Stylowa strona

Każdy, kto już trochę poznał język opisu stron HTML i ma za sobą zrobioną własnoręcznie chociaż jedną stronę WWW, wcześniej czy później zetknął się ze stylami kaskadowymi CSS (Cascading Style Sheets). Ich głównym celem jest oderwanie warstwy prezentacyjnej strony od jej zawartości redakcyjnej, a tym samym znaczące usprawnienie prac nad stronami webowymi.

Każdy, kto już trochę poznał język opisu stron HTML i ma za sobą zrobioną własnoręcznie chociaż jedną stronę WWW, wcześniej czy później zetknął się ze stylami kaskadowymi CSS (Cascading Style Sheets). Ich głównym celem jest oderwanie warstwy prezentacyjnej strony od jej zawartości redakcyjnej, a tym samym znaczące usprawnienie prac nad stronami webowymi.

Chociaż początkowo może się wydawać, że style wyłącznie dublują istniejącą funkcjonalność języka HTML, to jednak bliższe przyjrzenie się im sprawia, że łatwo dostrzec drzemiący w nich wielki potencjał. Jeszcze nie tak dawno style były używane sporadycznie, przede wszystkim do określania wyglądu czcionek. Obecnie natomiast to one decydują o wyglądzie całej strony WWW; korzysta się z nich zarówno przy tworzeniu dokumentów HTML, jak i XHTML oraz XML. Nie bez kozery Nick Bradbury - twórca doskonałego edytora CSS - TopStyle, w najnowszej wersji 3.0, dodał formatowanie znaczników HTML/XHTML, co sprawiło, iż ta aplikacja stała się pełnoprawnym narzędziem do tworzenia zaawansowanych stron WWW. Mając wsparcie ze stron producentów przeglądarek internetowych, które w coraz to większym stopniu poprawnie interpretują style, za pomocą CSS można tworzyć strony prawidłowo wyświetlane przez Internet Explorer 6.x, Mozilla 1.x, Netacape 6.0/7.0 oraz Opera 6.x.

Zobacz również:

Tabela bez tabelek

Kliknij, aby powiększyćJeszcze do niedawna, żeby utworzyć tabelę na stronie WWW, trzeba było sięgnąć po rodzinę znaczników html-owych - <table></table>. Korzystając ze stylów kaskadowych, wystarczy użyć znaczników rodziny border, które przyjmują więcej wartości niż ich odpowiednik w HTML, przez co są bardziej elastyczne i użyteczne dla webmastera...

<font color="#FF0000"><style type="text/css">

.ramka {

border-top : 1px dotted #3D176A;

border-bottom : 1px dotted #3D176A;

border-left : 1px dotted #3D176A;

border-right : 1px dotted #3D176A;

padding-top : 5px;

padding-bottom : 20px;

width: 250px;

text-align: center

}

</style>

<div class="ramka">To jest tekst w ramce</div>

Otrzymaliśmy w ten sposób prostą tabelę o szerokości 250 pikseli ekranowych z przerywanymi ramkami w kolorze ciemnofioletowym z tekstem umiejscowionym centralnie, ale bliżej górnej ramki tabeli. Ten kod umożliwił nam stworzenie tabeli, jakiej nigdy nie udałoby się wykonać za pomocą znaczników języka HTML, i która dodatkowo byłaby wyświetlana identycznie przez popularne przeglądarki.

Kliknij, aby powiększyćAnaliza wartości znaczników rodziny border uzmysławia, że każda z ramek tabeli może mieć zdefiniowaną oddzielną grubość, wygląd oraz kolor. A także iż w przypadku braku jednego znacznika tabelka będzie miała niepełne obrysowanie, co niekiedy może być efektem zamierzonym i pasującym do layoutu strony. Jeżeli zażyczymy sobie mieć tabelę złożoną z dwóch komórek (o różnych kolorach ramek, pozycjonowania tekstu i oddzielonych osobną podwójną ramką od siebie), to poniższy kod umożliwi nam to:

<font color="#FF0000"><style type="text/css">

.komorkaPierwsza {

border-top : 1px dotted #3D176A;

border-left : 1px dotted #3D176A;

border-right : 1px dotted #3D176A;

padding-top : 5px;

padding-bottom : 5px;

padding-left : 10px;

width: 250px;

text-align: left;

}

.komorkaDruga {

border-top : 5px double #669933;

border-bottom : 1px solid #cc0000;

border-left : 1px solid #cc0000;

border-right : 1px solid #cc0000;

padding-top : 5px;

padding-bottom : 5px;

padding-right : 10px;

width: 250px;

text-align: right;

}

</style>

<div class="komorkaPierwsza">To jest tekst w komórce Pierwszej</div>

<div class="komorkaDruga">To jest tekst w komórce Drugiej</div<

Napis z cieniem

Kliknij, aby powiększyćUzyskanie cieniowanego napisu zwykle zmusza nas do użycia programu graficznego. Tworzy się grafikę zawierającą tekst z dodaniem odpowiedniego filtru graficznego określonego zazwyczaj jako shadow. Jest to dobry sposób, ale ma jedną wadę... tak obrobiony tekst, a raczej grafika, jest skończona, statyczna, i tym samym nie może dynamicznie zmieniać swojej zawartości, np. gdy strona zrobiona w ASP lub PHP "zasysa" materiał redakcyjny z bazy danych. I w tym wypadku z pomocą przyjdzie nam CSS:

<font color="#FF0000"><style type="text/css">

.tekst {

font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size : 30px;

font-style : normal;

font-weight : bold;

font-stretch : wider;

color : #B70000;

z-index : 1;

}

.cien {

font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size : 30px;

font-style : normal;

font-weight : bold;

font-stretch : wider;

color : #D6D6D6;

position : relative;

left : 6px;

top : -30px;

z-index : -1;

</style>

<div class="tekst">Digit</div>

<div class="cien">Digit</div>

Dzięki nim otrzymaliśmy ciemnoczerwony wyraz "Digit" o ładnie sformatowanej czcionce uzyskanej z klasy tekst oraz jego jasnoszary cień będący specyficznie spreparowanym i umieszczonym napisem o tej samej treści. I to, co do tej pory wydawało się nie do uzyskania bez programu graficznego bądź skryptu JavaScript, udało się wykonać prostymi, i co ważne przejrzystymi, znacznikami stylów kaskadowych.