Pasmanteria na pulpicie

Paski narzędzi kuszą atrakcyjnym wyglądem i oferują błyskawiczny dostęp do zasobów. Ale jak utworzyć ich zapasowe kopie na wypadek awarii?

Paski narzędzi kuszą atrakcyjnym wyglądem i oferują błyskawiczny dostęp do zasobów. Ale jak utworzyć ich zapasowe kopie na wypadek awarii?

Elegancko i przejrzyście - utworzenie takiego paska zajmuje zaledwie kilka minut i pozwala uporządkować pulpit. Dzięki niemu wszystkie foldery i najczęściej używane aplikacje są dostępne jednym kliknięciem myszy. Nieużywany chowa się za lewą krawędź obszaru roboczego.Kliknij, aby powiększyćElegancko i przejrzyście - utworzenie takiego paska zajmuje zaledwie kilka minut i pozwala uporządkować pulpit. Dzięki niemu wszystkie foldery i najczęściej używane aplikacje są dostępne jednym kliknięciem myszy. Nieużywany chowa się za lewą krawędź obszaru roboczego.W dalszej części działu W PRAKTYCE znajdziesz kilka porad poświęconych paskom narzędzi, które stanowią jeden z najważniejszych i najbardziej praktycznych elementów nawigacji w Windows. Dobrze pomyślane potrafią w znacznym stopniu ułatwić korzystanie z systemu, w dodatku tworzenie ich jest bardzo proste. Równie łatwo można niechcący zmienić konfigurację paska lub wysłać go w niebyt. Przydałaby się możliwość archiwizowania tych elementów, jednak na próżno szukać odpowiedniej funkcji w zakamarkach systemu.

Zobacz również:

Bieżące ustawienia wszystkich pasków Windows przechowuje w Rejestrze. Paski bieżącego użytkownika mieszczą się w kluczu HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop, a wszystkich użytkowników - w kluczu HKEY_USERS\.Default\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop. Wprawdzie można te klucze wyeksportować do plików REG, by móc je wczytać w razie potrzeby, jednak nie przyniesie to pożądanego skutku. Konfiguracja paska zadań i pasków narzędzi jest wczytywana wyłącznie podczas uruchamiania systemu, a ściślej - wraz z uruchamianiem Eksploratora. Zaimportowanie ich ustawień w trakcie sesji nic nie da. Podczas zamykania Windows system sprawdza bieżący stan pasków i zapisuje go w Rejestrze. W ten sposób zastępuje ustawienia zaimportowane z pliku REG, niwecząc plany użytkownika. Aby przywrócić żądaną konfigurację, musiałbyś wczytać plik REG, a potem wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Bar-Keeper.BAT zabezpiecza i odtwarza paski

Jak zatem przywrócić żądany stan pasków, nie przerywając zasilania? Trzeba zakończyć na chwilę działanie programu EXPLORER.EXE, a potem zaimportować do Rejestru plik REG z konfiguracją pasków i ponownie wczytać plik EXPLORER.EXE do pamięci. W celu zamknięcia EXPLORER.EXE w Windows NT 4, 2000 i XP można użyć Menedżera zadań Windows (plik TASKMGR.EXE). Wystarczy wskazać EXPLORER.EXE na karcie Procesy i kliknąć przycisk Zakończ proces. W Windows 95/98/Me zadanie to przejmie program KILL.EXE (dostępny na płycie dołączonej do tego numeru oraz pod adresem www.pcworld.pl). Chcąc zautomatyzować całą operację, zastosuj plik wsadowy BAR-KEEPER.BAT (dostępny na dołączonej płycie i pod adresem www.pcworld.pl), który działa w połączeniu z KILL.EXE. Plik wykona wszystkie czynności samodzielnie. Potrafi tworzyć zapasowe kopie jednego lub wielu pasków, wczytywać pliki REG wyeksportowane uprzednio z Rejestru, a także zamykać i ponownie przywoływać EXPLORER.EXE. Toleruje większość błędów i jest zgodny ze wszystkimi wersjami Windows (niezależnie od stosowanego programu wiersza poleceń: COMMAND, CMD, 4DOS czy 4NT).

BAR-KEEPER.BAT należy przywołać w wierszu poleceń, podając jeden z czterech parametrów. Parametr /s (save) służy do tworzenia zapasowej kopii bieżących pasków Windows. Za pomocą parametru /r (restore) odtworzysz paski z utworzonej uprzednio kopii, a parametr /w (wipe) pozwala wyświetlać i usuwać kopie. Więcej informacji na temat działania pliku uzyskasz, klikając dwukrotnie jego ikonę.

Sztuczki na każdą okazję

Stylowy pulpit

95, 98, Me, NT, 2000, XP

Kolejne wersje Windows przynoszą zmiany w podziale zadań między pulpit, menu Start i pasek zadań. Jak widać, projektanci systemu próbują opracować interfejs optymalnie działający i jednocześnie atrakcyjnie wyglądający. To samo dotyczy użytkowników, którzy modyfikują domyślną konfigurację pulpitu, chcąc dopasować go do własnych preferencji i potrzeb.

