Kopia XP

Ile kosztuje pełne ubezpieczenie zainstalowanego systemu Windows XP lub 2000? Według nas około 10 złotych i 15 minut Twojego cennego czasu.

Ile kosztuje pełne ubezpieczenie zainstalowanego systemu Windows XP lub 2000? Według nas około 10 złotych i 15 minut Twojego cennego czasu.

Chomikowanie - w Rejestrze znajdują się zaszyfrowane informacje o ostatnio przywoływanych skrótach przez użytkownika. Odszyfrujesz je za pomocą naszego skryptu ROT13.VBS.Kliknij, aby powiększyćChomikowanie - w Rejestrze znajdują się zaszyfrowane informacje o ostatnio przywoływanych skrótach przez użytkownika. Odszyfrujesz je za pomocą naszego skryptu ROT13.VBS.Zainstalowałeś Windows XP lub 2000. System, sprzęt i oprogramowanie - wszystko działa bez zarzutu. Ustawiłeś konfigurację ściśle według swoich upodobań i potrzeb. Ale jak zachować idealny stan systemu na przyszłość?

Zobacz również:

Wykonując kilka stosunkowo prostych czynności, możesz utworzyć zapasową kopię systemu, którą przywrócisz w razie awarii. Aby przygotować kopię, zastosuj się do poniższych wskazówek:

1. Włóż płytę instalacyjną Windows XP/2000 do napędu. Przywołaj wiersz poleceń (kryje się w programie CMD.EXE) i przejdź poleceniem cd i386 do katalogu z plikami instalacyjnymi. Następnie wpisz polecenie winnt /cmdcons, aby zainstalować konsolę odzyskiwania na twardym dysku. Wprawdzie nie jest to konieczne, ale w znacznym stopniu ułatwia dalszy tok postępowania.

2. Skopiuj plik WINBACK.BAT z płyty dołączonej do bieżącego numeru lub pobierz go z witryny www.pcworld.pl, umieszczając w dowolnym katalogu na dysku. Gdy uruchomisz ten plik dwukrotnym kliknięciem, skopiuje wszystkie zbiory zainstalowanego systemu do katalogu \WINBACK. Na dodatek utworzy dwa skrypty pomocnicze (#1 i #2), które wyręczą Cię w mozolnym wpisywaniu poleceń z poziomu konsoli odzyskiwania.

3. Teraz możesz rozpocząć kopiowanie Rejestru przy użyciu konsoli odzyskiwania. Zrestartuj w tym celu system i wybierz wczytanie konsoli w menu startowym. Skopiowana uprzednio, lecz niepełna wersja systemu Windows, pojawi się jako oddzielny punkt menu. Zaloguj się w oryginalnym systemie, co wymaga zazwyczaj podania hasła administratora. Następnie wpisz polecenie

batch c:\#1

Skrypt #1 skopiuje tymczasowo pliki Rejestru do katalogu głównego. Korzystając z polecenia logon, zaloguj się w skopiowanym systemie Windows. Następnie wprowadź polecenie

batch c:\#2

aby umieścić Rejestr w założonej uprzednio kopii systemu.

To ostatnia czynność archiwizowania Windows XP/2000. Od tej pory możesz w każdej chwili odtworzyć pierwotny stan systemu za pomocą konsoli odzyskiwania. Zaloguj się w oryginalnym systemie i zmień nazwę instalacji:

ren <Windows> <DowolnaNazwa>

Potem zaloguj się poleceniem logon w skopiowanym systemie i użyj polecenia

ren winback <Windows>

aby przypisać mu nazwę oryginału. Na koniec słowo na temat kosztów. Kopia systemu zajmuje około 1 GB, co przy aktualnych cenach twardych dysków może kosztować mniej więcej 10 złotych. Mając pod ręką płytę instalacyjną Windows XP/2000, zainstalujesz konsolę odzyskiwania w dwie minuty. Przetwarzanie pliku wsadowego WINBACK.BAT i tworzenie kopii systemu trwa co najwyżej pięć minut.

Jeśli zastosujesz się do wskazówek w konsoli i pamiętasz hasło administratora, wykonanie kopii zajmie Ci mniej czasu niż wspomniany kwadrans.

Sztuczki na każdą okazję

95, 98, Me, NT, 2000, XP

Kopiowanie i przesuwanie

Gdy wciśniesz klawisz [Shift] i klikniesz przycisk Nie, Windows nie zastąpi plików istniejących w katalogu docelowym.Kliknij, aby powiększyćGdy wciśniesz klawisz [Shift] i klikniesz przycisk Nie, Windows nie zastąpi plików istniejących w katalogu docelowym.Próbujesz skopiować lub przemieścić pliki w oknie Eksploratora z jednego folderu do innego. Jeśli folder docelowy zawiera pliki o takich samych nazwach, system będzie wyświetlać okna dialogowe z pytaniem, czy ma zastąpić istniejący plik. Wprawdzie możesz kliknąć przycisk Tak na wszystkie, aby zainicjować zastąpienie wszystkich plików bez konieczności kolejnych potwierdzeń, jednak brakuje przycisku Nie na wszystkie, który pozwoliłby za jednym zamachem zabronić usuwania poprzednich wersji plików. Tymczasem Eksplorator oferuje tę funkcję, ale nie została ona ujęta w dokumentacji. Klikając przycisk Nie, przytrzymaj naciśnięty klawisz [Shift]. Wówczas Eksplorator nie zamieni ani jednego z plików, lecz przeniesie lub skopiuje tylko te obiekty, których nie ma w folderze docelowym.

95, 98, Me, NT, 2000, XP

Zdradzieckie zapiski

Windows uwielbia chomikować dane użytkownika. Czy jesteś pewien, że zatarłeś wszystkie ślady swej pracy, uprzątając foldery, w których są przechowywane tymczasowe pliki internetowe, pliki cookies i ostatnio używane dokumenty?

Środowisko Windows przechowuje w Rejestrze mnóstwo informacji o tym, jakie elementy przywoływałeś z poziomu Ulubionych i menu Start od momentu zainstalowania systemu. Zajrzyj do klucza "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\UserAssist". Ujrzysz w nim dwa podklucze o nazwach w postaci szesnastkowej. Każdy z nich zawiera kolejny podklucz "Count".

W kluczach "Count" są protokołowane nazwy skrótów przywoływanych z pulpitu, z Ulubionych i z menu Start. Jednak w tym przypadku Windows nie daje sobie zaglądać w karty. Wszystkie zapisy są zaszyfrowane. W razie potrzeby możesz usunąć niepotrzebne wartości. Jednak zanim to zrobisz, możesz sprawdzić, jakie ślady Twojej działalności zostały zaprotokołowane w Rejestrze.

Oba klucze przechowują łańcuchy znaków, które na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie nieuporządkowanych zbitek literowych - np. R:\\cpjbeyq.rkr. W rzeczywistości masz do czynienia z nadzwyczaj prostym algorytmem szyfrowania - tzw. szyfrem Cezara (nazwa pochodzi od cesarza rzymskiego Juliusza Cezara, który przypuszczalnie pierwszy stosował tego rodzaju technikę szyfrowania). Metoda ta polega na przesuwaniu (do przodu) każdej litery tekstu jawnego o ściśle określoną liczbę pozycji w alfabecie. Szyfr Cezara zalicza się do szyfrów cyklicznych. Oznacza to, że alfabet jest postrzegany jako zamknięty okrąg - po literze Z następuje litera A.