Praca naukowa i dyplomowa

W pierwszej części poradnika zajmowaliśmy się najczęściej stosowanym sposobem tworzenia spisów treści na podstawie nagłówków. Obecnie uzupełnimy ten temat o zasady tworzenia spisów treści, opierając się na konspekcie i polach haseł spisu treści.

W pierwszej części poradnika zajmowaliśmy się najczęściej stosowanym sposobem tworzenia spisów treści na podstawie nagłówków. Obecnie uzupełnimy ten temat o zasady tworzenia spisów treści, opierając się na konspekcie i polach haseł spisu treści.

W poprzednim odcinku powiedzieliśmy, że style nagłówków są najczęściej wykorzystywane jako materiał do spisu treści. Word jest jednak znacznie bardziej elastyczny i daje użytkownikowi pełną swobodę w wyborze źródeł.

Zobacz również:

Spis treści na podstawie konspektu

Rys. 1. Widok dokumentu w układzie konspektu pokazuje hierarchię fragmentów pracy, ułatwiając zdefiniowanie spisu treści.Kliknij, aby powiększyćRys. 1. Widok dokumentu w układzie konspektu pokazuje hierarchię fragmentów pracy, ułatwiając zdefiniowanie spisu treści.
Rys. 2. Układ konspektowy nie jest drukowany - obrazuje to przejście do widoku normalnego.Kliknij, aby powiększyćRys. 2. Układ konspektowy nie jest drukowany - obrazuje to przejście do widoku normalnego.
Rys. 3. W oknie dialogowym Indeks i spisy możemy wybrać wiele istotnych parametrów spisu treści, decydujących o ostatecznym wyglądzie spisu.Kliknij, aby powiększyćRys. 3. W oknie dialogowym Indeks i spisy możemy wybrać wiele istotnych parametrów spisu treści, decydujących o ostatecznym wyglądzie spisu.
Rys. 4. Przycisk Opcje w oknie Indeks i spisy pozwala nam wybrać, które oznaczenia w dokumencie staną się surowcem spisu treści.Kliknij, aby powiększyćRys. 4. Przycisk Opcje w oknie Indeks i spisy pozwala nam wybrać, które oznaczenia w dokumencie staną się surowcem spisu treści.
Rys. 5. Tak wygląda przykładowy spis treści sporządzony na podstawie konspektu.Kliknij, aby powiększyćRys. 5. Tak wygląda przykładowy spis treści sporządzony na podstawie konspektu.
Rys. 6. Hasła do spisu treści można wybierać w dowolnym miejscu dokumentu. Okno Oznaczanie hasła Spisu treści pozwala zmienić treść hasła.Kliknij, aby powiększyćRys. 6. Hasła do spisu treści można wybierać w dowolnym miejscu dokumentu. Okno Oznaczanie hasła Spisu treści pozwala zmienić treść hasła.
Rys. 7. Po ujawnieniu kodów sterujących widzimy kod, w którym zawarta jest definicja hasła.Kliknij, aby powiększyćRys. 7. Po ujawnieniu kodów sterujących widzimy kod, w którym zawarta jest definicja hasła.
Rys. 8. Tak wygląda wielopoziomowy spis treści sporządzony na podstawie pól haseł spisu treści.Kliknij, aby powiększyćRys. 8. Tak wygląda wielopoziomowy spis treści sporządzony na podstawie pól haseł spisu treści.
Rys. 9. Ponieważ wyrazy w dokumencie mogą występować w różnych formach deklinacyjnych, Word pozwala wpisać poprawną formę w mianowniku.Kliknij, aby powiększyćRys. 9. Ponieważ wyrazy w dokumencie mogą występować w różnych formach deklinacyjnych, Word pozwala wpisać poprawną formę w mianowniku.
Konspekt jest specjalną techniką hierarchizacji tekstu, stosowaną na ogół wtedy, gdy chcemy na własny użytek wyraźnie podkreślić nadrzędność i podrzędność pewnych fragmentów dokumentu. Jest oczywiste, że konspektu raczej się nie stosuje w beletrystyce. Natomiast doskonałym tworzywem jest praca naukowa, dyplomowa czy biurowy raport.

Warto powiedzieć, że dobrze sporządzony konspekt pozwala łatwo manipulować większymi fragmentami tekstu, np. przenosić je "w pionie" czy zmieniać ich układ w ramach hierarchii dokumentu. Umożliwia także szybkie przenoszenie się między fragmentami tekstu w widoku planu dokumentu oraz wyświetlanie lub chowanie poszczególnych części pracy. Zyskuje na tym organizacyjna strona dokumentu.

