Office bez nerwów

Niepraktyczne funkcje, nieoczekiwane reakcje i utrata danych potrafią przyprawić użytkownika pakietu Microsoft Office o ból głowy. W poniższym materiale znajdziesz na to lekarstwo.

Niepraktyczne funkcje, nieoczekiwane reakcje i utrata danych potrafią przyprawić użytkownika pakietu Microsoft Office o ból głowy. W poniższym materiale znajdziesz na to lekarstwo.

Nie wszystkie funkcje oferowane np. przez edytor Microsoft Word okazują się jednakowo przydatne dla każdego użytkownika i w każdej sytuacji. Za doskonały przykład może posłużyć autokorekta i autoformatowanie. Zaprojektowane po to, aby pomagać, bardzo często wchodzą w paradę osobie pracującej nad tekstem. Na przykład zamieniają zdania poprzedzone liczbą porządkową na części składowe wyliczenia, a adresy mailowe na adresy URL, których kliknięcie inicjuje wysłanie wiadomości pocztowej. Gdy zechcesz - choćby na chwilę - wyłączyć wspomniane funkcje automatycznej edycji tekstu, musisz tracić czas i przedzierać się przez gąszcze menu. Strudzonym użytkownikom proponujemy dodatek, który pozwala zmieniać jednym kliknięciem myszy określone opcje autoformatowania.

Zobacz również:

Oprócz tego opisujemy, jak skrócić czas wczytywania i zamykania Worda. Radzimy ponadto, jak korzystać z indywidualnych stylów tabel i podajemy instrukcję tworzenia nowej płyty instalacyjnej pakietu Office, na której znajduje się cały pakiet biurowy łącznie z aktualizacjami Service Pack. Użytkownicy klienta pocztowego Outlook dowiedzą się, co począć w przypadku częstych zawieszeń i jak radzić sobie z dużymi plikami PST.

Uparte autoformatowanie - Word 97/2000/ XP

Efekty uboczne - Autoformatowanie i Autokorekta mają swoje wady. Sprawiają, że podczas edytowania specyficznych tekstów może zakradać się do dokumentów więcej błędów.Kliknij, aby powiększyćEfekty uboczne - Autoformatowanie i Autokorekta mają swoje wady. Sprawiają, że podczas edytowania specyficznych tekstów może zakradać się do dokumentów więcej błędów.Autoformatowanie dostępne w Wordzie oferuje liczne opcje mające usprawnić edytowanie tekstów. Jednak w przypadkach, w których automatyczne formatowanie jest niepożądane, zaawansowane możliwości edytora stają się kulą u nogi. Chcąc samodzielnie wybierać fragmenty dokumentu podlegające autoformatowaniu, musisz wykonać wiele kliknięć.

Aby zmienić konfigurację autoformatowania, należy przywołać menu Narzędzia | Autokorekta. Word oferuje dwa warianty opisywanej funkcji, których ustawienia znajdują się na oddzielnych kartach. Karta Autoformatowanie jest odpowiedzialna za czynności, które edytor podejmuje, gdy użytkownik zdecyduje się na sformatowanie za jednym zamachem całego (gotowego) dokumentu i wskaże menu Format | Autoformatowanie. Karta Autoformatowanie podczas pisania zawiera opcje dotyczące formatowania w trybie na bieżąco. W obu przypadkach są uaktywnione domyślnie wszystkie możliwości autokorekty. Tekst wpisywany przez użytkownika jest nadzorowany również przez opcje z karty Autokorekta. Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zamieniaj tekst podczas pisania, Word samoczynnie poprawia najczęstsze błędy powstające w wyniku szybkiego wstukiwania tekstu - przede wszystkim tzw. czeskie błędy, czyli takie, które polegają na przestawieniu liter.

Jeśli chcesz błyskawicznie wyłączać i włączać funkcję autoformatowania, skorzystaj z makra AUTOFMT2.DOT, które znajdziesz na dołączonej płycie i pod adresem http://www.pcworld.com.pl . Wskazówki dotyczące uzupełniania pakietu biurowego o nowe makra znajdziesz w ramce "Makra i dodatki - instalowanie w pakiecie Office".

Gdy uruchomisz Word po zainstalowaniu makra, w menu Narzędzia pojawi się nowe polecenie - AutoFormat (wł./wył.). Wystarczy je kliknąć, aby wyłączyć opcje automatycznego formatowania, zdefiniowane w obrębie makra. Ponowne kliknięcie polecenia AutoFormat (wł./wył.) spowoduje uaktywnienie autoformatowania. W menu widać bieżący stan makra. Znak poprzedzający polecenie sygnalizuje, iż formatowanie jest włączone.

Makro, które udostępniamy na płycie i w portalu, służy do wyłączania i włączania dwóch opcji: Listy numerowane automatycznie i Ścieżki internetowe i sieciowe na hiperłącza. Jeśli chcesz rozszerzyć zakres włączanych opcji, musisz wprowadzić zmiany do kodu źródłowego makra. Otwórz szablon AUTOFMT2.DOT, klikając dwukrotnie ikonę pliku. Jeżeli pojawi się ostrzeżenie przed makrem, kliknij przycisk Włącz makra. Następnie naciśnij klawisze [Alt F11], aby przywołać Edytor Visual Basic. Jeśli na ekranie brakuje okna Project Explorer, naciśnij klawisze [Ctrl R]. Teraz poszukaj w nim modułu AutoOnOff, który znajduje się pod wpisem Template-Project(AutoFrmt2).

