Wykorzystanie polecenia Load Movie

Projekt przedstawionej witryny składa się z pliku HTML zawierającego także główny plik SWF z podłączonymi do niego innymi plikami w tym samym formacie. Metodę tę wykorzystującą polecenie LOAD MOVIE stosujemy często po to, by bez konieczności otwierania całego projektu w prosty i szybki sposób wymienić poszczególne jego elementy.

Projekt przedstawionej witryny składa się z pliku HTML zawierającego także główny plik SWF z podłączonymi do niego innymi plikami w tym samym formacie. Metodę tę wykorzystującą polecenie LOAD MOVIE stosujemy często po to, by bez konieczności otwierania całego projektu w prosty i szybki sposób wymienić poszczególne jego elementy.

Kliknij, aby powiększyćGłówny film (poziom movie_level0) zostanie wstawiony w witrynę i będzie komunikował się z resztą filmów na zewnątrz. Filmy wczytane na wyższych poziomach - _level1, _level2, É - będą przysłaniały lub zachodziły na te na niższych poziomach. Pozycja wczytanych filmów będzie ustawiona w stosunku do lewego górnego rogu głównego filmu.

Zobacz również:

<font color="#FF0000">1. Zacznijmy od omówienia poziomu głównego, czyli movie_level 0.

Na początku definiujemy parametry naszej sceny, wybierając z menu Modify/Movie Properties.

Dokument zawiera dwie warstwy - actionscript i buttons. Warstwa actionscript ma dwie klatki, do których wpisane są skrypty. Pierwszy wczytuje zewnętrzny film "belka .swf" do poziomu 4. (najwyższego w naszej konfiguracji i jest górną częścią naszej witryny).

Kliknij, aby powiększyć

<font color="#FF0000">2. Aby wpisać skrypt, wybieramy polecenie Window/Action, zaznaczamy klatkę i wpisujemy następujący skrypt:

<font color="#FF0000">loadMovie ("belka.swf" , 4);

Klatka druga, to tylko akcja stop, która służy do zatrzymania wskaźnika czasu na konkretnej klatce po to, by użytkownik mógł oddziaływać na film.

Po zaznaczeniu klatki wpisujemy skrypt:

<font color="#FF0000">stop ( );

Warstwa buttons zawiera ujęcie czasowe, odpowiadające warstwie actionscript, na której znajdują się trzy przyciski.

Każdy z nich ma przypisany skrypt, umożliwiający wczytanie zewnętrznego filmu.

Przyciski tworzymy wybierając polecenie Insert/New Symbol, w oknie dialogowym wybieramy zachowanie Button i wpisujemy nazwę - w tym przypadku Warszawa. Powtarzamy tę czynność jeszcze dwa razy, wpisując kolejne nazwy (London, Paris).

Teraz wybierając odpowiednie narzędzie z palety Tools rysujemy przycisk.

Kliknij, aby powiększyć