XP do usług

Windows XP bezpośrednio po instalacji skonfigurowany jest w sposób daleki od ideału. Dotyczy to również domyślnie uruchamianych usług systemowych.

Windows XP bezpośrednio po instalacji skonfigurowany jest w sposób daleki od ideału. Dotyczy to również domyślnie uruchamianych usług systemowych.

Moduł Usługi.Kliknij, aby powiększyćModuł Usługi.Zadaniem systemu operacyjnego jest świadczenie użytkownikom komputerów usług, takich jak udostępnianie systemu plików, drukowanie, obsługa komunikacji sieciowej oraz rozpoznawanie i zarządzanie nowo instalowanym sprzętem. Większość usług jest konieczna do pracy systemu, a pozbycie się ich może doprowadzić do katastrofy. Jednak decyzję o uaktywnieniu niektórych z nich powinien podjąć administrator systemu w zależności od swoich potrzeb.

Zobacz również:

Czym są usługi?

Pomoc Windows XP definiuje usługę (serwis) jako program, procedurę lub proces, którego zadaniem jest wykonywanie określonych funkcji systemowych w celu obsłużenia innych programów. Usługi uruchamiane są najczęściej na poziomie zbliżonym do sterowników i co bardzo ważne, są niezależne od profilu użytkownika. Oznacza to, że ich włączenie nie wymaga zalogowania się do Windows. Równie ważną cechą usług jest współpraca z innymi aplikacjami lub usługami. Wiele programów korzysta na przykład z informacji generowanych przez Dziennik zdarzeń.

Pierwszy typ to usługi systemowe.

Ich celem jest wykonywanie zadań związanych z pracą systemu operacyjnego, np. Przeglądarka komputerów odpowiada za zbieranie i przechowywanie informacji o obecności komputerów w sieci. Jeśli pracujesz w domu, jest całkowicie zbędna. Innym rodzajem usług są te, które towarzyszą oprogramowaniu instalowanemu w systemie. W takim wypadku instalator oprogramowania dodaje i konfiguruje serwisy mające pracować na potrzeby danej aplikacji. Za przykład posłużyć może MS SQL Server 2000 lub MS Exchange 2000.

Zarządzanie wymienionymi wyżej usługami przeprowadzane jest w tle, bez udziału użytkownika. Odpowiadają za to albo widoczne w Menedżerze zadań procesy services.exe i svchost.exe, albo oddzielne procesy każdego z serwisów.

Jest jeszcze trzeci typ usług, czyli oprogramowanie uruchamiane w trybie serwisu przez administratorów systemu. Jeżeli masz odpowiednie uprawnienia, możesz uruchomić aplikację jako usługę, co ma tę zaletę, że nie jest związane z profilem użytkownika.

Gdzie je znaleźć?

Administrowanie i monitorowanie serwisów może być przeprowadzane na kilka sposobów. Najprościej skorzystać z modułu Usługi. Dostęp do niego uzyskasz, wybierając Start | Ustawienia | Panel sterowania | Narzędzia administracyjne | Usługi. Innym, o wiele prostszym sposobem jest wpisanie w pole Uruchom, polecenia services.msc. Warto pamiętać o tym, że do manipulacji usługami niezbędne są odpowiednie uprawnienia. W tym celu trzeba się zalogować do XP na konto Administratora lub konto należące do grupy Administratorzy.

Innym sposobem monitorowania systemu jest uruchomienie Menedżera zadań (np. wybranie kombinacji klawiszy [Ctrl Shift Esc]). Wybranie karty Procesy pozwala na bieżącą obserwację, jakie procesy są uruchomione w systemie. Niestety, Menedżer zadań nie pokazuje usług związanych z poszczególnymi procesami. Możesz zaobserwować, że działają procesy services.exe lub kilka svchost.exe, ale nie będziesz wiedział, jakie serwisy są z nimi związane.

Aby ominąć to ograniczenie, można się posłużyć poleceniem wiersza poleceń tasklist. Z odpowiednim parametrem pozwala ono na szczegółową obserwację tego, co dzieje się w Twoim bądź zdalnym komputerze.

Chcąc sprawdzić, co jest związane na przykład z procesem services.exe, należy podać parametr /svc, a do obserwacji innej maszyny wystarczy po przełączniku /s wpisać adres IP lub nazwę komputera.

Wskazówka

Jeśli chcesz się szybko dostać do ustawień serwisów, a nie jesteś zalogowany jako Administrator systemu, posłuż się wywoływaną z menu kontekstowego opcją Uruchom jako (kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Usługi w narzędziach administracyjnych). Ten sposób uruchamiania zadań jest zalecany, gdyż tylko dana usługa działa z wysokimi uprawnieniami.

