COOLowa czołówka

Do przygotowania efektownej czołówki filmu z trójwymiarowymi elementami nie są wcale potrzebne drogie i skomplikowane programy takie jak Lightwave 3D czy 3D Studio. Do naszych celów wykorzystamy tani i łatwy w obsłudze program firmy Ulead Systems - COOL 3D.

Do przygotowania efektownej czołówki filmu z trójwymiarowymi elementami nie są wcale potrzebne drogie i skomplikowane programy takie jak Lightwave 3D czy 3D Studio. Do naszych celów wykorzystamy tani i łatwy w obsłudze program firmy Ulead Systems - COOL 3D.

Przygotowanie czołówki rozpoczynamy od przygotowania projektu ze wstępnymi założeniami, według których nasza czołówka składać się będzie z animowanego trójwymiarowego znaku firmowego (logo), po którym może się pojawić się kolejny napis typu "prezentuje", a następnie ewentualnie plansza z tytułem naszego filmu.

Zobacz również:

Etap 1.

Kliknij, aby powiększyćPrzygotowujemy znak firmowy. Ideałem byłoby, gdyby był w postaci pliku graficznego. Jeżeli jest na papierze, musimy go zeskanować i zapisać, najlepiej w formacie BMP. Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie napisów oraz innych elementów były w miarę ostre (rys. 1). Od tego będzie zależała jakość trójwymiarowego obiektu.

Etap 2.

Kliknij, aby powiększyćUruchamiamy program COOL. Następnie określamy rozdzielczość obrazu. Jeżeli mamy kartę cyfrową, z menu wybieramy 720x756 Pixels DV PAL full frame. Warto zaznaczyć opcję Set as default..., która pozwoli uruchamiać każdy projekt w zadeklarowanej rozdzielczości (rys. 2).

Etap 3.

Z menu Edit wybieramy opcję Insert Graphics. Na ekranie powinno pojawić się okno Path Editor (rys. 3), w którym następnie zaznaczamy opcję Convert to Vector (jest to ostatnia ikona z lewej strony). Następnie pobieramy z dysku plik z naszym logo. Na ekranie otwiera się okno Convert to Vector (rys. 4). W tym momencie można zmienić ustawienia dotyczące jakości wektoryzacji naszego logo. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z otrzymanych rezultatów klikamy OK, powracając do okna Convert to Vector. Sprawdzamy jakość otrzymanego obiektu, wyłączając Show background.

Kliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyć

Jeżeli wszystko jest w porządku zaznaczamy OK i w oknie naszego projektu powinno pojawić się zwektoryzowane logo (rys. 5).

Etap 4.

Kliknij, aby powiększyćZapisujemy na dysku nasz projekt (Save as z menu File) oraz dodajemy do obiektów COOL nasze logo. W predefiniowanych elementach Easy Palette należy wybrać Studio/Objects oraz prawym przyciskiem myszy zaznaczyć opcję Insert (rys. 6). Czynności te zabezpieczą nas w przypadku pomyłki lub niespodziewanej awarii.

Etap 5.

Kliknij, aby powiększyćUstawiamy liczbę klatek/s na 25, oraz ustalamy czas trwania animacji naszego logo na 100 ramek, czyli 4 sekundy (rys. 7).

Etap 6.

Kliknij, aby powiększyćAnimujemy nasze logo. Można skorzystać z predefiniowanych elementów Studio/Motion znajdujących się w Easy Pallete. My jednak zrobimy to samodzielnie. Wybieramy z menu opcję Scale, następnie przeciągamy suwak klatek kluczowych na koniec. Dodajemy ostatnią klatkę kluczową, po czym wracamy do początkowej. Jeżeli zauważymy, że po pierwszej klatce ustawiona jest tuż za nią druga - kasujemy ją (dotyczy to również następnych ustawień). W oknie wartości X,Y,Z wpisujemy odpowiednio wartości 30,30,30 (rys. 9). Nasze logo się zmniejszyło. Można nacisnąć przycisk Play, aby obejrzeć powiększanie się loga.

Kliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyć

Określimy teraz początkową pozycję logo (w górnym lewym rogu poza ekranem). Wybieramy z menu opcję Position i postępujemy jak poprzednio, wpisując tylko wartości - 400, 300, 0 (rys. 10). Następnie nadajemy obiektowi rotację. Wybieramy z menu opcję Orientation i jak poprzednio wpisujemy wartości 360, 270, 0 (rys. 11). Naciskamy przycisk Play i obserwujemy uzyskany efekt.

Etap 7.

Kliknij, aby powiększyćDodajemy jeszcze rodzaj krawędzi Bevel, oraz wypełnienia Texture znajdujące się w predefiniowanych elementach Easy Palette (rys. 12). Dodatkowo możemy dodać inne ciekawe elementy. Szczególnie efektownie wygląda napis rzucający miękki cień.

Etap 8.

Kliknij, aby powiększyćZapisujemy czołówkę. W tym przypadku użyjemy nietypowego sposobu zapisu w formacie AVI, bez użytej kompresji, ale za to z włączonym kanałem alpha. Umożliwi to późniejsze bezproblemowe kluczowanie tła w programie edycyjnym oraz nałożenie loga na materiał wideo. Wybieramy z menu File opcję Creation Animation Files/Video File. Następnie wybieramy kartę Options i ustawiamy poszczególne parametry dla danej karty, np. Frame Type: Field Order A, Frame rate: 25, Compression: None, Data type: 32-Bit RGB (rys. 13). Na końcu wpisujemy nazwę pliku z czołówką i czekamy na zakończenie przeliczania.

Etap 9.

Uruchamiamy program edycyjny, np. Adobe Premiere. Importujemy plik z wygenerowaną czołówką. Ustawiamy na nim kluczowanie "Alpha Channel" (rys. 14). Z poziomu Premiere eksportujemy plik z nałożoną czołówką. Efekt końcowy widać na rys. 15.

Kliknij, aby powiększyćKliknij, aby powiększyć

W podobny sposób możemy postępować przy dodawaniu napisu prezentuje, wykorzystując do niego już zwykłe czcionki. Planszę końcową dla odmiany możemy zaprojektować w dowolnym programie graficznym.