Drukowanie na żądanie

Dzięki kilku sztuczkom z zakamarków systemu Windows można drukować szybciej, prościej i w różnej kolejności, a nawet uruchomić ten proces podczas smacznej drzemki.

Dzięki kilku sztuczkom z zakamarków systemu Windows można drukować szybciej, prościej i w różnej kolejności, a nawet uruchomić ten proces podczas smacznej drzemki.

Od czasu wprowadzenia systemów okienkowych zarządzanie drukowaniem przejął system Windows. Na co dzień nie interesujemy się optymalizacją tego procesu, naciskamy rutynowo te same sekwencje klawiszy, aby prędzej czy później uzyskać zamierzony efekt. Tymczasem wystarczy naciśnięcie jednego klawisza, jeśli skorzysta się z kilku głębiej ukrytych opcji systemu.

Zobacz również:

Cenny pośrednik

Takie ustawienie bufora oddziela proces przygotowania od właściwego drukowania. Aplikację można zwolnić wcześniej, ale drukowanie od zainicjowania do zakończenia trwa dłużej.Kliknij, aby powiększyćTakie ustawienie bufora oddziela proces przygotowania od właściwego drukowania. Aplikację można zwolnić wcześniej, ale drukowanie od zainicjowania do zakończenia trwa dłużej.Nie każde polecenie przygotowane przez sterownik drukarki musi być natychmiast do niej wysłane. Stosuje się wyjście buforowane, które przyjmuje dane w tempie dyktowanym przez drukującą aplikację i sterownik drukarki. Dalszą wysyłką, z szybkością dostosowaną do możliwości interfejsu, zajmuje się inny program, wchodzący już w skład systemu Windows. Z powodu ograniczonej mocy systemu nie ma optymalnego trybu obsługi bufora. Można wybrać między wcześniejszym zakończeniem drukowania a szybszym uwolnieniem aplikacji od tego zadania. Aby poznać aktualne ustawienia bufora, trzeba wybrać Start | Ustawienia | Drukarki albo Start | Drukarki i faksy w wersjach Windows 2000 i XP, następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę wybranej drukarki i z rozwijanej listy wybrać Właściwości | Szczegóły | Ustawienia buforowania w starszych lub kartę Zaawansowane w późniejszych wersjach Windows.

Domyślnym ustawieniem jest Zacznij drukowanie po umieszczeniu w buforze pierwszej strony. Wejście i wyjście bufora jest obsługiwane niezależnie, dlatego wysyłka do drukarki może się rozpocząć nawet wtedy, kiedy trwa dopływ danych. Jednak dzieje się to kosztem wydłużenia czasu pracy aplikacji i sterownika.

Kiedy zależy Ci na jak najszybszym zakończeniu pracy aplikacji, wybierz opcję Zacznij drukowanie po umieszczeniu ostatniej strony. Jeśli chcesz jak najszybciej wyjąć gotowe kartki z odbiornika i nie przeszkadza Ci zwolnienie tempa pracy aplikacji, ustaw tryb Drukuj bezpośrednio do drukarki. W niektórych wersjach Windows opcja ta może być nieaktywna, jeśli drukarka jest udostępniona w sieci.

Drukarkowy budzik

W Windows 2000 i XP można planować porę i wybierać priorytet drukowania. Kliknij Dostępna od i w odpowiednich polach podaj początek i koniec pory, w której pozwalasz Windows wysyłać dane do tej drukarki.Kliknij, aby powiększyćW Windows 2000 i XP można planować porę i wybierać priorytet drukowania. Kliknij Dostępna od i w odpowiednich polach podaj początek i koniec pory, w której pozwalasz Windows wysyłać dane do tej drukarki.Pod kontrolą Windows 2000 i XP można nakazać drukowanie w późniejszej porze, np. w czasie przerwy obiadowej lub po godzinach pracy. Drukowanie o wybranej godzinie może rozładować zatory powstające wokół bardzo obciążonego urządzenia. Przesunięcie wydruku mniej ważnych dokumentów na późniejszą porę pozwoli skrócić kolejkę i szybciej wykonać najpilniejsze prace. Tę samą technikę można wykorzystać, chcąc odpocząć od hałasu powodowanego przez urządzenie.

Aby zaprogramować godziny drukowania, otwórz okno dialogowe Właściwości | Zaawansowane tak jak poprzednio. Po zatwierdzeniu pory dokumenty będą wysyłane do kolejki, ale żaden się nie wydrukuje przed wybraną godziną.

Systemy 2000 i XP dają jeszcze więcej swobody. Każdej pozycji z kolejki wydruków z osobna można wybrać inną porę drukowania. Aby ją ustawić, kliknij dwukrotnie ikonę drukarki w oknie Drukarki lub Drukarki i faksy. Otworzy się okno kolejki wydruku. Dwukrotnie kliknij wybrany dokument na liście, aby otworzyć jego okno Właściwości. Na karcie Ogólne znajdziesz pozycje znane z okna drukarki, tym razem jednak dotyczące tylko wybranego dokumentu.

