Podstawy modelowania w Electric Image Universe

Pierwszy etap to przygotowanie projektu obiektu, który chcemy wymodelować.

<font color="#FF0000">1 Pierwszy etap to przygotowanie projektu obiektu, który chcemy wymodelować.

Ważne jest bowiem, aby nie rwać się do komputera bez ogólnej koncepcji, co chcemy osiągnąć, w przeciwnym razie możemy szybko zszarpać sobie nerwy i stracić cierpliwość, która w pracy nad grafiką 3D jest cenniejsza niż najszybsza stacja graficzna na świecie.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyć

<font color="#FF0000">2 Mając przybliżony szkic, przystępujemy do modelowania. Odpalamy EI Universe modeler i tworzymy proste bryły, które posłużą jako elementy składowe naszego samolotu. Klikamy zakładkę Solid Primitives na palecie Tools (z lewej strony) i wybieramy Sphere. Kule rysujemy w oknie front, prowadząc kursor od środka.

Tworzymy kilka brył i skalujemy je za pomocą narzędzia Scale, które znajduje się na zakładce Main w palecie Tools. Zarysowujemy w ten sposób uproszczoną bryłę samolotu.

Przytrzymując klawisz x, y lub z skalujemy obiekt nieproporcjonalnie w różnych kierunkach. Aby mieć pełny podgląd naszego modelu, klikamy prawym klawiszem na oknie widokowym. Na rozwijalnym menu wybieramy drugą pozycję - Draw Level i po rozwinięciu podmenu wybieramy Smooth Shade.

Podczas modelowania będziemy musieli zmieniać sposób wyświetlania obiektów w celu lepszej kontroli nad wykonywaną operacją. Warto polecić tryb Simple Wireframe.

Kliknij, aby powiększyć

<font color="#FF0000">3 Cała reszta opiera się wyłącznie na operacjach logicznych Booleans, narzędziu Knife oraz potężnym Round służącym do fazowania krawędzi.

Łączymy płat skrzydeł z kadłubem. Klikamy narzędzie Union (paleta Tools zakładka Booleans ikona Union), następnie klikamy kolejno obiekty, które chcemy połączyć, a gdy obiekty są podświetlone na czerwono klikamy dwukrotnie w dowolnym miejscu w oknie widokowym zatwierdzając w ten sposób operacje.

Kliknij, aby powiększyć