Zapasy na zimę

Jak często musisz tworzyć zapasowe kopie poszczególnych folderów zgromadzonych na twardym dysku? Korzystając z programu Nero Burning ROM, możesz nagrywać je na płyty CD-R/W jednym kliknięciem myszy.

Jak często musisz tworzyć zapasowe kopie poszczególnych folderów zgromadzonych na twardym dysku? Korzystając z programu Nero Burning ROM, możesz nagrywać je na płyty CD-R/W jednym kliknięciem myszy.

Najlepszym nośnikiem do sporządzania zapasowych kopii zasobów dyskowych są z pewnością płyty CD-RW. Charakteryzują się długą żywotnością i oferują możliwość wielokrotnego zapisu, co pozwala zastępować nieaktualne kopie najświeższymi. Aby zakładanie kopii mogło przebiegać automatycznie bez ingerencji użytkownika, potrzebny jest program działający w wierszu poleceń. Narzędzie tego typu można łatwo przywoływać z poziomu plików wsadowych lub własnych skryptów. Wprawdzie większość pakietów nagrywających dysponuje bogatym interfejsem graficznym, lecz nie znajdziemy wśród nich programu pracującego w obrębie wiersza poleceń.

Zobacz również:

Chwalebny wyjątek stanowi Nero Burning ROM (wersja demonstracyjna 5.5.9.9 dostępna pod adresem http://www.ahead.de, rejestracja: 40 EUR, rozmiar pliku: 12,2 MB, środowiska: Windows 95/98/Me, NT 4, 2000 i XP). Począwszy od wersji 5.5 jest wyposażany w plik NEROCMD.EXE, który działa w oknie wiersza poleceń wszystkich środowisk Windows. Mimo skromnego interfejsu Nerocmd ma bardzo dużo opcji. Pełną listę parametrów otrzymasz, wpisując polecenie

nerocmd > lista.txt

Zestawienie zostanie zapisane w pliku LISTA.TXT w katalogu instalacyjnym Nero. Możesz je obejrzeć w dowolnym edytorze tekstowym. Poniżej zamieszczamy krótki opis najbardziej istotnych parametrów, które będą konieczne do przygotowania kopii zapasowej. Opcja -listdrives inicjuje wyświetlenie informacji o wszystkich zainstalowanych napędach CD. Korzystając z parametru -drivename <litera>, wskażesz programowi, który z napędów zastępuje nagrywarkę. W miejscu zmiennej <litera> podaj identyfikator literowy nagrywarki, pod którym figuruje w oknie Eksploratora. Prędkość nagrywania ustawia się za pomocą opcji -speed <mnożnik>. Oprócz tego musisz przypisać płycie nazwę, korzystając z parametru -iso. Nazwa ta może składać się z 28 znaków. Aby program Nerocmd nie dokonał symulacji, lecz nagrał krążek, wymagane są opcje -write i -real. Na końcu polecenia należy umieścić lokalizację zasobów, które mają zostać nagrane na płycie. Przykładowo, aby skopiować katalog C:\BACKUP na krążek w napędzie D:, używając 12-krotnej prędkości, wpisz polecenie

nerocmd -write -real -drivename d -speed 12 c:\backup

BACKUP.BAT - gdy dostosujesz ten plik do własnych potrzeb, możesz jednym kliknięciem tworzyć zapasowe kopie danych z określonych lokalizacji twardego dysku na płytach CD-R(W). Plik wsadowy wymaga zainstalowanego programu Nero Burning ROM w wersji 5.5 (lub nowszej). Szczegóły związane z poszczególnymi parametrami nagrywania uzyskasz, wpisując polecenie <b>nerocmd</b>.Kliknij, aby powiększyćBACKUP.BAT - gdy dostosujesz ten plik do własnych potrzeb, możesz jednym kliknięciem tworzyć zapasowe kopie danych z określonych lokalizacji twardego dysku na płytach CD-R(W). Plik wsadowy wymaga zainstalowanego programu Nero Burning ROM w wersji 5.5 (lub nowszej). Szczegóły związane z poszczególnymi parametrami nagrywania uzyskasz, wpisując polecenie nerocmd.Przykładowe zastosowanie programu Nerocmd znajdziesz w pliku wsadowym BACKUP.BAT (na dołączonej płycie CD-ROM i pod adresem http://www.pcworld.pl - dział FTP). Otwórz plik w edytorze tekstowym i zmodyfikuj stosownie do potrzeb. Następnie pousuwaj polecenie rem z wierszy, które mają zostać wykonane podczas przetwarzania pliku wsadowego. Gdy dokonasz stosownych zmian i utworzysz na pulpicie skrót do pliku, dwukrotnym kliknięciem utworzysz zapasową kopię wybranych zasobów dyskowych.

Warto nadmienić, że obok popularnego ISO-Joliet program Nerocmd obsługuje inne formaty, m.in. stosowany w Linuksie Rockridge.

