Nawigacyjny pasek przycisków w Fireworks

Tworzenie pasków nawigacyjnych w Fireworks 4 polega w głównej mierze na modyfikowaniu, i powielaniu wariantów (instance) pojedynczych przycisków typu rollover.

Tworzenie pasków nawigacyjnych w Fireworks 4 polega w głównej mierze na modyfikowaniu, i powielaniu wariantów (instance) pojedynczych przycisków typu rollover.

Program oferuje proste sposoby wprowadzania zmian w tekstach, którymi najczęściej różnią się poszczególne elementy pasków nawigacyjnych. W naszym przykładzie stworzymy pasek, składający się z czterech różnych przycisków, zmieniających swój wygląd po najechaniu na nie myszką.

Zobacz również:

Rys. 1Kliknij, aby powiększyćRys. 11. Tworzymy nowy dokument wielkości np. 400 x 50 pikseli. Za pomocą narzędzia Rectangle rysujemy prostokąt i ustalamy jego rozmiary w palecie Info na 100 x 50 pikseli. Następnie w palecie Object zaokrąglamy rogi prostokąta, wybierając odpowiednią wartość w polu Roundness oraz dobieramy kolor z palety wypełnienia (Fill Color Box).

Rys. 2Kliknij, aby powiększyćRys. 22. Wygląd przycisku modyfikujemy następnie paletą Effects i dodajemy mu "wypukłości", wybierając odpowiednie parametry efektu wewnętrznej krawędzi - Bevel and Emboss>Inner Bevel.

Rys. 3Kliknij, aby powiększyćRys. 33. Tak przygotowany przycisk należy teraz zamienić na symbol, wydając polecenie Insert>Convert to Symbol. W oknie dialogowym Symbol Properties jako typ symbolu wybieramy Button oraz nadajemy mu nazwę Base Button. Przycisk zostaje tym samym wprowadzony do biblioteki symboli (Library), pokryty zieloną warstwą oraz opatrzony etykietką Button: GIF. Podwójne kliknięcie w przycisk otwiera okno Button Editor, w którym odpowiednie zakładki (Up, Over, Down, Over While Down i Active Area) pokazują poszczególne stany przycisku gotowe do edycji.