Drukuj po swojemu

Jedna drukarka i wiele ustawień. Wybór z menu drukowania staje się o wiele prostszy i szybszy.Kliknij, aby powiększyćJedna drukarka i wiele ustawień. Wybór z menu drukowania staje się o wiele prostszy i szybszy.Czasami wolisz skorzystać z pełnego buforowania, aby jak najszybciej uzyskać ponowny dostęp do aplikacji, innym razem wybierasz drukowanie bezpośrednie. W niektóre dni chciałbyś drukować wszystko nocą, w inne - od razu po przygotowaniu dokumentu. Bywa, że akurat udostępniłeś drukarkę i nie możesz wykorzystać którejś z wyżej opisanych opcji. Na szczęście jest prosty sposób, aby drukować, kiedy i jak chcesz, bez przedzierania się za każdym razem przez wszystkie okna dialogowe karty sterownika drukarki i ustawień bufora. Sztuczka polega na wielokrotnym zainstalowaniu tej samej drukarki i przyporządkowaniu każdej z nich innych parametrów. (Uwaga, ten trik może się nie udać z drukarkami sieciowymi w Windows 2000).

Na początek otwórz okno Drukarki lub Drukarki i faksy i najczęściej używane parametry ustaw tak, jak opisaliśmy wyżej. Nadaj ikonie nazwę, która będzie Ci się kojarzyć z ustawionymi parametrami, np. "pełne buforowanie". Teraz kliknij ikonę Dodaj drukarkę (w XP odnośnik o tej samej nazwie). Odpowiadaj na wszystkie pytania i wykonuj polecenia kreatora tak, jakbyś instalował urządzenie po raz pierwszy. Kiedy dojdziesz do pytania, czy skorzystać z zainstalowanego sterownika, czy dodać nowy, wybierz pierwszą możliwość. Zapytany o nazwę drukarki wybierz coś kojarzącego się z nowymi ustawieniami. Kliknij Dalej i odpowiadaj na następne pytania kreatora aż do zakończenia jego pracy. Kliknij nową ikonę i we Właściwościach urządzenia ustaw takie parametry, jakich sobie życzysz. Jaka jest korzyść z takiego klonowania? Taka, że nowe nazwy tego samego urządzenia, które symbolizują różne ustawienia parametrów, pojawiają się na rozwijanej liście w pierwszym oknie menu drukowania. Tam można je wybrać dużo prościej i szybciej, niż przebijając się przez wielopiętrową zwykle strukturę ustawień sterownika.

Pierwszeństwa i kolejki

Kolejka wydruków systemu Windows ukryta jest pod ikoną obok zegara. Podwójne jej kliknięcie otwiera okno z listą dokumentów w takiej kolejności, w jakiej zostały wysłane do drukarki. Jeżeli masz uprawnienia, możesz anulować drukowanie albo zmienić pozycję dowolnego pliku w kolejce, jeżeli nie - tylko tych, które sam wysłałeś. W Windows 98 i Me zmiana miejsca w kolejce jest bardzo prosta i odbywa się metodą przeciągania. W systemach 2000 i XP należy podwójnie kliknąć dokument. Otworzy się okno Właściwości, w którym na karcie Ogólne, tuż pod dobrze znaną regulacją pory drukowania, znajdziesz suwak priorytetu.

Windows 2000 i XP mają jeszcze inne narzędzie do przestawiania kolejności druku. Otwórz okno Właściwości, jak opisaliśmy wyżej, i na karcie Zaawansowane wybierz Jako pierwsze drukuj dokumenty buforowane, aby podwyższyć priorytet tych plików, które już zostały wysłane na twardy dysk. To ustawienie ma większą wagę od omawianego w poprzednim akapicie, a według Microsoftu, jego wybór zwiększa wydajność drukowania. Anulowanie zadań drukowania w każdej wersji Windows przebiega tak samo. Kliknięcie prawym przyciskiem dokumentu w oknie kolejki pozwala wybrać opcję Anuluj drukowanie.

Błyskawiczne drukowanie

Możesz szybciej rozpocząć drukowanie nawet wielu zaznaczonych dokumentów, korzystając z podręcznego menu pod prawym przyciskiem myszy.Kliknij, aby powiększyćMożesz szybciej rozpocząć drukowanie nawet wielu zaznaczonych dokumentów, korzystając z podręcznego menu pod prawym przyciskiem myszy.Aby wydrukować dokument, większość użytkowników najpierw otwiera odpowiednią aplikację, potem plik, następnie w menu Plik wybiera Drukuj i na koniec zamyka aplikację. Aby zaoszczędzić sobie klikania myszą lub naciskania kilku klawiszy, warto wypróbować inną technikę. Z Eksploratora Windows, pulpitu lub innego okna, w którym dostępna jest ikona dokumentu, należy ją zaznaczyć i na liście rozwijającej się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy lewym wybrać opcję Drukuj.

Ta sama metoda działa także w przypadku zaznaczenia większej liczby dokumentów. Nie trzeba obsługiwać każdego z osobna, wystarczy raz uruchomić drukowanie. Na ogół proces uruchamia się automatycznie, ale np. grafika w XP drukuje się dopiero po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań kreatora.