Polski akrobata

Najnowsza polska wersja Acrobata 5.0 umożliwia swobodne kopiowanie i wklejanie fragmentów tekstu, wprowadzanie poprawek i tworzenie formularzy w formacie PDF bez obawy o zniekształcenie polskiej pisowni.

Najnowsza polska wersja Acrobata 5.0 umożliwia swobodne kopiowanie i wklejanie fragmentów tekstu, wprowadzanie poprawek i tworzenie formularzy w formacie PDF bez obawy o zniekształcenie polskiej pisowni.

Umożliwia zapamiętywanie polskich stron internetowych w formacie PDF dzięki funkcji Web Capture.

Moduł PDFMaker pozwala prosto tworzyć pliki Adobe PDF z aplikacji MS Office i instaluje się automatycznie, jeżeli użytkownik ma na swoim komputerze aplikacje MS Office.

Zobacz również:

Podczas edycji tekstu są wprowadzane poprawki, uwzględniane polskie znaki, natomiast opcja Wyszukiwanie zawiera specjalną funkcję ignorować polskie znaki.

Dodawanie uwag zawierających dowolny tekst do plików PDF jest dostępne teraz bezpośrednio z przeglądarki internetowej, przy czym funkcja ta pozwala także zaznaczać i wprowadzać poprawki w tekście oraz dodawać uwagi w formie elektronicznej itp.