Formularz flashowy

Flash jest nie tylko doskonałym narzędziem do tworzenia filmów, które można umieszczać na stronach WWW, ale również może służyć do zamieszczania informacji o użytkownikach w bazie danych witryny sieciowej.

Flash jest nie tylko doskonałym narzędziem do tworzenia filmów, które można umieszczać na stronach WWW, ale również może służyć do zamieszczania informacji o użytkownikach w bazie danych witryny sieciowej.

Kliknij, aby powiększyćPoniższy przykład filmu, za pomocą przycisków i pól tekstowych, pobiera dane od użytkowników, umieszcza je w bazach danych oraz przygotowuje formularz.

Zobacz również:

Dokument zawiera dwie warstwy: Przyciski i Formularz.

1. Rysunek przedstawia prosty formularz z sześcioma polami wejściowymi, dwoma przyciskami i wyjściowym polem bazy danych.

Przycisk Submit pobiera dane wprowadzone we wszystkich polach wejściowych i umieszcza je w polu wyjściowym, zmieniając ich ułożenie.

Do tego celu musimy zastosować funkcję chr(N), gdzie N jest liczbą.

Formatując tekst za pomocą skryptu, musimy użyć pewnych znaków formatujących, które zwykle wprowadza osoba pisząca tekst.

Jeśli chcemy wprowadzić znak końca linii, musimy użyć kodu chr(13), gdyż w ten sposób można w dowolnym miejscu przełamać linię. (Przeniesienie uzyskamy również za pomocą funkcji newline).

Na warstwie Przyciski znajdują się przyciski Submit i Reset.

Kliknij, aby powiększyć

2. Aby stworzyć przycisk, należy wybrać polecenie New Symbol z menu Insert .

W oknie Symbol Properties wybrać zachowanie Button i wpisać nazwę Submit.

Kliknij, aby powiększyć

3. Na obrazie rysujemy kształt przycisku. Następnie za pomocą narzędzia Text Tool umieszczamy napis. Zaznaczamy kształt przycisku wraz z napisem i wybieramy polecenie Group z menu Modify, by zgrupować zaznaczone elementy.

Powtarzając całą procedurę, tworzymy przycisk o nazwie Reset.

W całym projekcie jedynie przyciski Submit i Reset zawierają skrypty.

Przycisk Submit pobiera dane wprowadzone w górnych polach tekstowych i umieszcza je w dolnym polu, w nieco zmienionym układzie.

Przycisk Reset umieszcza puste ciągi znaków we wszystkich polach tekstowych, czyszcząc je w ten sposób.

Kliknij, aby powiększyć