Ośrodek kontroli

Moduł Usługi jest głównym ośrodkiem kontrolowania serwisów systemu Windows XP. Po uruchomieniu Services.msc można zobaczyć aktualnie załadowane usługi oraz dowiedzieć się, do czego służy każda z nich. W zależności od tego, jaki widok wybrał użytkownik (Rozszerzony czy Standardowy), do każdego z serwisów dołączony jest krótki opis poszczególnych usług. W dalszej części artykułu wyjaśnimy dokładniej znaczenie najważniejszych.

Wynik polecenia <b>tasklist</b>.Kliknij, aby powiększyćWynik polecenia tasklist.W kilku kolumnach głównego okna przystawki wymienione są następujące właściwości usług: Nazwa, Opis, Stan, Typ uruchomienia oraz Logowanie jako. Zawartość pierwszych dwóch kolumn nie wymaga wyjaśnień. Kolumna Stan informuje o aktualnym stanie danej usługi, który po zaznaczeniu i kliknięciu serwisu prawym przyciskiem myszy możesz zmienić, tzn. uruchomić ją, zatrzymać, wstrzymać lub ponownie uruchomić.

Jedną z najważniejszych cech każdej z usług jest tryb uruchomienia. Definiuje on, w którym momencie dany serwis ma być uruchamiany: automatycznie podczas startu systemu, ręcznie w dowolnym momencie albo nigdy. Ostatnia kolumna okna Usługi podaje nazwę konta, do którego serwis będzie się logował podczas startu systemu.

Uwaga!

W większości wypadków usługi żyją własnym życiem i do zarządzania nimi wystarczy posłużenie się odpowiednim modułem (działa tak np. IIS, czyli internetowe usługi informacyjne). Stan i obecność części serwisów mogą być kontrolowane za pomocą zainstalowania, odinstalowania bądź konfiguracji komponentów systemu operacyjnego (przykładem niech będzie Zapora połączenia internetowego). Tylko pewne usługi, np. Urządzenie alarmowe (znany z NT i W2K Alerter) powinny być modyfikowane w oknie modułu Usługi.

Właściwości usług

Każda z usług pracujących w XP ma dużo parametrów, które pozwalają na przystosowanie jej do potrzeb systemu. Po wybraniu opcji Właściwości z menu podręcznego można sprawdzić na karcie Ogólne, jak nazywa się usługa, jaka jest ścieżka do pliku wykonywalnego danego serwisu i kiedy jest on uruchamiany. Warto zaznaczyć różnicę między tym, co podaje pole Nazwa usługi, a zawartością nazwy wyświetlanej. Nazwa wyświetlana identyfikuje serwis i służy raczej użytkownikowi.

Właściwą nazwę usługi (np. Browser w wypadku Przeglądarki komputera) wykorzystuje system. Możesz to łatwo zaobserwować w wynikach działania polecenia tasklist, gdzie nazwa "Browser" będzie wymieniona jako składowa svchost.exe.

Najważniejszym ustawieniem na karcie Ogólne jest Typ uruchomienia. Każda z usług może być uruchamiana automatycznie lub ręcznie albo zostać całkowicie wyłączona. Gdy wybierzesz opcję Automatyczny, usługa będzie uruchamiana w czasie ładowania systemu. Niektóre serwisy, np. oprogramowanie antywirusowe i firewalle, muszą być tak włączane, żeby system lub zainstalowane aplikacje działały prawidłowo.

Gdy w Typie uruchomienia zaznaczona jest opcja Ręczny, uruchomienie usługi musi być spowodowane działaniem użytkownika lub systemu. Może to być np. zainicjowanie pracy programu (winchat.exe wyzwala serwis DDE sieci) lub przejście do właściwości połączenia sieciowego i uruchomienie Zapory połączenia internetowego.

Jeśli w Typie uruchomienia ustawisz opcję Wyłączony, dany serwis nie zostanie uruchomiony. Gdy zależy Ci na zwiększeniu bezpieczeństwa systemu, warto tak ustawić niektóre usługi, bo ręczny typ uruchamiania może być łatwo zmodyfikowany. Odpowiednio spreparowany skrypt lub aplikacja zainicjuje działanie usługi, co z kolei przyczyni się do powstania dziury w systemie.

Uwaga!

Część serwisów może się włączyć automatycznie na skutek działania użytkownika. Nieprzemyślane zablokowanie któregoś z nich (ustawienie trybu uruchamiania na Wyłączony), może doprowadzić do niepoprawnego działania Windows lub wybranej aplikacji.