Prędkośći (nie) za wiele...

Nagrywarki są coraz szybsze. Powstaje pytanie, czy pogoń za prędkością nie odbywa się kosztem jakości zapisu. Postanowiliśmy to sprawdzić.

Nagrywarki są coraz szybsze. Powstaje pytanie, czy pogoń za prędkością nie odbywa się kosztem jakości zapisu. Postanowiliśmy to sprawdzić.

Płyta płycie nierówna - nawet jeśli wydaje Ci się, że na obu krążkach znajdują się identyczne klony zapisanych danych. Nie zauważysz między nimi żadnej różnicy podczas korzystania z zasobów zgromadzonych na srebrzystym nośniku. Precyzyjne układy mechaniczne, optyczne i mechanizmy korygowania błędów w napędzie odczytującym naprawiają niedoskonałości zapisu. Jednak gdy na płycie znajdzie się zbyt wiele błędów, nie uda się odczytać wszystkich lub przynajmniej niektórych plików. Z tego względu jakość zapisu odgrywa ogromną rolę w nagrywaniu płyt CD-R. Proces chemicznego i mechanicznego starzenia się nośników powoduje utratę danych.

Zobacz również:

Prędkość za wszelką cenę

Wielu producentów przygotowało na tegoroczne targi CeBIT nowe, jeszcze szybsze nagrywarki. Wypalają płyty z 32-krotną prędkością zapisu. Niektóre firmy, np. Lite-On i Plextor, mają w zanadrzu napędy o 40-krotnej prędkości nagrywania. Jednak to ostatnie dni pościgu za prędkością. Większość producentów coraz większą uwagę poświęca nagrywarkom DVD. Poza tym uwarunkowania techniczne ograniczają ciągłe zwiększanie prędkości zapisu, a poprzeczka już od dłuższego czasu jest na najwyższym poziomie. Płyty nadwerężone już przez ząb czasu, przez częste użytkowanie lub przez niedoskonałości produkcyjne nie wytrzymują ogromnych sił odśrodkowych ani drgań występujących przy odczycie i zapisie w superszybkich napędach 40x. Poddane ekstremalnym warunkom pękają, stając się bezużyteczne. Nie musisz być stale przygotowany na najgorsze, ale powinieneś wiedzieć, że nagrywanie na najwyższych obrotach nie pozostaje bez konsekwencji.

Szybkość wzrasta, lecz co z jakością?

Wzrost prędkości - spadek jakościKliknij, aby powiększyćWzrost prędkości - spadek jakościJeśli przywiązujesz dużą wagę do bezpieczeństwa danych archiwizowanych na nośnikach CD-R, nie powinieneś wypalać płyt z maksymalną prędkością, którą dopuszcza nagrywarka. Nasze pomiary laboratoryjne wyraźnie wykazują, że za czas zaoszczędzony szybszym zapisem płyty płacisz większą podatnością danych na uszkodzenia, które uniemożliwiają odczyt. Próżno szukać informacji na ten temat u producentów nagrywarek i czystych nośników. Zamiast faktów o negatywnym wpływie wzrostu prędkości na jakość słyszy się niekiedy odwrotną argumentację. Większe prędkości nagrywania pozwalają łatwiej zapanować nad niepożądanymi efektami termicznymi, co umożliwia precyzyjniejsze wypalanie płyt.

Publikacje niezależnych organizacji (np. pod adresem www.digido.com/ chart.html) dotyczące wspomnianej problematyki należą do rzadkości. Na dodatek mają swoją datę, nie odzwierciedlając aktualnego stanu rzeczy. Z tego względu związek pomiędzy prędkością i jakością zapisu pozostawał dotychczas tajemnicą przemysłu elektronicznego. Nadszedł czas, aby to zmienić.

Dokładność ponad wszystko

Na każdej płycie CD roi się od błędów. Jeden krążek zawiera przeciętnie kilka tysięcy drobnych defektów. Pozostają niezauważone przez użytkownika dzięki dopracowanym mechanizmom korygowania, które pieczołowicie rekonstruują dane zgromadzone na płycie. Ogromną skuteczność działania zawdzięczasz dwu- a niekiedy nawet trzypłaszczyznowej korekcie błędów. Dopiero, gdy na płycie znajdzie się tyle błędów, że mechanizm korygowania nie da sobie z nimi rady, system operacyjny lub pogram odczytujący dane z płyty zgłosi błąd odczytywania pliku lub w ogóle odmówi odczytu płyty. Jeśli zdarzy Ci się znaleźć w tej przykrej sytuacji, spróbuj szczęścia, korzystając z innego napędu (np. w komputerze kolegi). Poszczególne modele różnią się nie tylko osiągami, lecz również mechanizmami i algorytmami korygowania błędów. Jeżeli próba odczytania powiedzie się, wykorzystaj tę szansę na utworzenie kopii wszystkich plików z krnąbrnej płyty. Być może masz ostatni raz dostęp do zawartości krążka.

