Dynamiczne i interaktywne menu z efektem maskowania

Oto recepta na utworzenie interaktywnego menu z ruchomym suwakiem w kształcie ramki.

Oto recepta na utworzenie interaktywnego menu z ruchomym suwakiem w kształcie ramki.

Wewnątrz przesuwającej się ramki (zgodnie z ruchem myszy) znajdują się dynamiczne pola przycisków. Ciekawym rozwiązaniem jest efekt maskowania połączony ze skryptem (Action Script).

Rys.1Kliknij, aby powiększyćRys.11. Dokument na scenie głównej ma dwie warstwy:

Maska - warstwa zawierająca klip filmowy o tej samej nazwie oraz skrypty

Img2 - element tła.

Rys.2Kliknij, aby powiększyćRys.22. Pierwszym krokiem będzie definicja parametrów sceny. Wybierając polecenie Movie Properties z menu Modify (wersja Flash MX - polecenie Document Properties), zmieniamy ilość klatek wyświetlanych na sekundę na 24 fps, a wielkość okna określoną w pikselach ustawiamy na 650 x 100. Tło będzie miało kolor niebieski.

Zobacz również:

Klip filmowy o nazwie "maska" ma kilka elementów. Najpierw omówimy przygotowanie symbolów klipów filmowych, które znajdują się na poszczególnych warstwach klipu "maska". Zaczynamy od wybrania polecenia Insert/New Symbol. Po pojawieniu się okna dialogowego Symbol Properties wybieramy zachowanie Movie Clip i wpisujemy nazwę "img1". Powtarzamy tę czynność jeszcze raz wpisując kolejno nazwę "visor".

Rys.3Kliknij, aby powiększyćRys.33. Następnie klikając ikonę Edit Symbols wybieramy z wyświetlonego menu "img1", by przełączając się do trybu edycji tego symbolu - poleceniem File/Import - zaimportować wcześniej przygotowany obrazek.

Kolejną czynnością jest umieszczenie na obrazku dynamicznych, przezroczystych pól przycisków. W tym celu z wybranego polecenia Insert/New Symbol wybieramy polecenie Button i wpisujemy nazwę "button1". Odpowiednim narzędziem wybranym z palety Tools rysujemy obszar pola.

Teraz po ponownym wybraniu symbolu "img1" z otwartego okna biblioteki (polecenie Window/Library) przeciągamy symbol przycisku na obrazek. Następnie po zaznaczeniu symbolu przycisku w panelu Effect ustawiamy parametry właściwości Alpha na zero (wersja Flash MX - Window/Properties/Color/Alpha).

Ponownie przełączamy się do trybu edycji symbolu "visor", aby skomponować wizerunek naszej ramki. Ramkę możemy utworzyć za pomocą narzędzi z palety Tools. W tym wypadku również zaimportowałem wcześniej już przygotowany obrazek.

Rys.4Kliknij, aby powiększyćRys.44. Teraz przechodzimy do trzech warstw, które zawiera klip filmowy "maska".

Rys.5Kliknij, aby powiększyćRys.55. Na warstwie pierwszej - nazwanej "masked" - umieszczamy, przeciągając z otwartego okna biblioteki (polecenie Window/Library) symbol "img1" i wpisujemy jego nazwę wybierając polecenie Window/Panel/Instance (w wersji Flash MX - Window/Properties). Jest to ważne, ponieważ nazwy klipów zostaną użyte w skrypcie.

Na warstwie trzeciej - "visor", umieszczamy symbol ramki "visor". Natomiast na warstwie "mask" - drugiej, za pomocą narzędzi z palety Tools, rysujemy obszar wewnątrz ramki. Warstwa "masked" znajduje się pod warstwą "visor". Gdy już mamy elementy umieszczone na warstwach, następnym krokiem będzie uzyskanie efektu maskowania.

Rys.6Kliknij, aby powiększyćRys.66. Klikamy dwukrotnie ikonę, znajdującą się na klawiszu warstwy "mask" (po lewej stronie warstwy). W wyświetlonym oknie właściwości warstwy (Layer Properties) zaznaczamy opcję Mask. Wyświetlamy teraz okno Layer Properties dla warstwy "masked" i włączamy opcję Masked.

Symbol "maska" jest już przygotowany, więc możemy teraz przejść do omówienia sceny głównej. Jak już wspomniałem, scena główna ma dwie warstwy - "Maska" i "Img2". Warstwa "Img2" zawiera klip filmowy o tej samej nazwie co warstwa, czyli "img2". Tworzymy go w ten sam sposób jak element "img1". Po przygotowaniu symbolu "img2" przeciągamy go z okna biblioteki i umieszczamy na warstwie wpisując jego nazwę (Window/Panel/Instance, wersja Flash MX - Window/ Properties).

Następnie na warstwie "Maska" umieszczamy symbol "maska", tak aby obrazek "img1" pokrywał się z obrazkiem "img2".

Rys.7Kliknij, aby powiększyćRys.77. Ostatnim etapem naszej pracy jest wpisanie skryptów. Po zaznaczaniu klatki na warstwie "Maska" wybierając polecenie Window/Action, wpisujemy następujący skrypt:

<font color="#FF0000">fscommand("allowscale", "false");

fot08)Drugi skrypt wpisujemy po zaznaczeniu tylko samego obiektu na warstwie "Maska".

onClipEvent (enterFrame) {

_x+=(_parent._xmouse-_x)*.4;

img1._x=_parent.img2._x-_x;

}

Na koniec sprawdzamy, czy wszystko działa poprawnie wybierając opcję Control/Test Movie (Ctrl+Enter lub Command+Enter).

Kliknij, aby powiększyć

<div align="right">Piotr Piecko p.piecko@wp.pl

współpraca: Artur Słociński</div>