest tworzenie własnych programów do telefonów komórkowych? Jak to robić? Jakich narzędzi użyć? Odpowiadamy te pytania.

Czy możliwe jest tworzenie własnych programów do telefonów komórkowych? Jak to robić? Jakich narzędzi użyć? Odpowiadamy te pytania.

Pomyślne zarejestrowanie JBuildera oraz zestwu Mobile Set.Kliknij, aby powiększyćPomyślne zarejestrowanie JBuildera oraz zestwu Mobile Set.Tworzenie aplikacji do telefonów komórkowych okazuje się nie tak trudne, jak niektórzy sądzą. W czasach, kiedy program napisany w języku Java może zostać przeniesiony do niektórych modeli aparatów, właściwie każdy, nawet początkujący programista może się pokusić o utworzenie własnej aplikacji. Telefonami, które aktualnie obsługują Javę, są jedynie Siemens SL45i, Motorola Accompli 008 oraz Nokia 9210 Communicator, jednak w ciągu najbliższych miesięcy na rynek trafią inne modele o takich możliwościach. Nokia np. już teraz udostępniła emulator umożliwiający przetestowanie programu przeznaczonego do niedostępnej jeszcze na rynku komórki fińskiego producenta. Niniejszy tekst nauczy Cię konfigurować oraz wykorzystywać aplikacje, które pozwolą napisać do Nokii program w Javie. Zobaczysz również, jak wygląda przykładowy program. W drugiej części tekstu, która ukaże się za miesiąc, zostanie zaprezentowany przykład aplikacji do Communicatora. Dla osób zainteresowanych tą tematyką przewidujemy konkurs zorganizowany przez naszą redakcję oraz firmy Nokia i Borland.

Zobacz również:

Przygotowanie do programowania

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszy tekst adresowany jest do osób, które miały kontakt z językiem Java lub po prostu programowaniem obiektowym.Do pracy potrzebne będą następujące programy:

 • JBuilder 5.0 Personal (lub późniejsza wersja) - dostępny na CD PCWK nr 11/2001

 • JBuilder 5 Mobile Set, Nokia Edition (dostępny na CD PCWK w aktualnym numerze)

 • Nokia Developer's Suite J2ME (dostępny na stronie www.forum.nokia.com).

  Nowe menu dostępne po zainstalowaniu Nokia Developer's Suite.Kliknij, aby powiększyćNowe menu dostępne po zainstalowaniu Nokia Developer's Suite.Po zainstalowaniu JBuildera oraz dodatków Mobile Set, należy wejść na stronę www.borland.com i stamtąd pobrać klucze do obu produktów. W trakcie instalacji Mobile Set zostaniesz poproszony o podanie katalogu, w którym znajduje się JBuilder. W naszym przypadku był to JBuilder5. Podczas pierwszego uruchamiania JBuildera musisz podać klucze, wtedy ekran programu licencjonującego będzie wyglądał jak powyżej.

  Zanim jednak uruchomisz narzędzie Borlanda, należy dograć pakiet Nokia Developer's Suite J2ME. W oknie instalatora musi być ścieżka do katalogu, do którego wgrane zostaną komponenty NDS J2ME. Musi być w postaci \katalog_z_JBuilderem\lib\ext. W kolejnych krokach, podając ścieżki do katalogów, w których zainstalowane zostaną Emulator oraz Nokia Developer's Suite, należy pamiętać, iż nie mogą one zawierać spacji.

  Teraz już możesz uruchomić JBuilder. Tuż po tym niezbędne jest skonfigurowanie JDK (Tools / Configure JDKs), opis, jak to zrobić, został umieszczony w ramce. Kolejnym krokiem powinna być konfiguracja emulatora. W tym celu należy przejść do menu Tools / Nokia Developer's Suite of J2ME (TM) / Configure Emulator. Osoby, które już wcześniej korzystały z JBuilder, zauważą zapewne, że podmenu Nokia Developer Suite pojawiło się dopiero po zainstalowaniu pakietu NDS J2ME.