W skrócie: prędkość nagrywania

Grunt to szybkość - sądzi większość właścicieli nagrywarek. Tymczasem nasze testy dowodzą, że nie zawsze warto wypalać z maksymalną prędkością, jaką oferuje napęd. Szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na możliwie dużym bezpieczeństwie archiwi-zowanych danych. Przykładowo napędy o 24-krotnej prędkości zapisu nie uzyskują najlepszej wydajności, pracując na najwyższych obrotach, lecz z o połowę mniejszą, czyli 12-krotną prędkością.

Podsumowując powyższe stwierdzenia, nasuwa się wniosek, że jakość zapisu danych jest odwrotnie proporcjonalna do liczby błędów na nagranej płycie.

Jakość pod lupą

Aby zbadać, jak duży wpływ na jakość zapisu ma prędkość wypalania, nagraliśmy 30 płyt wielu marek, stosując różne prędkości z zakresu od 4x do 24x. Testy przeprowadziliśmy z użyciem trzech nagrywarek: Yamahy CRW3200E, Philipsa CDRW 2010 i Plextora CD-R PX-W2410A.

Modele Yamahy i Plextora oferują 24-krotną prędkość zapisu, Philips zaś nagrywa maksymalnie z 20-krotną prędkością. Wszystkie płyty użyte do testów są przeznaczone do nagrywania w zakresie od 1x do 24x.

Po nagraniu nośników poddaliśmy je pomiarom, stosując w tym celu precyzyjny osprzęt: Audiodev CD-Cats SA3, Hewlett-Packard Time Interval Analyzer E1740A i Philips JET 920.

Prędkość nagrywaniaKliknij, aby powiększyćPrędkość nagrywaniaJakość zapisu nie ma swej oddzielnej miary. Wpływa na nią wiele czynników. Można podjąć próbę wyrażenia jakości zapisu za pomocą kilku podstawowych parametrów.

Poniższe oceny opieramy na trzech wielkościach: BLER (Block Error Rate, blokowa stopa błędu), deviation (odchylenia sygnału) i jitter (chwilowe braki stabilności sygnału). Stanowią one wiarygodne parametry oceny - przede wszystkim w sytuacji, gdy pomiary innych wielkości nie pozwalają wyciągać wniosków względem jakości zapisu. Każda z wymienionych wielkości ma jednakowy wpływ na ocenę końcową. Poniżej zamieszczamy krótkie objaśnienia odnośnie wszystkich trzech parametrów.

BLER (Block Error Rate) określa częstotliwość, z jaką musi wkraczać mechanizm korygowania błędów. Pozostałe wielkości (jitter i deviation) wyznaczają stopień odchyleń długości rowków (pits) i odstępów między nimi (lands) od normy. Wspomniane rowki i odstępy stanowią właściwy nośnik informacji na płycie. Są mikroskopijnymi znacznikami nanoszonymi podczas zapisu i analizowanymi w czasie odczytywania danych.

Właściwy dobór tempa

Wyniki pomiarów okazały się jednoznaczne. Wprawdzie wszystkie nagrywarki i nośniki uzyskały zadowalające noty w obrębie całego zakresu prędkości, jednak udało nam się dowieść, że istnieje ścisły związek między prędkością zapisu i jakością nagrywania. Najlepsze rezultaty osiągnęliśmy, stosując 12-krotną prędkość zapisu. Nie budzą one najmniejszego zdziwienia. Przecież producenci nagrywarek i płyt muszą optymalizować swoje wyroby w taki sposób, aby oferowały akceptowalne wyniki w całym spektrum dostępnych prędkości. W naszym przypadku spektrum to sięga od 1-krotnej do 24-krotnej prędkości. Zatem nie ulega wątpliwości, że najlepszej jakości nie da się wydobyć na skrajnych krawędziach zakresu, lecz w samym środku.

Podsumowując, należy przyznać, że producenci doskonale opanowali technologie umożliwiające zapis i odczyt płyt CD-R. Oznacza to, że możesz wyciskać na co dzień siódme poty z nagrywarki, stosując maksymalną prędkość zapisu.

Jeśli jednak przykładasz ogromną wagę do bezpieczeństwa archiwizowanych danych lub jeżeli masz do zgrania bardzo ważne zasoby danych, nie powinieneś dawać gazu do dechy. Aby zwiększyć szansę przeżycia danych zgromadzonych na płytach, nie wystarczy przyhamować podczas nagrywania. Oprócz tego zaleca się stosować dobre, wypróbowane krążki i dbać o nośniki, stosując się do wskazówek producentów.