Sztuczki na każdą okazję

Cicho wszędzie, głucho wszędzie... - 95, 98, Me, NT, 2000, XP

We właściwościach plików można przypisywać im klawisze skrótów. W połączeniu z plikiem SOUND.BAT metoda ta pozwala błyskawicznie włączać i wyłączać dźwięki systemowe. Kolejny przykład zastosowania skrótów klawiaturowych pokazuje porada "W szeregu zbiórka!".Kliknij, aby powiększyćWe właściwościach plików można przypisywać im klawisze skrótów. W połączeniu z plikiem SOUND.BAT metoda ta pozwala błyskawicznie włączać i wyłączać dźwięki systemowe. Kolejny przykład zastosowania skrótów klawiaturowych pokazuje porada "W szeregu zbiórka!".Dźwięki systemowe są niekiedy przydatne. Jednak gdy np. słuchasz ulubionych nokturnów Chopina, mogą się okazać prawdziwym utrapieniem. Windows nie wyłącza automatycznie dźwięków systemowych podczas odtwarzania płyty audio. Zatem przydałaby się opcja tymczasowego wyłączania i ponownego uaktywniania dźwięków - najlepiej jednym kliknięciem myszy.

Opisaną opcję możesz zrealizować za pomocą środków dostępnych w Windows. Dźwięki odtwarzane podczas określonych zdarzeń są ustalone w Rejestrze pod kluczem "HKEY_CURRENT_USER\AppEvents". System zamilknie, gdy opróżnisz zawartość klucza. Jednak nie warto pozbywać się podkluczy, gdyż wraz z nimi usuniesz bieżącą konfigurację dźwięków.

Rozwiązanie problemu przynosi plik SOUND.BAT (na dołączonej płycie CD-ROM i pod adresem http://www.pcworld.pl - dział FTP), który tymczasowo usuwa stosowne klucze, tworząc uprzednio zapasową kopię. Pozostałe funkcje odtwarzania dźwięku pozostają nienaruszone, możliwe jest więc np. odsłuchiwanie plików MP3 czy płyt audio. Podczas kolejnego uruchomienia pliku wsadowego umieści w Rejestrze zachowaną uprzednio konfigurację dźwięków, dzięki czemu znowu staną się aktywne.

Najpierw skopiuj plik SOUND.BAT do dowolnego katalogu na twardym dysku. Potem utwórz przycisk skrótu. Musisz utworzyć w tym celu skrót do ww. pliku w menu Start lub na pulpicie. Następnie kliknij skrót prawym przyciskiem i wskaż polecenie Właściwości. Wskaż kartę Program i przejdź do pola Klawisz skrótu. Potem naciśnij żądaną kombinację klawiszy, np.: [Ctrl Alt N].

Od tej pory możesz wyłączać i włączać dźwięki systemowe, klikając dwukrotnie ikonę skrótu lub naciskając wybraną kombinację klawiszy. Gdy zechcesz wprowadzić zmiany w konfiguracji dźwięków, upewnij się, że są włączone.

W przeciwnym razie zdarzenia w oknie dźwięków nie będą miały przyporządkowanych żadnych plików dźwiękowych. Nie modyfikuj zapasowej kopii tworzonej przez plik wsadowy. Następnym razem zrobi to automatycznie.

Osadzeni - 95, 98, Me, NT, 2000, XP

Internet Explorer otwiera niektóre typy dokumentów (np. pliki PDF, teksty Worda czy prezentacje PowerPointa) we własnym oknie, zamiast przydzielić im oddzielne. Gdy klikniesz przycisk Otwórz, przeglądarka wyświetli dany obiekt, osadzając go w obrębie powierzchni roboczej Internet Explorera. Chciałbyś, aby niektóre z wymienionych typów plików były ukazywane w oknie przyporządkowanej im aplikacji, lecz Internet Explorer nie oferuje opcji, która pozwalałaby zmieniać jego zachowanie w stosunku do poszczególnych rodzajów plików.

Sam Internet Explorer nie jest w stanie otwierać wymienionych dokumentów. Potrzebuje do tego stosownej aplikacji - np. Acrobat Reader w przypadku plików PDF. To program zajmuje się wyświetleniem pliku na ekranie, podczas gdy Internet Explorer udostępnia jedynie paski narzędzi. Nie postępuje tak ze wszystkimi dokumentami, jednak m.in. z plikami pakietu Office. Starannie ukryta opcja pozwala sterować, które typy plików nie są osadzane w oknie przeglądarki. Jednak zmiany ustawień nie przeprowadza się w samym Internet Explorerze, lecz w Eksploratorze Windows. Otwórz menu Narzędzia | Opcje folderów. Wskaż kartę Typy plików, po czym znajdź żądany typ plików (np. DOC - dokument programu Microsoft Word) na liście Zarejestrowane typy plików. Kliknięciem przycisku Edytuj lub Zaawansowane, przywołaj okno Edytowanie typu pliku. Pole wyboru Przeglądaj w tym samym oknie decyduje o sposobie wyświetlania plików przez Internet Explorer. Jeśli jest zaznaczone, dokumenty określonego typu plików są osadzane w oknie przeglądarki. W opisany sposób możesz zmienić ustawienia wszystkich żądanych typów plików.