  Karta Micro z dostępnymi kreatorami.Kliknij, aby powiększyćKarta Micro z dostępnymi kreatorami.Konfigurując Emulator, zostaniesz poproszony o podanie Top Directory of J2ME, czyli w tym przypadku ścieżki do katalogu z zainstalowanym emulatorem (u nas: c:\Nokia_MIDP_ Phone_Emulator_Beta_0.1).

  Teoria

  Tworząc wizualną stronę MIDlet, korzystamy z klas Screen lub Canvas. Pierwsza z nich daje możliwość (poprzez dziedziczenie) u-mieszczania w programie gotowych elementów interfejsu, takich jak: formularz, lista, pole tekstowe czy komunikat - są to klasy wyższego poziomu. Choć proste w użyciu dają, ograniczoną funkcjonalność. Korzystając z kolei z klasy Canvas (jest ona niższego poziomu), możesz sam utworzyć wizualne komponenty, ale będzie to wymagać odpowiednio większego nakładu pracy i czasu w porównaniu z używaniem klasy Screen.

  Kod źródłowy klasy HejScreen

  package nokiatest;

  import javax.microedition.lcdui.*;

  /**

  * Title:

  * Description:

  * Copyright: Copyright (c) 2001

  * Company:

  * @author

  * @version 1.0

  */

  public class HejScreen extends TextBox

  implements CommandListener {

  private HejMIDP midlet;

  private Command exitCommand;

  public HejScreen(HejMIDP midlet, String tekst) {

  super("Hej", tekst, 256, 0);

  this.midlet = midlet;

  exitCommand = new Command("Exit", Command.EXIT, 1);

  addCommand(exitCommand);

  setCommandListener(this);

  }

  public void commandAction(Command c,

  Displayable d)

  {

  if (c == exitCommand)

  {

  midlet.exitRequested();

  }

  }

  }

  Praktyka

  Przykładowy program, którego tworzenie zostanie za chwilę omówione, wyświetlać będzie okno z napisem "Oto prosty program". W rozpoczęciu pisania MIDlet pomoże kreator. Przejdź do File / New... i do karty Micro. Tam wybierz MIDlet.

  Jako nazwę klasy podaj np. Hej. Teraz kreator utworzy dwie klasy. Jedną z nich nazwij HejMIDP, druga otrzyma nazwę Displayable1. Następnie wybierz File / New Class i utwórz klasę. W niej konstruowana będzie struktura menu oraz interfejs użytkownika. Z kolei HejMIDP odpowiedzialna będzie za tworzenie obiektów klasy HejScreen oraz za obróbkę danych dostarczonych przez użytkownika.

  Program uruchomiony na emulatorze.Kliknij, aby powiększyćProgram uruchomiony na emulatorze.W pierwszej kolejności powinieneś zająć się klasą HejScreen. Ponieważ wyświetlany będzie tylko tekst, cały ekran może zająć obiekt klasy TextBox. Aby możliwe było zatrzymanie działania programu poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu, klasę HejScreen rozszerz o CommandListener. Następnie po utworzeniu głównego ekranu z tytułem dodaj do menu pozycję EXIT (exitCommand = new Command("Exit", Command.EXIT, 1); ). Informacja, co zrobić, aby polecenie było aktywne dla użytkownika, znajduje się w kodzie źródłowym zamieszczonym powyżej.

  Klasa HejScreen jest już gotowa, teraz należy przejść do HejMIDP. Oprócz importowania bibliotek lcdui, należy również wgrać javax.microedition.midlet.*. Potem w kreatorze HejMIDP utworzyć obiekt hejscreen (hej = new HejScreen(this, "Oto prosty program");) i pozostaje już tylko sprawić, aby obiekt hejscreen pojawiał się po uruchomieniu aplikacji (rozwinięcie metody startApp). Na sam koniec należy dodać metodę exitRequested, aby podczas wywołania polecenia EXIT przez użytkownika telefonu aplikacja poinformowała o swoim zakończeniu.

  Kod programu jest już gotowy. Aby całość działała poprawnie, należy utworzyć deskryptor aplikacji (JAD). Zostanie on później wykorzystany przez emulator.