Kliknij dwukrotnie moduł AutoOnOff, aby otworzyć okno edycji. Wszystkie opcje automatycznego formatowania są umieszczone w wierszach komentarzy, które znajdują się w obrębie procedury Sub NewOnOff(Flag). Przykładowo wiersz AutoFormatAsYouTypeReplaceHyperlinks odwołuje się do opcji Ścieżki internetowe i sieciowe na hiperłącza. Jeśli makro ma włączać i wyłączać nie tylko dwie powyższe, lecz więcej opcji autoformatowania, usuń słowo kluczowe REM z odpowiednich wierszy.

Za dużo okien - Word 2000, Excel 2000

Więcej miejsca - Office XP pozwala zmieniać zachowanie Worda podczas otwierania kilku plików. Gdy usuniesz zaznaczenie pola wyboru Okna na pasku zadań, edytor wyświetli wszystkie dokumenty w jednym oknie.Kliknij, aby powiększyćWięcej miejsca - Office XP pozwala zmieniać zachowanie Worda podczas otwierania kilku plików. Gdy usuniesz zaznaczenie pola wyboru Okna na pasku zadań, edytor wyświetli wszystkie dokumenty w jednym oknie.W edytorze Word 2000 i arkuszu kalkulacyjnym Excel 2000 producent wprowadził zasadnicze zmiany w sposobie wizualizowania okien. Gdy otwierasz plik lub tworzysz nowy, zostaje uruchomiona kolejna instancja Worda. Zatem każdy z dokumentów jest otwierany w oddzielnym oknie. Dzięki temu można przeskakiwać pomiędzy poszczególnymi dokumentami, naciskając klawisze [Alt Tab] lub wybierając dokumenty bezpośrednio na pasku zadań. Ale jeśli równocześnie jest otwartych wiele dokumentów, rozwiązanie to okazuje się niepraktyczne. Na pasku zadań roi się od przycisków, a użytkownik gubi się, chcąc przeskoczyć do właściwego dokumentu. Okna zajmują zbyt wiele miejsca na pulpicie. Tymczasem producent nie uwzględnił opcji, która pozwoliłaby powrócić do trybu wyświetlania, tak jak w poprzednich wersjach Worda, gdzie każdy dokument miał swoje okno wewnątrz obszaru roboczego jedynej uruchomionej instancji edytora.

Możesz jednak przenieść okna dokumentów z pulpitu i z paska zadań do jednego obszaru roboczego. Posłuż się w tym celu bezpłatnym dodatkiem WINDOWS IN TASKBAR.DOT (dostępnym pod adresem http://forums.compuserve.com/gvforums/UK/default.asp?SRV=MicrosoftOfficeForum&SEC=7&FID i http://www.annoyances.org/exec/show/article08-805 , rozmiar pliku: 70 KB). Sposób instalowania dodatku znajdziesz w ramce "Makra i dodatki - instalowanie w pakiecie Office".

Po zakończeniu czynności instalacyjnych uruchom ponownie Word i kliknij (nowe) polecenie Hide Windows in Taskbar w menu Okno. Jeśli miałeś otwartych kilka dokumentów, zamiast kilku okien zobaczysz jedno, zawierające wszystkie edytowane aktualnie pliki DOC. Przeskakiwanie do kolejnych dokumentów jest możliwe za pomocą klawiszy [Ctrl F6] (kombinacja [Ctrl Shift F6] przywołuje dokumenty w odwrotnym porządku). Oprócz tego można przejść bezpośrednio do żądanego dokumentu, wybierając go w menu Okno. Gdy zechcesz przywrócić domyślny tryb wyświetlania dokumentów, wskaż menu Okno | Show Windows in Taskbar.

Znacznie łatwiej jest użytkownikom Excela. W tym programie nie zapomniano o opcji przywracającej widok okien z poprzednich wersji. Przywołaj menu Narzędzia | Opcje, po czym wskaż kartę Widok. Usuwając zaznaczenie pola wyboru Okna na pasku zadań, przemieścisz wszystkie otwarte dokumenty do jednego okna. Zaznaczając to pole, zainicjujesz uruchamianie oddzielnej instancji Excela dla każdego okna.

Pulpit pełen okien - Word XP

Biorąc przykład z poprzednika, Word XP wyświetla każdy dokument w oddzielnym oknie. Jednak w tej wersji edytora nie trzeba sięgać po dodatkowe makra. Wystarczy kliknąć menu Narzędzia | Opcje i usunąć zaznaczenie pola wyboru Okna na pasku zadań, które mieści się na karcie Widok. Od tej pory wszystkie dokumenty będą wyświetlane w obrębie jednego obszaru roboczego.