Kablologia

Każde urządzenie audio-wideo, takie jak kamera czy magnetowid, wyposażone jest w złącza przyłączeniowe, niezbędne do przesyłania obrazu i dźwięku. Również karty do edycji wideo mają złącza spełniające analogiczną funkcję. Do ich wzajemnych połączeń stosujemy przewody zakończone odpowiednimi wtyczkami.

Każde urządzenie audio-wideo, takie jak kamera czy magnetowid, wyposażone jest w złącza przyłączeniowe, niezbędne do przesyłania obrazu i dźwięku. Również karty do edycji wideo mają złącza spełniające analogiczną funkcję. Do ich wzajemnych połączeń stosujemy przewody zakończone odpowiednimi wtyczkami.

Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Analogowy obraz i dźwięk najczęściej jest przesyłany odrębnymi przewodami połączeniowymi. Wyjątek stanowi uniwersalny przewód SCART, nazywany również często Eurozłączem, który oprócz przesyłania różnymi sposobami obrazu wideo (Composite, S-Video, RGB), umożliwia jednoczesne przesyłanie mono- lub stereofonicznego dźwięku.

Zobacz również:

1 Przesyłanie obrazu

1.1 Composite Video

To najbardziej popularna metoda przesyłania analogowego obrazu wideo, stosowana praktycznie w każdym domowym sprzęcie wideo, np. magnetowidach i kamerach VHS, Video8 oraz kartach do edycji wideo. Informacja o obrazie jest przenoszona w pojedynczym sygnale składającym się ze zmodulowanego sygnału chrominancji, (C) zmiksowanego z sygnałem luminancji (Y). Z tego powodu uzyskany obraz ma średnią jakość i podatny jest na zakłócenia. Do połączeń używa się przewodu zakończonego wtyczką RCA (Cinch), rzadziej BNC. Gniazda przyłączeniowe oznaczane są najczęściej jako Video, Composite lub CVBS. Każde urządzenie audio-wideo wyposażone w gniazdo SCART (Eurozłącze), również umożliwia przesyłanie tego typu sygnału.

1.2 S-Video

Kliknij, aby powiększyćTo znacznie lepsza metoda przesyłania analogowego obrazu wideo w porównaniu z wymienioną wcześ-niej. Często stosowana w sprzęcie średniej klasy, np. magnetowidach i kamerach S-VHS, Hi8 oraz kartach do edycji wideo. Zalecana również przy analogowym odtwarzaniu lub kopiowaniu bezpośrednio z kamer i magnetowidów cyfrowych DV/Digital8. Informacja o obrazie jest przenoszona odrębnymi sygnałami luminancji (Y) i chrominancji (C). Dzięki odseparowaniu sygnałów uzyskany obraz jest bardzo dobrej jakości. Do połączeń używa się dwużyłowego przewodu zakończonego wtyczką 4-pin miniDIN. W przypadku połączeń z niektórymi starszymi monitorami telewizyjnymi może być również stosowany przewód zakończony parą wtyczek RCA (Cinch). Gniazda przyłączeniowe oznaczane są najczęściej jako S-Video lub Y/C. Również w przypadku tego sygnału można skorzystać z gniazda SCART (Eurozłącze), jednak często wymagane jest dodatkowe mechaniczne lub elektroniczne przełączenie urządzenia na pracę w trybie S-Video.

1.3 Component Video

Jest to najlepsza metoda przesyłania analogowego obrazu wideo, stosowana tylko w sprzęcie profesjonalnym, np. magnetowidach Betacam SP, MII i kartach do edycji wideo. Informacja o obrazie jest przenoszona trzema odrębnymi sygnałami komponentowymi. Taki sposób przesyłania sygnału zapewnia uzyskanie najlepszej jakości dostępnej w sprzęcie analogowym. Do połączeń używa się 3 odrębnych przewodów zakończonych najczęściej wtyczkami BNC. Gniazda przyłączeniowe oznaczone są jako: Y, B-Y, R-Y; Y, Pb, Pr lub skrótem YUV.

