Ocean w 3D Studio Max

Niemal każdy program do modelowania trójwymiarowego oferuje więcej niż jedną metodę osiągnięcia tego samego efektu.

Niemal każdy program do modelowania trójwymiarowego oferuje więcej niż jedną metodę osiągnięcia tego samego efektu.

Kliknij, aby powiększyćWybór metody zależy przede wszystkim od indywidualnych preferencji użytkownika. Należy jednak zwrócić baczną uwagę na ekonomiczność wybranej drogi. Dużym atutem 3D Studio Max jest bogaty zestaw modyfikatorów, niezwykle upraszczających pracę nad modelem. Można, oczywiście, każdy z oferowanych efektów uzyskać "ręcznie", ale w większości sytuacji zajmie nam to nieporównanie więcej czasu niż użycie gotowej procedury. Jednym z takich przypadków jest modelowanie pofalowanej powierzchni oceanu.

Zobacz również:

Obiekt bazowy

W głównej belce narzędziowej uaktywniamy zakładkę Objects <font color="#FF0000">1. i wybieramy pierwszą ikonę (Box Objects).

Kliknij, aby powiększyć

Rysowanie prostopadłościanu najwygodniej zacząć w oknie widoku z góry (Top) <font color="#FF0000">2..

Kliknij, aby powiększyć

Obiekt, który powstał, nie jest jeszcze dostosowany do naszych potrzeb - przede wszystkim należy zagęścić jego siatkę, aby efekt wędrujących mas wody był najbliższy realizmowi. W tym celu w bocznym panelu włączamy zakładkę modyfikacji (Modify) <font color="#FF0000">3.. Ten obszar interfejsu Maxa będziemy od tej pory wykorzystywać najczęściej.

Kliknij, aby powiększyć

Parametry długości i grubości (Length, Width) w stworzonym przeze mnie prostopadłościanie to 5000 dla każdej z wartości.

Wysokość (Height) można ustawić dowolnie - w mojej scenie ma ona wartość 5.

Parametry znajdujące się poniżej, odpowiadają za gęstość siatki obiektu - ilość segmentów długości i szerokości ustawiam na 200, wysokości natomiast na 5.

Zaznaczenie pola Generate Mapping Coords odpowiada za dopasowanie koordynat tekstury do obiektu <font color="#FF0000">4..

Kliknij, aby powiększyć

Wyraźnie widać, że siatka stała się gęsta. Powoduje to również znacznie większe obciążenie naszej maszyny. Aby usprawnić modelowanie i odświeżanie ekranu, można przełączyć program w tryb pracy w jednym oknie - w naszym przypadku najwygodniejszy będzie widok perspektywiczny (za przełączanie się pomiędzy trybami: 4 widoki/1 widok odpowiada klawisz w).