Sposób na rybę

Znaki zodiaku są dość wdzięcznym materiałem do zilustrowania dla grafika.

Znaki zodiaku są dość wdzięcznym materiałem do zilustrowania dla grafika.

Kliknij, aby powiększyćWybór konwencji i formy przekazu zależy zazwyczaj od potrzeb klienta. W tym wydaniu digita chciałbym rozpocząć cykl prezentacji znaków zodiaku wykonanych w różnych programach graficznych.

Zodiakalne Ryby zaprezentuję w Illustratorze 10, jednym z wiodących programów grafiki wektorowej.

Zobacz również:

<font color="#FF0000">1. Kształt ryb rysujemy narzędziem pióra z palety narzędziowej Illustratora. Jeżeli nie od razu uda się znaleźć odpowiednią formę dla poszczególnych elementów, to modyfikując obrys krzywych Béziera można na każdym etapie pracy nad ilustracją wrócić do tych jej fragmentów, z których nie jesteśmy zadowoleni.

Kliknij, aby powiększyć

<font color="#FF0000">2. Jeżeli dodajemy większą ilość drobnych elementów graficznych (tutaj rybie łuski), dobrze jest je zgrupować (option, shift, G - z klawiatury), tak aby łatwiej było pracować nad ilustracją.

Kliknij, aby powiększyć

<font color="#FF0000">3. Korzystając z narzędzia gradient mesh z palety narzędziowej Illustratora wprowadzamy miękkie przejścia kolorystyczne w granicach kształtów elementów graficznych. Otrzymujemy siatkę krzywych, którą możemy modyfikować w zależności od tego, jak bardzo zależy nam na modelunku ryby. Wewnątrz siatki zmieniamy kolor, przenosząc wybraną barwę z palety do punktu węzłowego w siatce.

Kliknij, aby powiększyć

<font color="#FF0000">4. W łuskach wprowadzamy przejście tonalne, tak aby w zestawieniu z kolorem pod spodem zyskały na przestrzenności. Sugerujemy w ten sposób pojawienie się światła i jego kierunek na powierzchni łusek. W zgrupowanych łuskach możemy kopiować, te, którymi chcemy jeszcze uzupełnić wolną przestrzeń na rybie. Wybieramy z palety narzędzi strzałkę po prawej stronie do selekcji i wciskamy ¤-C, a nstępnie ¤-V z klawiatury. Ponownie korygujemy siatkę gradient mesh i ksztat niektórych linii.

Kliknij, aby powiększyć

<font color="#FF0000">5. Łuskom możemy nadać efekt przezroczystości koloru. Ustawienie procentowe dla kilku kształtów bierzemy z palety narzędziowej Color Attributes. Zmieni to nieco ich kolor, ale w całości powierzchnia zyska na atrakcyjności graficznej.

Kliknij, aby powiększyć

<font color="#FF0000">6. Na koniec wprowadzamy linie przypominające kształt fal morskich.

Kliknij, aby powiększyć

Różnicujemy ich grubość. Całość grupujemy i zapisujemy plik w formacie eps.