Dynamiczne menu

Ciekawym rozwiązaniem w multimedialnych prezentacjach może być dynamiczne menu, przesuwające się w poziomie lub w pionie.

Ciekawym rozwiązaniem w multimedialnych prezentacjach może być dynamiczne menu, przesuwające się w poziomie lub w pionie.

Efekt ten można uzyskać wykorzystując Action Script. Dzięki zastosowaniu funkcji matematycznych możemy kontrolować szybkość i kierunek przemieszczania się paska, na którym umieszczone są przyciski lub grafika.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyćPrzedstawiony tu projekt stworzony został z trzech warstw:

  • ramki (element graficzny)

  • maski (warstwa maskująca), obejmującej obszar wewnątrz ramki

  • menu (warstwa maskowana), zawierające elementy paska, tło oraz przypisane skrypty.
Jak zwykle na początku definiujemy parametry sceny, wybierając polecenie Movie Properties z menu Modify (wersja Flash MX, polecenie Document Properties). Zmieniamy liczbę klatek wyświetlanych na sekundę na 25fps, a wielkość okna określoną w pikselach ustawiamy na 420 x 90. Tło będzie miało kolor czarny.

1 Warstwa ramka zawiera tylko jeden element graficzny, który możemy utworzyć za pomocą narzędzi z palety Tools. Na warstwie maska rysujemy również jeden element graficzny tak, by wypełniał pole pośrodku naszej pustej ramki. Warstwa ta potrzebna jest po to, aby na filmie obiekty warstwy menu były widoczne tylko w ramce, a nie poza nią. Przejdźmy teraz do warstwy menu. Zaczynamy od wybrania polecenia Insert/New Symbol. Po pojawieniu się okna dialogowego Symbol Properties wybieramy zachowanie Movie Clip i wpisujemy nazwę tło. Powtarzamy tę czynność jeszcze raz wpisując kolejno nazwę pasek.

Kliknij, aby powiększyć

2 Teraz naciskając ikonę Edit Symbol wybieramy z wyświetlonego menu tło, by przełączając się do trybu edycji tego symbolu poleceniem File/Import zaimportować wcześniej przygotowany obrazek. Następnie przełączamy się do trybu edycji symbolu pasek, aby skomponować wizerunek naszego ruchomego menu.

Kliknij, aby powiększyć

3 Gdy już wszystkie elementy symbolu pasek zostaną ustawione, wracamy do warstwy menu na głównej listwie czasowej. Poleceniem Window/Library otwieramy okno biblioteki i stworzone wcześniej klipy filmowe przeciągamy na warstwę menu. Mamy już wszystkie potrzebne elementy, ale nie mamy efektu maskowania. Następnym krokiem będzie więc stworzenie maski.

Kliknij, aby powiększyć