Strona WWW od podstaw

Szacuje się, że w Internecie znajduje się co najmniej 3 miliardy stron WWW, natomiast polskich stron jest ponad 20 milionów. Te liczby wydają się nierealne, ale należy pamiętać, że popularne portale i serwisy internetowe stanowią jedynie czubek góry lodowej, na który składają się miliony prywatnych witryn czy też pojedynczych stron.

Szacuje się, że w Internecie znajduje się co najmniej 3 miliardy stron WWW, natomiast polskich stron jest ponad 20 milionów. Te liczby wydają się nierealne, ale należy pamiętać, że popularne portale i serwisy internetowe stanowią jedynie czubek góry lodowej, na który składają się miliony prywatnych witryn czy też pojedynczych stron.

Każda z tych stron, bez względu na to jaką wyświetla treść - aktualności ze świata polityki, informacje o pogodzie, usługach bankowych lub o domowym zwierzątku - ma tę samą strukturę, która gwarantuje poprawne wyświetlanie w okienku przeglądarki internetowej.

Zobacz również:

Co to jest HTML?

Dokument napisany w HTML jest zbiorem tekstowym ASCII (kodowanym według normy ISO-8859; PN-93 T-42118), przesyłanym w postaci źródłowej do przeglądarki, następnie polecenia składu są odpowiednio interpretowane przez przeglądarkę. Przyjęcie takiej konwencji pozwoliło na uniezależnienie plików HTML od platformy systemowej komputera, na którym jest on przeglądany. Plik HTML ma budowę podobną do zwykłego pliku tekstowego.

Różni się od niego występowaniem specjalnych znaków sterujących, które nadają mu określoną strukturę hierarchiczną.

Polecenia w takim dokumencie nazywamy znacznikami (tagami) i większość z nich jest dwuczęściowa: otwierająca $<tag>$ oraz zamykająca $</tag>$. Są jednak również takie, które nie wymagają zamknięcia.

Tekst zawarty między tagami ulega odpowiedniemu formatowaniu. Dla przeglądarki internetowej nie ma znaczenia, czy znaczniki są napisane małymi czy dużymi literami. Każdy znacznik daje się definiować również poprzez dodatkowe parametry, co znacznie uelastycznia ich zastosowanie.

Jeśli użyty na stronie tag jest niezrozumiały dla przeglądarki, to jest on ignorowany, zwykle bez żadnej widocznej sygnalizacji o błędzie, dzięki czemu strona zostanie wyświetlona. Język HTML umożliwia zaawansowane formatowanie dokumentu, np. poprzez definiowanie paragrafów, nagłówków, stosowanie tabel i ich zagnieżdżanie, rozmiarów stron, rodzajów czcionek, osadzanie dźwięku, grafik, animacji i filmów oraz przesyłanie danych z pól formularzy.

Struktura strony

Kliknij, aby powiększyćKażda strona WWW powinna być zawarta pomiędzy znacznikami <html></html>, które informują przeglądarkę, że ma do czynienia z dokumentem HTML a nie zwykłym plikiem tekstowym. Dodatkowo powinna składać się z dwóch sekcji: head - części zawierającej informacje o dokumencie przy użyciu tagów meta - oraz body - części zasadniczej, zawierającej informacje, które zostaną wyświetlone w oknie przeglądarki.

<font color="#cc0000"><html>

<head>

Tu się znajdują informacje o dokumencie, łącznie z tytułem.

</head>

<body>

W tej sekcji umieszczamy treść dokumentu, taką jak grafika, tekst, odsyłacze, etc.

</body>

</html>

Pierwszym znacznikiem, jaki występuje na stronach WWW, nawet przed tagiem otwarcia <html> jest <!doctype>. Jest to tag przeznaczony do poinformowania przeglądarki, w jakiej wersji standardu języka HTML został napisany dany dokument HTML. Służy do określenia HTML DTD (Document Type Definition - Definicji Typu Dokumentu).

Np. dla wersji HTML 4.0 doctype będzie miał taką postać:

<font color="#cc0000"><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">