1.4 RGB Video

Kliknij, aby powiększyćTo zbliżona do poprzedniej metoda przesyłania obrazu wideo wysokiej jakości, stosowana przede wszystkim w wyższej klasy odtwarzaczach DVD, telewizorach i rzutnikach. Informacja o obrazie jest przenoszona trzema odrębnymi sygnałami komponentowymi. Do połączeń używa się najczęściej przewodu zakończonego złączami SCART (Eurozłącze) lub jego kombinacją z trzema wtyczkami RCA (Cinch). Gniazda przyłączeniowe SCART, obsługujące sygnały RGB, oznaczane są dopiskiem "RGB".

2 Przesyłanie dźwięku

2.1 Złącza liniowe

Kliknij, aby powiększyćSą to popularne złącza do przesyłania analogowego dźwięku. Najczęściej towarzyszą przesyłanym sygnałom Composite Video i S-Video. Do przesyłania sygnału używa się pojedynczego przewodu (lub pary przewodów w przypadku dźwięku stereofonicznego), zakończonego wtyczką RCA (Cinch).

W sprzęcie komputerowym zamiast RCA (Cinch), czasami stosuje się gniazda i wtyczki 3,5 mm stereo minijack. Gniazda przyłączeniowe oznaczone są najczęściej jako Audio L (Left) i Audio R (Right), Line In lub Out.

2.2 Złącza zbalansowane

Kliknij, aby powiększyćTo sposób przesyłania analogowego dźwięku stosowany w sprzęcie profesjonalnym, np. magnetowidach, kamerach (również cyfrowych DVCAM) oraz profesjonalnych kartach do edycji wideo. Do przesyłania sygnału używa się trójżyłowego przewodu zakończonego wtyczkami XLR typu męskiego i żeńskiego. Ponadto w kamerach wyposażonych w ten typ gniazda możliwe jest zapewnienie zasilania mikrofonu (48 V) tzw. Phantoma. Sposób przesyłania dźwięku zapewnia bardzo wysoką jakość oraz odporność na zakłócenia. Gniazda przyłączeniowe oznaczane są zazwyczaj jako Audio Balanced L i R lub XLR L i R.

2.3 Złącza cyfrowe

Kliknij, aby powiększyćW odróżnieniu od zapisu analogowego, cyfrowo zapisany obraz i dźwięk jest przesyłany w sposób całkowicie bezstratny, gwarantując najwyższą jakość nawet przy wielokrotnym przesyłaniu sygnału z jednego urządzenia do drugiego. W popularnym cyfrowym sprzęcie audio-wideo do przenoszenia sygnału stosuje się przewody zawierające dwie pary ekranowanych skręconych przewodów do transmisji oraz dodatkowo parę przewodów do zasilania (maksymalnie 12,6 V). W zależności od posiadanej konfiguracji używamy jednego z trzech typów przewodów zakończonych złączami: 4-pin na 4-pin, 4-pin na 6-pin lub 6-pin na 6-pin. Gniazda przyłączeniowe oznaczone są jako IEEE-1394, i.Link, FireWire lub DV IN/OUT. Do przesyłania cyfrowo zapisanego dźwięku używa się przewodu koaksjalnego, zakończonego wtyczkami RCA (Cinch). Gniazda przyłączeniowe są oznaczane jako S/PDIF lub Digital Coaxial.

Schematy połączeńKliknij, aby powiększyćSchematy połączeń

W sprzęcie profesjonalnym do przenoszenia cyfrowo zapisanego obrazu wykorzystuje się złącza SDI i AES/EBU dla dźwięku. Do przenoszenia sygnałów używa się przewodów zakończonych wtyczkami BNC oraz rzadziej XLR dla złączy AES/EBU. Nazwy gniazd przyłączeniowych są zbieżne z nazwami złączy.