Animowanie obiektów w Directorze

Oprócz rozbudowanych opcji do tworzenia poklatkowych animacji bitmapowych i wektorowych, Macromedia Director oferuje proste i wydajne sposoby sekwencjonowania obiektów pomiędzy klatkami kluczowymi (tweening).

Oprócz rozbudowanych opcji do tworzenia poklatkowych animacji bitmapowych i wektorowych, Macromedia Director oferuje proste i wydajne sposoby sekwencjonowania obiektów pomiędzy klatkami kluczowymi (tweening).

Kliknij, aby powiększyćW naszym przykładzie stworzymy animację składającą się z dwóch obiektów, z których jeden (projekt okładki płyty) przesuwa się z prawej strony sceny na lewą w linii prostej, natomiast drugi obiekt (logo) rozpoczyna swój ruch w lewym górnym rogu sceny, po krzywej przesuwając się wymija okładkę i ustawia się w pionie po prawej stronie.

Zobacz również:

1. Ustalamy rozmiar i kolor tła sceny w oknie Movie Properties oraz importujemy aktorów obsady (Internal Cast). Przeciągamy aktorów na scenę i umieszczamy ich w pozycjach wyjściowych. W kanałach okna Score automatycznie pojawiają się sprite'y wprowadzonych na scenę obiektów.

Kliknij, aby powiększyć

2. Animowanie obiektów za pomocą tweeningu polega na wprowadzaniu do sprite'ów klatek kluczowych (Key Frames) oraz modyfikowaniu ścieżek ruchu obiektów. Aby móc przeprowadzać te operacje, należy najpierw wyświetlić ścieżki obiektów za pomocą polecenia View>Sprite Overlay>Show Paths.

Kliknij, aby powiększyć

3. Na obiektach pojawiają się wtedy czerwone punkty, które należy po prostu złapać kursorem myszki i przeciągnąć w odpowiednim kierunku. Ścieżka ruchu obiektu pojawia się wtedy na scenie w postaci żółtej kropkowanej linii.

W naszym przykładzie zacznijmy od wyznaczenia ścieżki ruchu dla okładki, która przebiega z prawej strony sceny do lewej w linii prostej i nie wymaga wprowadzania dodatkowych klatek kluczowych. Jednocześnie w oknie Score przesuwamy ścieżkę czasu sprite'a dla logo o odpowiednią ilość klatek do przodu, bowiem ma ono pojawić się na scenie dopiero pod koniec ruchu okładki.

Kliknij, aby powiększyć