Zasady tworzenia konspektu nie są przedmiotem tego artykułu, ale dla jasności obrazu warto wyraźnie zaznaczyć, że hierarchia konspektu jest widoczna jedynie w widoku konspektu. W widoku normalnym, układzie wydruku czy podglądzie wydruku konspekt nie jest w żaden sposób wyróżniony. Porównajmy ilustracje 1 i 2.

Konspekt jest wewnętrzną techniką Worda (w przeciwieństwie np. do list punktowanych i numerowanych), mającą jednak konsekwencje dla pewnych widocznych elementów dokumentu, jak właśnie spisy treści.

Do dyspozycji mamy 9 poziomów konspektu oraz tekst podstawowy. Aby fragmenty dokumentu mogły służyć jako tworzywo do spisu treści, powinny mieć charakter śródtytułów określonego poziomu - pierwszego, drugiego itd. Występujący za takim "nagłówkiem" tekst jest tekstem podstawowym, do momentu wystąpienia kolejnego "nagłówka". Wyraz "nagłówek" bierzemy w cudzysłów, gdyż nie ma on żadnego wyróżniającego oznaczenia poza oznaczeniem poziomu konspektu. Na rysunku 1 widzimy wyróżnienie poziomu konspektu (poziomy 1 i 2), natomiast na rysunku 2 widać jedynie to, że utworzyliśmy śródtytuły.

Poszczególne poziomy są pokazywane w widoku konspektu z wcięciem, tym większym, im dalszy poziom w hierarchii. Tekst podstawowy jest wcinany w stosunku do swojego bezpośredniego nagłówka-śródtytułu.

Gdy cały dokument zostanie zhierarchizowany i dysponujemy już kolekcją śródtytułów zaznaczonych za pomocą poziomów konspektu, możemy je wykorzystać do utworzenia spisu treści.

Podobnie jak w przypadku spisów treści budowanych za pomocą stylów nagłówków (część I poradnika), sięgamy w menu do polecenia Wstaw | Odwołanie | Indeksy i spisy.

Word tworzy domyślnie spisy treści na podstawie stylów nagłówków i poziomów konspektów. Przycisk Opcje daje nam możliwość wybrania, które elementy mają być surowcem spisu treści: style nagłówków, poziomy konspektu oraz pola haseł spisu treści.

I tutaj pojawia się pewien problem. Jak informuje pomoc kontekstowa dla pozycji Poziomy konspektu, "[pole] tworzy spis treści przy użyciu tekstu oznaczonego jako poziomy konspektu zastępującego lub uzupełniającego style". Aby utworzyć spis treści przy użyciu wyłącznie poziomów konspektu, usuń zaznaczenie pola wyboru Style. Tekst można szybko oznaczyć jako poziomy konspektu przy użyciu paska narzędzi Tworzenie konspektu. Problem jednak w tym, że usunięcie zaznaczenia Style nie usuwa nagłówków ze spisu treści. Jest to najwyraźniej niekonsekwencja edytora, gdyż oznacza, iż poziomy konspektu nie zastępują, a jedynie uzupełniają style nagłówków. Problem ten nie występuje w przypadku trzeciego elementu źródłowego, czyli pól haseł spisu treści.

Oczywiście, gdy w dokumencie nie ma żadnych fragmentów tekstu oznaczonych jako nagłówki, nie pojawią się one w spisie treści.

Rysunek 5 przedstawia spis utworzony za pomocą poziomów konspektu.

Spis treści na podstawie pól haseł spisu treści

Ten sposób zaznaczania tekstu do spisu treści ma wprawdzie raczej uboczne znaczenie dla samych spisów treści (najczęściej wykorzystujemy w nich nagłówki), ale może być przydatny.

Aby utworzyć hasło do spisu treści, należy zaznaczyć blokiem tekst i nacisnąć [Alt Shift O]. Na ekranie ukaże się okno dialogowe Oznaczanie hasła spisu treści.

Pole Nazwa spisu pokazuje numer spisu. Litera C jest zarezerwowana dla klasycznego spisu treści. Poziom decyduje z kolei o tym, czy dany tekst ukaże się w spisie jako hasło stopnia 1, 2 czy dalszego. Poziomów tych jest 9.

Po kliknięciu przycisku Oznacz edytor wstawia specjalny kod sterujący i przechodzi w tryb wyświetlania znaków specjalnych.

Definicję spisu treści wstawiamy tak jak poprzednio, za pomocą sekwencji Wstaw | Odwołanie | Indeks i spisy | Spis treści, ale należy kliknąć przycisk Opcje i zaznaczyć jedynie Pola haseł spisu treści. W ten sposób w spisie zostaną uwzględnione tylko specjalnie oznakowane hasła.

W efekcie uzyskamy przykładowy spis treści.

Oczywiście, definiując hasła do spisu treści, możemy zaakceptować formę hasła w pobranej postaci lub zredagować je we właściwym przypadku, zazwyczaj w mianowniku.