Aby pasek narzędzi przybrał widok Eksploratora, należy go utworzyć poleceniem o tej lub podobnej treści.Kliknij, aby powiększyćAby pasek narzędzi przybrał widok Eksploratora, należy go utworzyć poleceniem o tej lub podobnej treści.Wraz z wprowadzeniem Internet Explorera w 1996 roku wyposażono Windows w bardzo przydatną funkcję: pozwolono użytkownikom tworzyć paski narzędzi i zmieniać istniejące. Sprytnie je projektując, usuniesz z pulpitu wiele ikon, które są tam zbędne i powodują bałagan. W dodatku znacznie zmniejszysz rozmiar paska szybkiego startu i zaoszczędzisz sobie ciągłego przedzierania się przez zagmatwane menu Start.

W praktyce najlepiej sprawdza się szeroki, pionowy pasek z lewej strony, który chowa się, gdy nie jest potrzebny. Lewa krawędź okazuje się lepszym wyborem, bo przy prawej znajdują się często ikony służące do zamykania, minimalizowania i maksymalizowania okien. Na pasku możesz umieścić skróty do najczęściej używanych aplikacji i do najczęściej przywoływanych zasobów sieci lokalnej lub witryn internetowych. Pogrupuj je, wstawiając w tej samej kolumnie kilka pasków jeden pod drugim. Alternatywnie możesz użyć separatorów w postaci skrótów (plików LNK), którym przypiszesz w nazwie kilka myślników, znaków równości, tyld lub podkreśleń. Jako ikony separatorów przypisz plikom niepozorne lub puste ilustracje. Zauważ, że tworzonym w ten sposób separatorom można przydzielać określone funkcje. Paski, na których umieścisz aplikacje uruchamiane codziennie, warto wyróżnić dużymi ikonami. Kliknij w tym celu pasek prawym przyciskiem i wskaż polecenie Widok | Duży. Ale jak utworzyć pasek?

Załóż folder i umieść w nim wszystkie skróty i separatory. Jeśli skróty na pasku mają reagować na naciśnięcie określonych klawiszy, musisz utworzyć nowy podfolder w menu Start. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wolny skrawek paska zadań i wskaż polecenie Paski narzędzi | Nowy pasek narzędzi. Na ekranie pojawi się okno dialogowe z drzewem katalogów. Wskaż w nim utworzony uprzednio folder. System utworzy nowy pasek, umieszczając go w obrębie paska zadań. Przemieść go w żądane miejsce - np. do lewej krawędzi ekranu (w Windows XP musisz najpierw kliknąć pasek zadań prawym przyciskiem myszy i usunąć zaznaczenie przy poleceniu Zablokuj pasek zadań). Metodą przeciągania poustawiaj elementy paska w żądanej kolejności. Kursor myszy umieszczony na krawędzi paska zmieni się w strzałkę i wówczas możesz zmienić szerokość pionowego lub wysokość poziomego paska. Jeżeli jest na nim sporo wolnego miejsca, umieść na nim kolejne paski z innymi elementami. Uaktywnij automatyczne chowanie, jeśli pasek jest duży - kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Autoukrywanie.

Paski na jawie

95, 98, Me, NT, 2000, XP

Paski narzędzi potrafią gromadzić zawartość folderów, ale sposób wyświetlania pozostawia wiele do życzenia. Na pasku mieści się niewiele elementów, a ich nazwy są poucinane przy krawędzi. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyświetlanie zawartości w miniaturowych oknach, tak jak w Eksploratorze. Paski przewijania pozwolą się dostać do każdego elementu folderu (pliku lub podfolderu).

W oknie dialogowym tworzenia nowego paska (przywołaj je, klikając prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wskazując polecenie Paski narzędzi | Nowy pasek narzędzi) system prosi o podanie folderu lub adresu internetowego. Chyba mało kto chce mieć paski z witrynami internetowymi. Niemniej jednak system sygnalizuje, że umiejętności skryptowe Internet Explorera obejmują nawet pasek zadań i podległe mu paski narzędziowe. Dysponując odpowiednim poleceniem JavaScriptu, zmusisz system do wyświetlania zawartości pasków jak w oknie Eksploratora (pod warunkiem, że w systemie jest zainstalowany Internet Explorer 6). Zamiast wybierać konkretną ścieżkę katalogu, wpisz w oknie Nowy pasek narzędzi następujące polecenie:

javascript:window.location

("file:///c:/windows")

Ten jednowierszowy skrypt utworzy nowy pasek i w widoku Eksploratora wyświetli elementy podanej ścieżki (w przytoczonym przykładzie ścieżki C:\WINDOWS). Katalog C:\WINDOWS możesz zastąpić dowolnym innym, niezależnie od napędu. Pamiętaj jednak, by jako separatory stosować takie ukośniki, jak w adresach internetowych (/), a nie takie, jak w ścieżkach dostępu (\).

Widok Eksploratora jest wygodny, lecz ma swoje wymagania. Nie uda Ci się zmieścić zawartości okna na stosunkowo skromnym pasku zadań. Nie uzyskasz zadowalających rezultatów nawet wtedy, gdy wyłączysz wyświetlanie tytułu paska (polecenie Pokaż tytuł w menu podręcznym) i zwiększysz jego wysokość. Z tego względu warto przeciągnąć pasek do innej krawędzi pulpitu (najlepiej do lewej - patrz wyżej), poszerzyć i włączyć opcję Autoukrywanie.

Okna w obrębie pasków są tym bardziej atrakcyjne, że odzwierciedlają tła folderów. Na dodatek można dowolnie zmieniać sposób wyświetlania elementów okna (duże ikony, małe ikony, lista, szczegóły). Jedyną wadą jest brak możliwości zapisywania tych ustawień. Podczas kolejnego uruchomienia systemu zostanie przywrócony wygląd domyślny.