Pierwsze spotkanie z interfejsem

Director to niemal standard w produkcji multimedialnej. Program nie należy do łatwych, choć dla wielu to tylko kwestia oswojenia się z nietypowym interfejsem.

Director to niemal standard w produkcji multimedialnej. Program nie należy do łatwych, choć dla wielu to tylko kwestia oswojenia się z nietypowym interfejsem.

Rys.1Kliknij, aby powiększyćRys.11. Po uruchomieniu programu na ekranie pojawiają się trzy podstawowe okna, w których jest tworzona multimedialna prezentacja - film Directora. W oknie INTERNAL CAST (Obsada) wyświetlani są aktorzy występujący w filmie, czyli zaimportowane obrazy, teksty, klipy wideo, dźwięki, animacje oraz skrypty kontrolujące nawigację. Scena (STAGE) to obszar prezentacji widoczny dla odbiorcy, miejsce gdzie tworzy się właściwy film - rozmieszcza i edytuje aktorów obsady (CAST MEMBERS). Natomiast okno SCORE (Scenariusz) służy do rozmieszczania aktorów w odpowiednich klatkach filmu oraz montażu poszczególnych scen.

Zobacz również:

2. Pasek narzędzi (TOOLBAR), widoczny przez cały czas pracy w programie, umożliwia bezpośredni dostęp do poleceń i funkcji Directora, które wybiera się tradycyjnie z menu FILE i WINDOW. Kliknięcie odpowiedniej ikony uruchamia najczęściej używane polecenia:

Rys.2Kliknij, aby powiększyćRys.2

1) otwarcie nowego projektu (NEW MOVIE)

2) otwarcie nowej obsady (NEW CAST)

3) otwarcie istniejącego projektu (OPEN)

4) import plików w innych formatach (IMPORT)

5) zapis projektu (SAVE)

6) zapis projektu wraz z dołączonymi do niego obiektami (SAVE ALL)

7) zapis w formacie filmu Shockwave (PUBLISH)

8) cofnięcie ostatniej operacji (UNDO)

9) usunięcie zaznaczonego obiektu (CUT)

10) skopiowanie zaznaczonego obiektu (COPY)

11) wklejenie skopiowanego obiektu (PASTE)

12) wyszukiwanie obiektu w obsadzie (FIND CAST MEMBER)

13) zamiana miejsc obiektów w obsadzie (EXCHANGE CAST MEMBERS)

14) przewinięcie filmu do początku (REWIND)

15) zatrzymanie odtwarzania (STOP)

16) rozpoczęcie odtwarzania (PLAY)

17) okno sceny (STAGE)

18) okno obsady (INTERNAL CAST)

19) okno scenariusza (SCORE)

20) panel inspektora właściwości filmu (PROPERTY INSPECTOR)

21) panel biblioteki wbudowanych efektów (LIBRARY PALETTE)

22) okno rysunkowe (PAINT WINDOW)

23) okna tworzenia obiektów wektorowych (VECTOR SHAPES)

24) okno tekstowe (TEXT WINDOW)

25) okno tworzenia obiektów Shockwave 3D (SHOCKWAVE 3D WINDOW)

26) panel inspektora zachowań (BEHAVIORS INSPECTOR)

27) okno edycji skryptów (SCRIPT WINDOW)

28) okno komunikatów (MESSAGE WINDOW).

Rys.3Kliknij, aby powiększyćRys.33. Miniaturki obiektów (THUMBNAILS) widoczne w oknie INTERNAL CAST (Obsada) to zaimportowane i/lub stworzone w programie Director elementy tworzące film, które umieszcza się na scenie (STAGE) i w kanałach scenariusza (SCORE). Ikonki w prawych dolnych rogach miniaturek oznaczają typ aktora, np. klip wideo, obrazek, obiekt Directora, skrypt zachowań, plik dźwiękowy. Przeciągnięcie myszką aktora filmu (CAST MEMBER) z okna obsady do okna sceny (STAGE) lub scenariusza (CAST), wprowadza do filmu sprite'a, czyli klona oryginalnego obiektu.

W ten sposób z jednego aktora można utworzyć dowolną ilość sprite'ów różniących się od siebie położeniem na scenie, wyglądem, właściwościami czy funkcjami nawigacyjnymi.

Rys.4Kliknij, aby powiększyćRys.44. Okno scenariusza (SCORE) podzielone jest na poziome kanały, w których rozmieszczone są sprite'y określonych typów aktorów oraz kolumny reprezentujące poszczególne klatki filmu (FRAMES). Pozycja głowicy odtwarzania wskazuje klatkę filmu aktualnie wyświetlaną na scenie i można ją przeciągać w dowolne miejsca podczas edycji scenariusza. W górnej części okna umieszczono sześć kanałów efektów (EFFECT CHANNELS), gdzie trafiają obiekty takie jak dźwięki (dwa kanały), efekty przejść pomiędzy ujęciami (TRANSITIONS), palety kolorów, ustawienia tempa odtwarzania filmu i skrypty. Poniżej znajdują się kanały sprite'ów (SPRITE CHANNELS), gdzie rozmieszcza się w odpowiednich klatkach elementy filmu widoczne na scenie: grafiki, przyciski, teksty, animacje, klipy wideo, obiekty wektorowe i Shockwave 3D. Praca w oknie scenariusza polega głównie na ustalaniu kolejności i czasu występowania na scenie poszczególnych elementów filmu: rozciągając i skracając sprite'y przydziela się je do odpowiedniego zakresu klatek określającego ich miejsce w filmie.