Universe modeler

Electric Image Universe to jeden z najwydajniejszych programów 3D na Macitosha. Swoją renomę zawdzięcza głównie doskonałemu modelerowi.

Electric Image Universe to jeden z najwydajniejszych programów 3D na Macitosha. Swoją renomę zawdzięcza głównie doskonałemu modelerowi.

1 Do wymodelowania nadwozia pojazdu posłużymy się metodą Subdivision Surfaces nazwaną w Electric Image Universe Uber Nurbs.

Zobacz również:

Kliknij, aby powiększyćRozpoczynamy od utworzenia prostopadłościanu o proporcjach podobnych jak na rys. 1.

Posłuży on jako górna część kadłuba.

Przekształcamy naszą bryłę w obiekt Uber Nurbs. Klikamy w tym celu ikonę Uber NURBS/edit cage na zakładce Uber Nurbs w palecie Tools, a następnie klikamy na obiekt w oknie widokowym. Powinien nam się pokazać obiekt Uber Nurbs zbudowany z klatki kontrolnej oraz wygładzonej powierzchni. Powinniśmy zwiększyć ilość wielokątów siatki kontrolnej klikając narzędzie Subdivide Globally, a następnie klikając obiekt.

Wszystkie narzędzia dotyczące Uber Nurbs zgrupowane są w palecie Tools na zakładce Uber Nurbs.

2 Teraz przystępujemy do edycji punktów klatki kontrolnej. Wybieramy w palecie Tools na zakładce Pick ikonę Vertex filter. Wybieramy narzędzie Uber NURBS/edit cage z palety narzędzi Uber Nurbs, a następnie klikamy obiekt. Przechodzimy w ten sposób do trybu edycji. Przeciągając punkty klatki kontrolnej, modyfikujemy bryłę, aby uzyskać zgrubny zarys pojazdu. Cała filozofia tej metody opiera się na edycji klatki kontrolnej za pomocą modyfikowania punktów, krawędzi i wielokątów.

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć3 Wgłębienia na światła uzyskujemy używając narzędzia Chop Vertex. Wybieramy narzędzie Chop Vertex, po czym klikamy punkt w miejscu, gdzie chcemy utworzyć wgłębienie. Powstaje w ten sposób nowy wielokąt, który musimy wytłoczyć. Wybieramy narzędzie Extrude Loop z palety narzędzi Uber Nurbs i klikamy w nowo utworzony wielokąt. Wielokąt został wytłoczony na zewnątrz obiektu, musimy więc wytłoczoną część przesunąć w głąb modelu.

Aby przesuwać cały wielokąt, musimy w zakładce Pick wybrać opcję Loop Filter. To samo wykonujemy po obu stronach modelu.

4 Przetłoczenie w przedniej części pojazdu oraz miejsce, gdzie zamocowana jest antena, powstały przy użyciu narzędzi Chop Vertex, Extrude Loop oraz Inset Loop. To ostatnie działa podobnie jak Etrude, z tą różnicą, że dodaje wielokąt w tej samej płaszczyźnie. Za pomocą tych narzędzi możemy dodawać wiele innych detali.

Kliknij, aby powiększyć

5 Dolną część kadłuba modelujemy tak samo jak górną, przekształcając prostopadłościan w obiekt Uber Nurbs. Za pomocą edycji punktów klatki kontrolnej dopasowujemy obiekt do górnej części nadwozia.

Kliknij, aby powiększyć

6 Aby stworzyć lampkę, najpierw wycinamy w jednej kuli otwór za pomocą drugiej - operacja logiczna odejmowania (Subtraction), a następnie umieszczamy w tak powstałym "koszyku" trzecią kulę.

Kliknij, aby powiększyć

7 Antena to połączony stożek z kulą oraz trzy bryły prymitywne Torus.

Kliknij, aby powiększyć

8 Felgi do kół to kule z wyciętym wgłębieniem, utworzone za pomocą operacji Subtraction. Opony to zdeformowane torusy. Mamy już gotowy model.

Aby rozdzielczość obiektu po wyeksportowaniu go do animatora była na odpowiednio wysokim poziomie, należy poeksperymentować z ustawieniami wartości w oknie Global Tassellation Settings (Menue>Tassellation>Global Tassellation Settings).

Moje ustawienia widoczne są na screenie 8.

Kliknij, aby powiększyć

9 Za pomocą rozbudowanego zestawu narzędzi Uber Nurbs możemy dodawać skomplikowane detale do naszego modelu. Cały system sprawuje się bardzo dobrze, a zwłaszcza przy skomplikowanych modelach organicznych.